1397/08/28
13:10 ب.ظ
انجام خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی اکستروژن
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/26
08:14 ق.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد بخشی
خراسان شمالي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:57 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:36 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی دو جزیی
لرستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
08:52 ق.ظ
اجرای خط کشی پارکینگ واحد خسارت
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:08 ب.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:57 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی دو جزئی
لرستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:57 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی دو
لرستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:07 ب.ظ
اجرای خط کشی ترافیکی 4 طبقه پارکینگ زیرهمکف ساختمان مرکزی
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:37 ب.ظ
1397/07/15
13:36 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی اکستروژن
سيستان و بلوچستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
00:05 ق.ظ
خط کشی سرد حوزه استحفاظی شهرستان های
گيلان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
11:00 ق.ظ
اجرای تابلو علائم و خط کشی تقاطع غیرهمسطح انتهای کمربندی
آذربايجان غربي 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:39 ب.ظ
تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی
گلستان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
15:13 ب.ظ
خط کشی سرد شهرستان های
گيلان 1397/7/4 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
خط کشی سرد شهرستان های
گيلان 1397/7/4 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی
تهیه و اجرای خط کشی... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
12:02 ب.ظ
اجرای خط کشی محوری معابر
خراسان رضوي 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:37 ب.ظ
عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی استان
سيستان و بلوچستان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:20 ب.ظ
تهیه رنگ سرد ترافیکی به همراه تینر
مركزي 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/03
09:43 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی خیابانهای سطح شهر
کرمانشاه 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:28 ب.ظ
عملیات خط کشی محورهای
سيستان و بلوچستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی روکشهای جدیدشمال استان
خوزستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تهیه مصالح واجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
خوزستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی روکشهای
خوزستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:48 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی با رنگ 2جزئی
زنجان 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/11
08:46 ق.ظ
خط کشی خیابان های سطح شهر
اردبيل 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/25
07:48 ق.ظ
هزینه اجرای خیابان با رنگ گرم زرد و
اردبيل 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
14:08 ب.ظ
خرید رنگ سه جزئی و اجرای ان جهت خط کشی معابر و خیابان
خراسان شمالي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/19
14:03 ب.ظ
عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
1397/04/16
22:06 ب.ظ
رنگ امیزی سرعت گیر با رنگ 2جزئی
کرمانشاه 1397/4/16 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی و
خرید رنگ ترافیکی و... راه و ترابری
البرز 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:01 ب.ظ
خط کشی محوری و رنگ آمیزی عابر پیاده
آذربايجان غربي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/29
09:04 ق.ظ
خط کشی راهها
خط کشی راهها... راه و ترابری
ايلام 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:19 ب.ظ
رنگ امیزی محوری سرد ترافیکی
کرمانشاه 1397/3/27 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
براورد خط کشی سرد حوزه
گيلان 1397/3/27 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
خط کشی سرد حوزه استحفاظی مرکز
گيلان 1397/3/27 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
براورد خط کشی سرد حوزه استحفاطی غرب
گيلان 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/22
08:33 ق.ظ
خط کشی سرد راههای روستایی
گيلان 1397/3/21 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
خط کشی سرد راههای روستایی
گيلان 1397/3/21 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
خط کشی سرد راههای روستایی
گيلان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
12:01 ب.ظ
خط کشی راههای استان
ايلام 1397/3/20 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خط کشی راههای استان
ايلام 1397/3/20 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
1397/03/12
10:21 ق.ظ
مقدار 650 کیلو (26 حلب ) رنگ ترافیک سفید (سرد) با اجرا توسط ماشین خط کش
خراسان جنوبي 1397/3/12 تاریخ گذشته