1398/05/28
10:29 ق.ظ
رنگ امیزی  خطوط عابر پیاده
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/23
13:43 ب.ظ
تهیه ونصب تابلوها و علائم ایمنی و اجرای عملیات
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:55 ق.ظ
رنگ امیزی خطوط عابر پیاده سرعت کاها و معابر شهری
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:48 ب.ظ
بخشی از خط کشی محوریهای استان
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
انواع خط کشی طولی و عرضی رنگ سرد ترافیکی- رنگ دوجزئی
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:50 ب.ظ
اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
خط کشی معابرو محاوط فرودگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:38 ق.ظ
خط کشی معابر فرودگاه یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:20 ب.ظ
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی دستمزدی
اردبيل 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:18 ق.ظ
خرید و اجرای خط کشی راههای حوزه استان
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:48 ق.ظ
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:29 ب.ظ
تهیه مصالح و خط کشی با رنگ سرد ترافیکی  اکریلیک همراه با گلاسبید
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:23 ب.ظ
تهیه رنگ و خط کشی معابر و محاوط فرودگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
10:07 ق.ظ
خط کشی محورهای روستایی
کرمان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:58 ق.ظ
خط کشی معابر شهرک صنعتی
سمنان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:10 ب.ظ
خط کشی محورهای روستایی
کرمان 1398/4/20 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
خط کشی طولی معابر سطح شهر
کرمان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
13:39 ب.ظ
خط کشی طولی معابر
خط کشی طولی معابر... راه و ترابری
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:38 ب.ظ
خط کشی مسیر دوچرخه سواری
آذربايجان شرقي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
15:57 ب.ظ
تهیه مصالح و خط کشی ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان
زنجان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:12 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی
سمنان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
اجرای خطکشی معابر اصلی شهر
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای خطکشی رنگ سرد ترافیکی و تهیه ماشین الات
البرز 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
12:00 ب.ظ
خط کشی رنگ سرد ترافیکی
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:09 ب.ظ
تهیه رنگ و اجرای خط کشی طولی معابر
کرمانشاه 1398/4/6 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
رنگ امیزی سرعتگیر اسفالتی با رنگ دوجزئی
کرمانشاه 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خط کشی محدوده پارکینگ
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:12 ب.ظ
عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی به همراه تهیه تمام
البرز 1398/4/5 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای خط کشی معابر اصلی شهر
گلستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:39 ب.ظ
خط کشی راههای روستایی
اردبيل 1398/4/4 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
اجرای خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده
آذربايجان غربي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
11:53 ق.ظ
خط کشی ترافیکی سطح شهرداری منطقه
کردستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
عملیت خط کشی رنگ سرد ترافیکی به همراه تهیه تمام مصالح مصرفی
البرز 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:04 ق.ظ
خط کشی راه های روستایی در
اردبيل 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:41 ب.ظ
ایمن سازی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری
خراسان رضوي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:53 ب.ظ
ایمن سازی تعریض محور پلیس راه جدید
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
07:47 ق.ظ
1398/03/20
18:15 ب.ظ
اجرای پروژه اصلاح خط هندسی نهر خیاو و احداث سازه تقسیم حدفاصل
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی
البرز 1398/3/20 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خط کشی خیابانهای شهر
آذربايجان شرقي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
13:05 ب.ظ
عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی به همراه تهیه تمام
البرز 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:26 ب.ظ
خرید و اجرای اضطراری خط سرد
اصفهان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
08:19 ق.ظ
1398/03/07
14:44 ب.ظ
عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی به همراه تهیه تمام مصالح مصرفی
البرز 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
13:11 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:37 ب.ظ
خط کشی خیابانهای سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/05
09:01 ق.ظ
عملیات خط کشی معابر سطح شهر
همدان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:45 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر
همدان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:41 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر بصورت خط ممتد و منقطع
همدان 1398/1/21 تاریخ گذشته