1397/08/23
21:08 ب.ظ
خرید فیلترهای بخارات روغن  گازوئیل
هرمزگان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/18
18:44 ب.ظ
خرید P/F DRESSER RAND
خرید P/F DRESSER RAND... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/07/16
10:09 ق.ظ
خرید COMPLETE IN- LINE CUSTODY LIQUID HYDROCARBON SAMPLING
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
خرید SHELL FOR
خرید SHELL FOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
13:07 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:27 ب.ظ
بوم جاذب مواد نفتی و
بوم جاذب مواد نفتی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/06
20:15 ب.ظ
خرید قطعات مخزن
خرید قطعات مخزن... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/03
13:37 ب.ظ
خرید P/F AIROIL BURNER
خرید P/F AIROIL BURNER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/23
12:34 ب.ظ
خرید P/F FISHER DIGITAL
خرید P/F FISHER DIGITAL... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/14
12:05 ب.ظ
خرید ایزو اکتان و اکتان
خرید ایزو اکتان و اکتان... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/14 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
خرید GASTEC DETECTOR
خرید GASTEC DETECTOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/14 اعلام نشده
1397/05/03
13:24 ب.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/3 اعلام نشده
1397/05/01
11:49 ق.ظ
خرید P/F ABB
خرید P/F ABB... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/30
09:17 ق.ظ
خرید تجهیزات جهت جایگاه سوخت
خرید تجهیزات جهت جایگاه سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/09
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام GATE-RKS_9732102-KM/G-05
تقاضای استعلام GATE-RKS_9732102-KM/G-05... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام RKS-9632005-KM/G-05 اتصالات بدون درز
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تقاضای استعلام Connectors , Stud Coupling - RKS-9732111-KM/G-05
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
استعلام RKS-9632007-KM/G-05 اتصالات
استعلام RKS-9632007-KM/G-05 اتصالات... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
اتصالات فلزی صنعتی
اتصالات فلزی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:28 ب.ظ
ساخت SCREW SHAFT
ساخت SCREW SHAFT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
خرید کاپلینگ و قطعات یدکی
خرید کاپلینگ و قطعات یدکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
تامین PLUG VALVE
تامین PLUG VALVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/23
15:22 ب.ظ
خرید CONTROL GLOBLE  و
خرید CONTROL GLOBLE و... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/3/22 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
ورق نسوز
ورق نسوز... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/19
10:14 ق.ظ
خرید block model 66h500
خرید block model 66h500... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
16:45 ب.ظ
مقدار 7 دستگاه  دتکتور نشت یاب
مقدار 7 دستگاه دتکتور نشت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/13
10:18 ق.ظ
ساخت friction block مربوط به دستگاه تصفیه اب از روغن
هرمزگان 1397/3/12 اعلام نشده