1398/05/28
19:43 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
12:33 ب.ظ
مقاوم سازی و ساخت دو دستگاه دستک پل و انجام کارهای
گلستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:28 ب.ظ
پروژه رفع ابشستگی پل سرخدشت بخش بهنمیر شهرستان
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
12:33 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل روعان محور
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
بهسازی پل بلسک
بهسازی پل بلسک... راه و ترابری
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:13 ق.ظ
احداث پل ابر رو دهانه 5 متری
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:51 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
دمونتاژ و برچیدن پل فلزی خرپایی مرزی سرخس
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تعمیر . اجرای درزهای انبساط پلیمری پلهای بزرگ راههای شریانی سطح استان
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
رفع ابشستگی پل سرخدشت بخش بهنمیر
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
تعمیر اجرای درزهای انبساط ماستیک پلهای
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
ساخت و نصب یک دهنه پل فلزی به عرض 1.2 متر و طول 20 متر و ارتفاع 1.5 متر
آذربايجان شرقي 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
12:23 ب.ظ
تعمیر و اجرای درزهای انبساط پلیمری پلهای بزرگ راههای شریانی حوزه استان
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:01 ب.ظ
اجرای پل دال بتنی پارکینگ خودروهای سنگین
مركزي 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
دمونتاژ و برچیدن پلی فلزی خرپایی مرزی
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
بهسازی پل
بهسازی پل... راه و ترابری
مازندران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:16 ب.ظ
استعلام تکمیل پل الله بند در اسله
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
دمونتاژ و برچیدن پل فلزی
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
تکمیل پل روستایی
تکمیل پل روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:58 ق.ظ
1398/05/13
19:02 ب.ظ
احداپث پل در راه روستای عشایر نشین
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:10 ب.ظ
انجام عملیات تبدیل ابنما به پل
خراسان جنوبي 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیر و احداث ابچکان عرشه پلهای بزرگ محورهای شریانی
خراسان جنوبي 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
درخواست تعمیرات اساسی پل
آذربايجان غربي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:12 ب.ظ
تکمیل پل بلوطستان
تکمیل پل بلوطستان... راه و ترابری
ايلام 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:49 ب.ظ
استعلام تکمیل پل الله بند-دراسله شهرستان
مازندران 1398/5/3 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
تعریض بهسازی پل راه روستایی
گيلان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:54 ب.ظ
انجام عملیات تبدیل ابنما به پل
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:32 ب.ظ
تعمیر و احداث ابچکان عرشه پلهای بزرگ محورهای شریانی
خراسان جنوبي 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
تکمیل پل روستایی
تکمیل پل روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:58 ب.ظ
مرمت پلها و مسیر رودخانه های فرودگاه
خراسان جنوبي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
19:17 ب.ظ
احداث پل بستان دره بیجار
کردستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
احداث پل یک دهانه 4 متری
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
احداث پل محور
احداث پل محور... راه و ترابری
گلستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:02 ب.ظ
ساخت و نصب پل اهنی با نبشی 6 م م و میلگرد 16
چهارمحال بختياري 1398/4/27 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تعریض و بهسازی پل راه روستایی
گيلان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:40 ب.ظ
ساخت و نصب پل فلزی با مصالح نبشی 6 و میلگرد 16
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:28 ب.ظ
احداث رادیه برید و تعریض پل های کوچک شرق
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:27 ب.ظ
احداث رادیه برید و تعریض و تعمیرات پل های کوچک غرب
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
تکمیل پل روستای
تکمیل پل روستای... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:46 ب.ظ
درخواست تعمیرات اساسی پل
آذربايجان غربي 1398/4/25 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تعمیرات اساسی پل
تعمیرات اساسی پل... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:44 ب.ظ
تکمیل پل الله بند
تکمیل پل الله بند... راه و ترابری
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:08 ب.ظ
اجرای رادیه برید پل بنکسر رودسر
گيلان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:06 ب.ظ
احداث پل محور کمربندی
گلستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
رفع ابشستگی فونداسیون پل نهر
مازندران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:34 ب.ظ
احداث پل دهانه 6 متری
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:55 ق.ظ
تکمیل پل الله
تکمیل پل الله... راه و ترابری
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته