1398/05/24
1398/05/23
15:27 ب.ظ
حمل و تعیوض کنتر خراب در سطح منطقه 2
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/20
12:19 ب.ظ
12:19 ب.ظ
1398/05/15
11:10 ق.ظ
تعمیر تجهیز نگهداری شبکه اب شرب
چهارمحال بختياري 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
09:02 ق.ظ
تعمیر مسیر بخشی از خطوط لوله انتقال اب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:24 ب.ظ
انجام خدمات پس از فروش شامل عملیات مرئی سازی با نصب
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:14 ب.ظ
تعمیر و بازسازی پمپ سانتریفیوژ
يزد 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
تعمیر شیر یک طرفه
يزد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:54 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه جمع اوری و تاسیسات فاضلاب
لرستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه جمع اوری و تاسیسات
لرستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
اصلاح بازسازی تعمیرات نگهداری
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اصلاح بازسازی تعمیرات نگهداری --
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اصلاح و بازسازی و تعمیرات نگهداری
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اصلاح و بازسازی و تعمیرات نگهداری
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اصلاح بازسازی تعمیرات نگهداری
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
اصلاح و بازسازی و تعمیرات نگهداری شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:03 ب.ظ
اصلاح بازسازی تعمیرات نگهداری و بهره برداری شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
عملیات اپراتوری راهبری رفع حوادث شبکه ابرسانی نگهبانی مخزن
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
فعالیتها و رفع حوادث اب در
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
واگذاری فعالیتها و رفع حوادث اب فاضلاب
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:57 ب.ظ
بازسازی تاسیسات و تجهیزات ایستگاه پمپاژ اب سراب
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
1398/04/30
13:58 ب.ظ
رفع حوادث و کاهش هدررفت
ايلام 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:00 ب.ظ
تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای
قزوين 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:45 ب.ظ
اصلاح شبکه و کاهش هدر رفت
ايلام 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
11:05 ق.ظ
1398/04/24
11:22 ق.ظ
1398/04/23
10:05 ق.ظ
بهره بدراری نگهداری و تعمیرات ایستگاه های
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:46 ب.ظ
1398/04/20
13:02 ب.ظ
بهسازی تاسیسات ذخیره اب امور
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
نشت یابی و رفع شکستگی 5 نقطه از شبکه ابرسانی شهرک
مازندران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:37 ب.ظ
تعمیرات ایستگاه پمپاژ
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:15 ق.ظ
بازوبست الکتروپمپ های شناور و عیب یابی و نگهداری تابلو برق های
آذربايجان شرقي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:30 ب.ظ
تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای
قزوين 1398/4/17 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
پروژه پیمایش و نشت یابی خط انتقال شبکه و انشعاب اب
مازندران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:11 ب.ظ
تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای
قزوين 1398/4/15 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اب
ايلام 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:13 ب.ظ
تعمیرات الکتروپمپ برای روستاهای
گيلان 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
1398/04/11
11:14 ق.ظ
اجرای  بازسازی و توسعه بخش
يزد 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
مرمت شبکه داخلی اب اشامیدنی
لرستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:50 ب.ظ
بهسازی تاسیسات ذخیره اب امور بندر انزلی
گيلان 1398/4/10 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
تعویض شیرالات خط انتقال و نصب مارکر برروی خط انتقال اب
کرمانشاه 1398/4/10 تاریخ گذشته