1397/08/24
07:34 ق.ظ
تعمیر سرویس ایستگاه پمپاژ ابرسانی
اردبيل 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:33 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات جدید اب شرب
مازندران 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:46 ب.ظ
1397/08/21
14:04 ب.ظ
نگهداری تعمیرات شبکه و انشعابات و نصب انشعابات
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:39 ب.ظ
راهبری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرهای
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تعمیر سرویس ایستگاه پمپاژ ابرسانی
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:54 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:50 ب.ظ
اجرای روکش بند ابگیر پروژه تامین اب اراضی
چهارمحال بختياري 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:49 ب.ظ
اصلاح و نگهداری و لایروبی شبکه فاضلاب
گيلان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
1397/08/09
14:47 ب.ظ
اصلاح و نگهداری و لایروبی شبکه فاضلاب
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:25 ب.ظ
عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:15 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیر و تجهیزات و تاسیسات
چهارمحال بختياري 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:04 ب.ظ
تعمیرات شیر فلکه های حوض گرد
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:56 ب.ظ
1397/07/28
08:26 ق.ظ
تجدید عملیات رفع اتفافات نگهداری از تاسیسات اب اشامیدنی و
آذربايجان غربي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:39 ب.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای شهرستان
يزد 1397/7/26 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
10:43 ق.ظ
تعمیر تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای
قزوين 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:47 ب.ظ
نگهداری اتفاقات اب شرب شهرستان
خراسان شمالي 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
اصلاح نواقص پروژه
خراسان شمالي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:29 ب.ظ
تعمیرات
کرمان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
اصلاح و بازسازی تاسیسلات فرسوده شهرستان
زنجان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تعمیرو مرمت شبکه ابیاری و زهکشی
ايلام 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تعمیر و مرمت شبکه ابیاری و
ايلام 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:41 ب.ظ
جمع اوری انشعابات غیرمجاز سطح استان
خراسان شمالي 1397/7/19 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
1397/07/17
08:29 ق.ظ
رفع حوادث و اتفاقات شبکه اب شرب روستاهای
کردستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:25 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
يزد 1397/7/14 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
رفع حوادث و اتفاقات شبکه اب شرب روستاهای شهرستان
کردستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:45 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب
گلستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:59 ب.ظ
تعمیر و باز سازی اساسی دریچه های نیرپیک
گيلان 1397/7/11 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
راهبری وشستشوی فیلترهای تصفیه خانه
چهارمحال بختياري 1397/7/11 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
رفع نواقص و راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی
خراسان شمالي 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:15 ب.ظ
عملیات بازرسی پیمایش و نشت یابی شبکه توزیع اب و
خراسان رضوي 1397/7/10 تاریخ گذشته
17:15 ب.ظ
عملیات پیمایش نشت یابی و شناسایی نشت های نامریی
خراسان رضوي 1397/7/10 تاریخ گذشته
17:03 ب.ظ
تعمیر و بازسازی شبکه سنجش منابع اب استان
بوشهر 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
15:02 ب.ظ
اصلاح شبکه اب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:42 ب.ظ
بخشی از شبکه اب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/8 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
تعمیر و رفع شکستگیهای شبکه اب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
20:35 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات اب اشامیدنی و
گلستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:14 ب.ظ
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت
فارس 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:49 ب.ظ
رفع حوادث و اتفاقات خطوط
کردستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:19 ب.ظ
خرید اتصالات رفع اتفاق --
خراسان جنوبي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:36 ب.ظ
راهبری و بهره برداری و رفع اتفاقات تاسیسات
خراسان رضوي 1397/7/1 تاریخ گذشته