1398/09/14
19:16 ب.ظ
13:45 ب.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
11:47 ق.ظ
رفع حوادث اب شهر
چهارمحال بختياري 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
11:00 ق.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/12 مهلت دار
11:00 ق.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/08
16:03 ب.ظ
عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:13 ق.ظ
بازسازی مجاری ابی چشمه روستای
مازندران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:12 ب.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ترمیم و مقاوم سازی لوله جدار به روش اتو قریتیج و
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:37 ب.ظ
انجام امور نگهداری رفع شکستنیها و نواقص
گلستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:07 ق.ظ
خمدات امور مشترکین شهر
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/16
18:45 ب.ظ
تعویض کنتورهای خراب
لرستان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:46 ب.ظ
تعمیر و نگهداری و راهبری شبکه جمع اوری فاضلاب
بوشهر 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
11:43 ق.ظ
اپراتوری و راهبری شبکه ابرسانی و مخازن و چاهها
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
رفع حوادث اب وصول مطالبات اب بها و اپراتوری و راهبری
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:35 ب.ظ
تعمیرات سیستم سرمایش گرمایش ابرسانی
سمنان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/13
19:57 ب.ظ
1398/07/06
12:41 ب.ظ
انجام خدمات امور مشترکین
همدان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/06/31
20:00 ب.ظ
1398/06/30
18:54 ب.ظ
انحام خدمات امور مشترکین روستاهای بخش
همدان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
18:22 ب.ظ
تعمیر نگهداری روستاهای شهر
يزد 1398/6/28 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/25
07:01 ق.ظ
انجام عملیات نشت یابی لوله های اب مجتمع
تهران 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:56 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری شبکه جمع اوری و تصفیه فاضلاب
مازندران 1398/6/23 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین در سطح روستاهای بخش
همدان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/21
12:31 ب.ظ
اصلاح  و بازسازی و تعمیرات نگهداری و بهره برداری
خراسان جنوبي 1398/6/21 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
اصلاح بازسازی تعمیرات نگهداری بهره برداری
خراسان جنوبي 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/13
18:04 ب.ظ
انجام خدمات امور مشترکین در سطح روستاهای
همدان 1398/6/13 تاریخ گذشته
17:50 ب.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/11
12:46 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات روستاهی بخش گلریزان در
يزد 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/05
12:27 ب.ظ
اصلاح بازسازی و نگهداری
خراسان جنوبي 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/03
18:53 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین در سطح روستاهای
همدان 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/27
12:20 ب.ظ
1398/05/24
1398/05/23
15:27 ب.ظ
حمل و تعیوض کنتر خراب در سطح منطقه 2
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:19 ب.ظ
12:19 ب.ظ
1398/05/15
11:10 ق.ظ
تعمیر تجهیز نگهداری شبکه اب شرب
چهارمحال بختياري 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
09:02 ق.ظ
تعمیر مسیر بخشی از خطوط لوله انتقال اب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:24 ب.ظ
انجام خدمات پس از فروش شامل عملیات مرئی سازی با نصب
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته