1398/09/05
12:12 ب.ظ
مرمت و بازسازی مزارهای شهدای
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:59 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدای روستای
اردبيل 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:48 ق.ظ
ساماندهی بازسازی مرمت و قبور مطهر
کرمانشاه 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:33 ب.ظ
ساخت المان تک مزاری گلزار شهدای
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:37 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا بهشت فاطمه
اردبيل 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/25
14:05 ب.ظ
ساماندهی سقف گلزار شهدای
اردبيل 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:13 ب.ظ
بازسازی قبور شهدا به صورت تک مزاری
مركزي 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:30 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی مزار شهدای
اردبيل 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:48 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا روستای
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای تک مزاری روستای
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای تک مزاری روستای گرمک از توابع شهرستان
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای
اردبيل 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/11
15:08 ب.ظ
ساماندهی سقف گلزار شهدا
ساماندهی سقف گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:08 ب.ظ
انجام پیمانکاری ساختمان غسالخانه
کردستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
نماکاری دو گلزار  با اجر پلاک در
خراسان جنوبي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/06/16
13:34 ب.ظ
مرمت و بازسازی مزار شهدای
اردبيل 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:45 ب.ظ
ساخت قبر
ساخت قبر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:48 ب.ظ
احداث و توسعه گورستان سرابی
همدان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:44 ق.ظ
ساخت قیر
ساخت قیر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:25 ب.ظ
9 تک مزاری در شهرستان های بم 1 تک مزار - ریگان 4 تک مزار
کرمان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/23
10:34 ق.ظ
تکمیل قطعه ایثارگران ارامستان بهشت رضا شهر
بوشهر 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:09 ب.ظ
احداث توسعه گورستان
احداث توسعه گورستان... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:08 ق.ظ
ساماندهی یک از گلزارهای شهدای
قم 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:17 ب.ظ
مرمت گلزار شهدای شهر
مرمت گلزار شهدای شهر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/03
07:37 ق.ظ
تکمیل و ساماندهی گلزار مطهر شهدای
مركزي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:11 ب.ظ
دستمزد نماکاری گلزار شهدای ده محمد طبس
خراسان جنوبي 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:13 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهداء
ساماندهی گلزار شهداء... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
13:03 ب.ظ
مرمت گلزار شهدای
مرمت گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا روستای
همدان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/25
15:50 ب.ظ
اجرای ساماندهی  و کف سازی قطعه 5 گلزار شهدا
مركزي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:39 ب.ظ
ساماندهی گلزار روستای
ساماندهی گلزار روستای... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
12:50 ب.ظ
اجرای نمای گلزار سهدا
اجرای نمای گلزار سهدا... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/3/20 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
ساخت 200 عدد قبر اموات در ارامستان
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/18
11:26 ق.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار
مرمت و ساماندهی گلزار... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:21 ق.ظ
سفتکاری گلزار شهدا روستای
خراسان جنوبي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
19:39 ب.ظ
بازسازی گلزار شهدای سطح استان
البرز 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
11:07 ق.ظ
ساماندهی مزارهای شهدای شهری و روستایی
اردبيل 1398/3/9 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدا روستای
اردبيل 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:22 ب.ظ
ساماندهی بازسازی مرمت گلزار
کرمانشاه 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
اجرای عملیات سفتکاری گلزار شهدای
خراسان جنوبي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:16 ب.ظ
بازسازی احیا و مرمت و گلزار شهدای سطح شهرستان
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
14:20 ب.ظ
مرمت و بازسازی گلزار شهدا روستایی استان
قم 1398/3/5 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
مرمت و بازسازی کاشی کاری و سایر ایتم های مرتبط
قم 1398/3/5 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
مرمت گلزار شهدا روستا
مرمت گلزار شهدا روستا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/3/5 تاریخ گذشته