1398/09/14
13:36 ب.ظ
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/9/14 مهلت دار
12:49 ب.ظ
حفر کانال لوله گاز و پرکردن کانال و تخریب دیوار و حمل نخاله حاصله
سيستان و بلوچستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:13 ب.ظ
تخریب اموزشگاه
تخریب اموزشگاه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/08
16:20 ب.ظ
تخریب و جمع اوری فضای ابدارخانه و سرویسهای بهداشتی
چهارمحال بختياري 1398/9/7 مهلت دار
15:58 ب.ظ
تخریب ساختمانهای
تخریب ساختمانهای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
13:47 ب.ظ
تخریب ساختمان با حمل نخاله و ضایعات
قم 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:30 ب.ظ
حفر کانال جهت دفن زباله در سایت کویز در جاده
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:47 ب.ظ
تخلیه نخاله ساختمانی حدود 400 متر
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:38 ب.ظ
تخریب و شناژ فنداسیون و انتقال نخاله
قم 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:05 ب.ظ
تخریب و جمع اوری فضای ابدارحانه و سرویسهای بهداشتی
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:47 ب.ظ
عملیات خاکبرداری واقع در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:41 ب.ظ
خاکبرداری
خاکبرداری... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:43 ب.ظ
تخریب سقف و کف
تخریب سقف و کف... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:45 ب.ظ
خاکبرداری و حمل ان به طول یک کیلومتر واقع در
سيستان و بلوچستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:55 ب.ظ
اجرای تخریب و خاک برداری جداره
سيستان و بلوچستان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:27 ب.ظ
تخریب یک باب ساختمان فرسوده به متراژ 180 متر در بیمارستان
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:14 ب.ظ
تخریب دو اموزشگاه
تخریب دو اموزشگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:11 ب.ظ
تخریب و اماده سازی دبیرستان
اصفهان 1398/7/18 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
اجرای تخریب و خاک برداری جداره روستای
سيستان و بلوچستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تخریب قسمتی از اورژانس بیمارستان
خراسان رضوي 1398/7/18 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید خدمات تخریب ساختمان قدیمی
کرمانشاه 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:18 ب.ظ
تخریب قسمتی از اورژانس
تخریب قسمتی از اورژانس... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:34 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و نخاله برداری سایت میدان تره بار
کرمان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:59 ب.ظ
تخریب و اماده سازی دبیرستان
اصفهان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/02
13:10 ب.ظ
تخریب ساختمان کارگاهی
تخریب ساختمان کارگاهی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/7/2 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خاکبرداری
خاکبرداری... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/7/2 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خاک برداری بارگیری انتقال تخلیه خاک انباشت شده ضلع غربی حوض نوسازی
هرمزگان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/31
12:48 ب.ظ
تخریب ساختمان قدیمی اموزشگاه
چهارمحال بختياري 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:28 ب.ظ
خاک برداری و خاک ریزی
خاک برداری و خاک ریزی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/24
19:08 ب.ظ
تخریب اموزشگاه حضرت زینب
چهارمحال بختياري 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:46 ب.ظ
تخریب اموزشگاه امین الضرب
اصفهان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/14
16:37 ب.ظ
عملیات خاکبرداری و حمل خاک زمین اموزشی معمولان
لرستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تخریب و جداسازی مصالح و انتقال نخاله ها ی دبیرستان
اصفهان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:51 ب.ظ
گود برداری یک باب اساتخر ذخیره اب و یک باب حوضچه ارامش
کرمان 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/10
1398/06/09
10:53 ق.ظ
عملیات تخریب و برچیدن بخش از پل بتنی رودخانه
مركزي 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
19:04 ب.ظ
تخریب قسمت تحت نظر و اطفال  توسعه اورژانس بیمارستان
خراسان رضوي 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/05
12:55 ب.ظ
گودبرداری محل احداث استخر روستای عنایت اباد 50*30*3/5
کرمان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/03
19:54 ب.ظ
چنگک 30 کیلووات
چنگک 30 کیلووات... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/3 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تخریب و ساخت بنا
تخریب و ساخت بنا... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/31
10:51 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل و سقف اهن
سمنان 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:12 ب.ظ
تخریب اماده سازی طبقه 3 ساختمان اداری
آذربايجان شرقي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
اجرای عملیات خاک برداری و حمل ان در مجموعه پردیس علوم پزشکی نیشابور
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
گودبرداری یک باب استخر ذخیره اب
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
12:40 ب.ظ
تخریب ساختمان و اماده سازی محوطه مدرسه شهید
خراسان شمالي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:43 ب.ظ
تخریب بتن
تخریب بتن... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته