1398/05/24
18:43 ب.ظ
تخریب بتن
تخریب بتن... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/20
18:30 ب.ظ
تخریب و برداشتن دیوار همسان سازی سقف حمل نخاله به خارج از بیمارستان
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:32 ب.ظ
تخریب 30 مترمربع  دیوار50 سانتی و تخریب 20 متر ساندویچ  پنل قدیمی
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:26 ب.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل -سقف اهن
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:14 ب.ظ
تخریب نما و دیوارهای داخلی جهت شعبه و واحدهای مسکونی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:57 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:21 ب.ظ
تخریب کف اماده سازی دیوار کلاس جهت سرامیک و سفید کاری
فارس 1398/5/10 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
تخریب و تکمیل بنا
تخریب و تکمیل بنا... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
11:14 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:21 ب.ظ
تخریب و نخاله برداری کامل ساختمان بیمه ایران نقده
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
تخریب 30 متر مربع دیوار 50 سانتی و تخریب 20 متر پاندویچ پانل
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:28 ب.ظ
خاکبرداری محوطه پردیس اصلی دانشگاه
آذربايجان شرقي 1398/5/6 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
تخریب ساختمانها قدیمی بیمارستان
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:28 ب.ظ
تخریب ساختمان های قدیمی بیمارستان به مساحت کل حدود 755 مترمربع
کرمانشاه 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:51 ب.ظ
تخریب سنگ کف 1200MM جمع اوری و حمل نخاله به محل دپوی کارگاهی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تخریب مدرسه روستای دهستان واقع در استان
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:16 ب.ظ
تخریب و جمع اوری سرامیک کف با ملات زیرین 750 متر مربع جمع اوری سقف
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:14 ب.ظ
تخریب اتاقک نگهبانی مستقر در ورودی ساختمان مطهری 1
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:56 ب.ظ
خاکبرداری به عمق یک متر
خاکبرداری به عمق یک متر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:59 ب.ظ
تخریب ملک مکسونی و احداث بنا
تهران 1398/4/27 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
تخریب دیوار 4 متری کلاس
تخریب دیوار 4 متری کلاس... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:07 ب.ظ
ساخت تونل به ابعاد 2.80*2.80 به طول 15 متر طول و خاک برداری 300 متر مکعب
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
1398/04/24
12:47 ب.ظ
دستمزد خاکبرداری ivf
دستمزد خاکبرداری ivf... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
09:07 ق.ظ
خاکبرداری ماهور
خاکبرداری ماهور... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:17 ب.ظ
تخریب نما و دیوار داخلی جهت تعمیرات اساسی بانک
هرمزگان 1398/4/22 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
تخریب بنا قدیمی و ساخت کیوسک نگهبانی
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
دستمزد خاکبرداری ivf
دستمزد خاکبرداری ivf... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:29 ب.ظ
تخریب  دیوار و کف
تخریب دیوار و کف... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
10:06 ق.ظ
تخریب و اماده سازی مدرسه
اصفهان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:12 ب.ظ
گودبرداری و شفته ریزی مسجد عباسعلی شهرستان
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
تخریب اموزشگاه بدیهی
تخریب اموزشگاه بدیهی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/16 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
تخریب و برچیدن تیغه و حمل نخاله ها
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:42 ب.ظ
هزینه خاکبرداری
هزینه خاکبرداری... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/09
20:10 ب.ظ
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
تخریب ساختمان اورژانس اجتماعی 123 و مداخله
خوزستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:27 ب.ظ
تخریب و حمل نخاله ساختمانی
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تخریب و اماده سازی مدرسه
اصفهان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/03
09:52 ق.ظ
تخریب وبازسازی مدرسه خشتی گلی شریعتی
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:30 ب.ظ
تخریب 3 واحد ساختمان هر یک 20 متر تیغه 15 سانتی اجری و 60 متر کف و
بوشهر 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
1398/03/30
12:39 ب.ظ
تخریب مدرسه
تخریب مدرسه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
تخریب دبستان
تخریب دبستان... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:44 ب.ظ
برکناری دیوار میانی پست
برکناری دیوار میانی پست... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
تخریب دیوار بنایی
تخریب دیوار بنایی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/3/29 تاریخ گذشته