1397/10/20
19:47 ب.ظ
تخریب ساختمان همراه با مصالح
آذربايجان غربي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:32 ب.ظ
تخریب بخشی از ساختمان اداری 600 مترمربع
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:00 ب.ظ
عملیات تخریب و اوار برداری در خیابان 16 متری محله چاهستانیها
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:55 ب.ظ
تخریب و جمع اوری نخاله اداره ثبت
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/05
09:06 ق.ظ
تخریب ساختمان قدیمی در میدان
سمنان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:49 ب.ظ
هزینه تخریب ساختمان قدیمی دبیرستان
سمنان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
13:51 ب.ظ
تخریب اسفالت  شیب بندی  و ایزوگام  ساختمان اداری کمیته امداد
فارس 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:43 ب.ظ
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:40 ب.ظ
ازاد سازی  تصرفات  حریم و بستر
چهارمحال بختياري 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:24 ب.ظ
ازادسازی تصرفات  حریم و بستر
چهارمحال بختياري 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:33 ق.ظ
کندن دور 5 درخت-بیل زدن دور باغچه های محوطه و
خراسان شمالي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
14:26 ب.ظ
تخریب و بازسازی
تخریب و بازسازی... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:15 ب.ظ
تخریب ابنیه ایجاده شده در ساختمان افاق واقع در میدان
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:54 ق.ظ
ازادسازی حریم رودخانه
ازادسازی حریم رودخانه... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/20
13:23 ب.ظ
تخریب  و اجرای  دیوار  در
تخریب و اجرای دیوار در... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/14
13:16 ب.ظ
تخریب و جداسازی اهن الات و
سمنان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/04
14:00 ب.ظ
تخرب ساختمان فعالی شعبه
تخرب ساختمان فعالی شعبه... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/04/25
11:13 ق.ظ
تخریب ساختمانهای اموزشی
کردستان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/03/08
00:19 ق.ظ
تخریب و دیوار کشی
تخریب و دیوار کشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/3/7 تاریخ گذشته