1397/08/19
18:27 ب.ظ
تعمیر قرنیز و نرده پلها
تعمیر قرنیز و نرده پلها... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:29 ب.ظ
اجرای نازک کاری و سقف کاذب و غیره
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:20 ب.ظ
اماده سازی سطح و اجرای 55 مترمکعب بتن الیافی
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
نازک کاری دکور داخلی اتاق کنفرانس
گلستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:46 ب.ظ
اجرای نازک کاری اتاق کنفرانس
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:44 ق.ظ
اجرای گچ و خاک سفید کاری
اجرای گچ و خاک سفید کاری... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
اجرای کاشی و سرامیک کف و بدنه
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:56 ب.ظ
اجرای کاشی و سرامیک کف و بدنه
اصفهان 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
سیمانکاری سقف 350 متر و بدنه 330 متر
يزد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:30 ق.ظ
کاشی و سرامیک و اجرای شبکه وخرید و نصب پنجره با بهترین مصالح تولید
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
14:10 ب.ظ
خرید کاشی چسب و حمل و نصب واجرای کاشیکاری
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:36 ب.ظ
سرامیک کاری با حمل مصالح و
خراسان جنوبي 1397/7/16 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
اجرای کف سازی و سرامیک و
اجرای کف سازی و سرامیک و... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/09
18:52 ب.ظ
سفیدکاری و گچ کاری بیمارستان
آذربايجان شرقي 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:50 ب.ظ
اجرای کاشی و سنگکاری در شهرستان
خراسان رضوي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
15:52 ب.ظ
نصب سرامیک
نصب سرامیک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:36 ب.ظ
انجام کار کاشی کاری
انجام کار کاشی کاری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:51 ب.ظ
نصب سرامیک
نصب سرامیک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:55 ق.ظ
سرامیک کف 2 اتاق خوابگاه 120 متر
فارس 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:29 ق.ظ
تهیه و زیرسازی و نصب سرامیک گرانیتی
تهران 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:37 ب.ظ
بندکشی دیوار حائل سنگی محوطه دادگستری
کرمانشاه 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:15 ب.ظ
اجرای سیمانکاری سقف بالکن
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
14:47 ب.ظ
اجرای گچ کاری
اجرای گچ کاری... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:52 ق.ظ
اجرای کاشی و سرامیک کف و دیوار ساختمان
اردبيل 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:34 ب.ظ
اماده سازی کف و سرامیک
اماده سازی کف و سرامیک... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/6/10 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
تکمیل و نازک کاری ابنیه
تکمیل و نازک کاری ابنیه... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:18 ب.ظ
تهیه مواد و اجرای پوشش اپوکسی در کف و زیر مسیر کابل و داکت کشی ها
فارس 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/04/29
14:30 ب.ظ
بندکشی داخلی مسجد
بندکشی داخلی مسجد... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/14
08:19 ق.ظ
اجرای کامل PVC ضد ضربه مربوط به بخشداری
اصفهان 1397/4/13 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
انجام سرامیک کاری ساختمان بخشداری به
اصفهان 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:02 ب.ظ
اجرای سفت کاری و نازک کاری کتابخانه
مازندران 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:21 ب.ظ
سنگ کاری و سرامیک کارگاهها
تهران 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:04 ب.ظ
زیرسازی و اجرای کاشی دیوار و
اردبيل 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
15:35 ب.ظ
اجرای گچ کاری و نازک کاری بدون مصالح
سمنان 1397/4/3 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
سرامیک کاری نما و کف ساختمان حمام و دستشویی و
گيلان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/01
00:28 ق.ظ
انجام سرامیک کف ساختمان
انجام سرامیک کف ساختمان... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/31
14:49 ب.ظ
اجرای کاشی کاریو سرامیک کاری
خراسان شمالي 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/29
09:00 ق.ظ
انجام خدمات ساختمانی گچ کاری دیوار و
تهران 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:50 ب.ظ
اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری کف و
خراسان شمالي 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/24
11:07 ق.ظ
نصب سرامیک کف اتاق و
نصب سرامیک کف اتاق و... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:52 ب.ظ
تعداد 150 پروژه تغییر در سرویس ها تخریب دیوار های
البرز 1397/3/15 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مقدار 510 متر مربع تهیه و
مقدار 510 متر مربع تهیه و... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/10
13:10 ب.ظ
تهیه ونصب سرامیک
تهیه ونصب سرامیک... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
18:22 ب.ظ
اجرای عملیات نازک کاری
اجرای عملیات نازک کاری... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/3/9 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
دیوار چینی همراه با نازک کاری و لوله کشی گاز تعداد
گلستان 1397/3/9 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
20 متر مربع اجر کاری سنتی
20 متر مربع اجر کاری سنتی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
10:13 ق.ظ
اجرای عایق کاری و کاشی کاری با کاشی های 4 و یا 6 ضلعی کف و
مركزي 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/07
10:57 ق.ظ
مرمت اندود گچ فضاهای داخلی عمارت
خراسان جنوبي 1397/3/7 تاریخ گذشته
1397/03/04
23:13 ب.ظ
تعمیر سرویس بهداشتی و کاشی کاری کف و تعویض کاسه توالت
آذربايجان غربي 1397/3/3 اعلام نشده