1398/09/17
12:28 ب.ظ
تخریب گچ و خاک و نصب سرامیک حدود 120 مترمربع
قزوين 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:14 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/16 مهلت دار
13:21 ب.ظ
کنده کاری زیرسازی صاب زنی کامل تمیر کاری اجرای
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
19:02 ب.ظ
گچکاری و رنگ امیزی رنک روغن و پلاستیکی
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و سقف دفتر پستی 900 مترمربع
البرز 1398/9/14 مهلت دار
07:42 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات شات
تهران 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
11:25 ق.ظ
تعمیرات جزئی رنگ امیزی مامورسرا
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تعویض سنگ توالت
تعویض سنگ توالت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
18:55 ب.ظ
لوله کشی اب و اخذ حق امتیاز و نقاشی و بازسازی کف ابدارخانه
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
متراژ 1800 متر نقاشی بیمارستان با رنگ روغنی و ترمیم گچ
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
11:48 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری و حیاط
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
نقاشی ساختمان اداری ی
نقاشی ساختمان اداری ی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
دستمزد اجرای سفید کاری زیر و روی کار
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:48 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان با رنگ روغنی حدود 10000 متر
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
نقاشی ساختمان با رنگ روغن نیم مات
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:58 ب.ظ
طراحی نقاشی دیوارهای محوطه
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:28 ب.ظ
انجام نقاشی موزه های در حال تاسیس استان
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
رنگ امیزی داخلی ساختمان بیمه ایران مرکز
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
گچکاری امامزاد
گچکاری امامزاد... ابنیه و ساختمان
قم 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
تعمیرات و تغییرات جزئی ساختمان اداری کمیته امداد
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:49 ب.ظ
14:01 ب.ظ
اجرا 4000 متر رنگ روغنی و اکرولیک با مصالح
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
رنگ امیزی درمان و توانبخشی
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:51 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان مرکزی توسعه نوغانداری
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
نقاشی ساختمان رنگ پلاستیک و درب و پنجره
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
رنگ امیزی ساختممان پلاستیک با رنگ اپوکسی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
نقاشی بیمارستان با رنگ روغنی و سقف رنگ پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
20:02 ب.ظ
رنگ امیزی در 3 مرکز کانون پرورش فکری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:59 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
گچکاری قسمتهای از دیوار و سقف و نقاشی اتاقها
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
رنگ امیزی و نقاشی ساختمان
قزوين 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تعمیرات کاشی کاری نقاشی لوله کشی
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
10:58 ق.ظ
رنگ امیزی با رنگ روغنی پایگاه اورژانس 75 مترمربع
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:03 ب.ظ
سرامیک کف - رنگ امیزی  سقف دیوار کوب ام دی اف- برقکاری و پرده
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان مرکز شماره دو
چهارمحال بختياري 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:33 ب.ظ
20000 متر رنگ امیزی جوتن در مقاطع مختلف زمان متفاوت در کل سازمان
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی اتاقهای واحد پیرول
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:29 ب.ظ
تهیه و اجرا رنگ و نقاشی ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:55 ب.ظ
اجرای سنگ کاری کف ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:09 ب.ظ
نقاشی سقف و دیوار اداری 350 مترمربع
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و سقف زندان
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته