1397/11/01
14:27 ب.ظ
نارک کاری زیرگذر ایستگاه
قم 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
11:29 ق.ظ
اجرای عملیات سرب کوبی و نازک کاری اتاق
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/24
19:49 ب.ظ
خرید و اجرای موزاییک پرسی 30*30 طرح عنکبوتی
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:19 ق.ظ
تعمیرات کاغذ دیواری و کف اتاق جلسه و درب ساختمان
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:53 ب.ظ
نازک کاری زیرگذر ایستگاه
قم 1397/10/17 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
تخریب گچ کاری سنگ کاری تهیه و نصب ترمیم روکوب
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
اجرای سنگ کاری
اجرای سنگ کاری... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
اجرای سرامیک کف 100 مترمربع
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:32 ق.ظ
نازک کاری سالن نمازخانه هنرستان
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:09 ب.ظ
تکمیل نازک کاری سالن نمازخانه هنرستان
يزد 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
گچ کاری
گچ کاری... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:20 ب.ظ
اجرت نصب سرامیک و قرنیز و..
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرت نصب سرامیک و قرنیز
اجرت نصب سرامیک و قرنیز... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تهیه و اجرای سیمان پی کنی و تهیه و اجرای موزائیک
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
تعمیر و بهسازی کف کتابخانه ولیعص
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:46 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و نرده و سرامیک کاری و سیمانکاری
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:51 ب.ظ
اجرای سرامیک دیوار و کف
اجرای سرامیک دیوار و کف... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
1397/10/04
09:21 ق.ظ
تهیه و نصب سرامیک و کاشی اشپزخانه
آذربايجان شرقي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:33 ب.ظ
اجرای گل و گچ و نازک کاری ساختمان 950 متر مربع و راه پله 250 متر مربع
فارس 1397/10/2 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
انجام عملیات رنگ امیزی روغنی- پلاستیکی و گچ کاری
اردبيل 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:24 ب.ظ
1397/09/26
13:26 ب.ظ
تهیه و اجرای بخشی از نازک کاری سالن اجتماعات س
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
گچ کاری و سفیدکاری و کاشی کاری و نقاشی
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:32 ب.ظ
کند کاری گچ قدیمی چند اتاق خوابگاه
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
گچ کاری زیرکاری و نازک کاری ساختمان سرایداری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:58 ق.ظ
تکمیل نازک کاری ساختمانهای اداری
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:41 ب.ظ
اجرای نازک کاری و سقف کاذب و غیره
کرمانشاه 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:45 ب.ظ
عملیات عمرانی باقیمانده نازک کاری ساختمان اوقاف
اصفهان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:27 ب.ظ
تعمیر قرنیز و نرده پلها
تعمیر قرنیز و نرده پلها... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:29 ب.ظ
اجرای نازک کاری و سقف کاذب و غیره
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:20 ب.ظ
اماده سازی سطح و اجرای 55 مترمکعب بتن الیافی
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
نازک کاری دکور داخلی اتاق کنفرانس
گلستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:46 ب.ظ
اجرای نازک کاری اتاق کنفرانس
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:44 ق.ظ
اجرای گچ و خاک سفید کاری
اجرای گچ و خاک سفید کاری... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
اجرای کاشی و سرامیک کف و بدنه
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:56 ب.ظ
اجرای کاشی و سرامیک کف و بدنه
اصفهان 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
سیمانکاری سقف 350 متر و بدنه 330 متر
يزد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:30 ق.ظ
کاشی و سرامیک و اجرای شبکه وخرید و نصب پنجره با بهترین مصالح تولید
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
14:10 ب.ظ
خرید کاشی چسب و حمل و نصب واجرای کاشیکاری
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:36 ب.ظ
سرامیک کاری با حمل مصالح و
خراسان جنوبي 1397/7/16 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
اجرای کف سازی و سرامیک و
اجرای کف سازی و سرامیک و... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/09
18:52 ب.ظ
سفیدکاری و گچ کاری بیمارستان
آذربايجان شرقي 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:50 ب.ظ
اجرای کاشی و سنگکاری در شهرستان
خراسان رضوي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
15:52 ب.ظ
نصب سرامیک
نصب سرامیک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:36 ب.ظ
انجام کار کاشی کاری
انجام کار کاشی کاری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:51 ب.ظ
نصب سرامیک
نصب سرامیک... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:55 ق.ظ
سرامیک کف 2 اتاق خوابگاه 120 متر
فارس 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:29 ق.ظ
تهیه و زیرسازی و نصب سرامیک گرانیتی
تهران 1397/6/24 تاریخ گذشته