1398/09/21
10:13 ق.ظ
طراحی و ارائه نقشه سازه نمای کاذب و تعمیرات
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/18
12:12 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و دستمزد اجرای سنگ نمای ساختمان بنای الحاقی
قزوين 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/12
19:52 ب.ظ
اصلاح نمای رواقهای بتنی ایستگاه راه اهن
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:19 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان راهدارخانه
خراسان شمالي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:14 ب.ظ
انجام 200 متر سنگ نما به صورت دستمزدی
کردستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
نصب فلاشینگ داخل پنجره های ساختمان به مقدار حدود 135 متر
چهارمحال بختياري 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:21 ب.ظ
بازسازی و نوسازی نما سالنهای ورودی اسانسور مرکز
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت و تابلوهای
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:04 ب.ظ
اجرای سایبان PVC و نما کامپوزیت
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:47 ب.ظ
تعمیرات متفرقه و بهسازی ساختمان نگهبانی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:42 ب.ظ
تهیه حمل مصالح و دستمزد و اجرا نما ساختمان الحاقی به ساختمان اداری
قزوين 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:20 ب.ظ
تهیه و اجرای نمای سر درب محوطه
خراسان شمالي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:34 ب.ظ
تهیه و اجرای نمای سر درب محوطه
خراسان شمالي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:40 ب.ظ
اجرای نمای شعبه قشم
اجرای نمای شعبه قشم... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
عملیات تعمیرات نمای بلوک 6 خوابگاه شهید
کرمانشاه 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
طراحی و ارائه نقشه سازه نمای کاذب و تعمیرات اساسی شعبه
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:52 ق.ظ
اجرای نمای شعبه قشم
اجرای نمای شعبه قشم... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:22 ب.ظ
بازسازی نوسازی نما و سالنهای ورودی
سيستان و بلوچستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
19:27 ب.ظ
تعمیرات نمای کامپوزیت ساختمان مرکزی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تراشیدن نمای قبلی و اجرای نمای جدید
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت و تابلوهای راهنمایی
چهارمحال بختياري 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
تعمیرات نمای ساختمان پیام نور
چهارمحال بختياري 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:31 ب.ظ
تهیه و اجرای کامپوزیت بر روی نمای ساختمان
اصفهان 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان راهدارخانه مرکزی
خراسان شمالي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:05 ب.ظ
بازسازی و نماسازی ساختمان شعبه
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:46 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان راهدارخانه مرکزی
خراسان شمالي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:09 ب.ظ
اجرای نمای شعبه
اجرای نمای شعبه... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
احداث ساختمان نگهبانی و اتاقک پمپاژ و نمای ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تعمیر و بازسازی نمای ساختمان اداری امور بهره براداری استان
کرمانشاه 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:39 ب.ظ
1398/08/09
12:59 ب.ظ
تهیه و اجرای نمای کامپوزیت و تابلوای راهنمای شهرک صنعتی
چهارمحال بختياري 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:55 ب.ظ
رنگ امیری ساختمان و نمای پستهای جلگه چاه هاشم و دلگان
سيستان و بلوچستان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:24 ب.ظ
بازسازی و نوسازی نما و سالن های ورودی
سيستان و بلوچستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
بهسازی و نوسازی نمای سازه اسانسور
گيلان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
14:55 ب.ظ
تعمیر و بازسازی نمای ساختمان اداری امور بهره برداری
ايلام 1398/7/23 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
تعویض سنگ نمای ساختمان
تعویض سنگ نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:06 ب.ظ
نما سازی سر درب از جنس مصالح سنگی
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:37 ب.ظ
بهسازی سکو و نمای ساختمان
مركزي 1398/7/20 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت در سطوح افقی به ضخامت 1/5 تا2 سانتی متر
خراسان رضوي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
18:48 ب.ظ
ایمن سازی نمای ساختمان اداره
اصفهان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:24 ب.ظ
بازسازی و نوسازی نما و سالنهای
سيستان و بلوچستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:21 ب.ظ
انجام رول پلاک سنگ نمای ساختمان تامین اجتماعی
خراسان رضوي 1398/7/15 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
بهسازی سکو و نما ساختمان ایستگاه
مركزي 1398/7/15 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
اجرائی زیبا سازی نمای شیروانی ساختمان
زنجان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
18:18 ب.ظ
بهسازی سکو و نمای ساختمان ایستگاه
مركزي 1398/7/14 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اجرای سنگ نما
اجرای سنگ نما... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/14 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
تهیه و نصب سنگ
تهیه و نصب سنگ... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:58 ب.ظ
بازسازی و نوسازی نما و سالنهای ورودی اسانسور
سيستان و بلوچستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:02 ب.ظ
انجام روپ لاک سنگ نمای ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/10 تاریخ گذشته