1398/05/26
12:56 ب.ظ
تهیه سنگ نمای ساختمان راهدارخانه مرکزی
خراسان شمالي 1398/5/26 مهلت دار
12:56 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان راهدارخانه مرکزی اداره راهداری و حمل
خراسان شمالي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
10:40 ق.ظ
نماکاری ساختمان تمامی مصالح
سمنان 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/22
18:30 ب.ظ
1398/05/19
18:15 ب.ظ
بهسازی نمای مسجد
بهسازی نمای مسجد... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اجرای نمای کرتین وال
اجرای نمای کرتین وال... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:31 ب.ظ
نماسازی جداره پارکینگ براساس جزییات و نقشه های پیوستی
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
تهیه و اجرای نما کامپوزیت و شاسی فلزی اصافی
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:17 ب.ظ
اجرای سنگ نما ورودی لابی
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نما و سقف با مصالح کامپوزیت
چهارمحال بختياري 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:13 ب.ظ
اجرای بندکشی نمای سنگ لاشه
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
اجرای نمای کراتین وال
اجرای نمای کراتین وال... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:35 ب.ظ
تعمیرات و رنگ امیزی نمای چوبی ساختمان وی ای پی وسر در
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:36 ب.ظ
اجرای نمای سنتی توسعه اورژانس بیمارستان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:06 ب.ظ
نماسازی ستونهای داخل سالن مسافری
هرمزگان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:25 ب.ظ
بهسازی نمای مسجد امام هادی
البرز 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:22 ب.ظ
دستمزد نصب اسکپ و فیکس نمایدیوار مرکز شبیر دو
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:33 ق.ظ
کامپوزیت نما و ورق الومینیوم پلی اتیلن و پوشش استر اپوکسی
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:51 ق.ظ
نمای خر پشته و ضلع شرقی ساختمان
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
20:01 ب.ظ
نما کاری
نما کاری... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:29 ب.ظ
اجرای نمای سنتی ساختمان
اجرای نمای سنتی ساختمان... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
ساخت حمل نصب تعمیر تابلوهای کامپوزیت در 30 شعبه
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
09:54 ق.ظ
نمای کامپوزیت شعبه فلاورجان
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
10:30 ق.ظ
نما کامپوزیت شعبه
نما کامپوزیت شعبه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:31 ب.ظ
کامپوزیت 40 متر مربع به همراه نصب
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:30 ق.ظ
اصلاح نمای ساختمان و احداث سکوهای چادر و نصب فلاور باکس شیب بندی
قزوين 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:43 ب.ظ
رنگ امیزی و زیرسازی
رنگ امیزی و زیرسازی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان صنایع دستی
ايلام 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:15 ب.ظ
تهیه و اجرای ما کامپوزیت و شاسی فلزی
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:12 ب.ظ
رنگ کاری و پویانمایی
رنگ کاری و پویانمایی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:58 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی طبق مشخصات فنی پیوست
هرمزگان 1398/4/12 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
رنگ امیزی مدرسه اندیشه
رنگ امیزی مدرسه اندیشه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
رنگ امیزی مدرسه
رنگ امیزی مدرسه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
رنگ امیزی مدرسه پویا
رنگ امیزی مدرسه پویا... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
تهیه مصالح و رنگ جهت زیرسازی و رنگ امیزی
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:55 ب.ظ
زیرسازی و رنگ امیزی دفاتر مختلف اداری به میزان 1100 متر مربع
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تهیه مصالح اجرای نما کامپوزیت و شاسی فلزی اضافی جهت نما
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
1398/04/10
20:06 ب.ظ
نمای کامپوزیت 355 متر مربعی
اردبيل 1398/4/10 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ امیزی سرای
هرمزگان 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
رنگ برداری و مرمت تزئینات گچی ساختمان شماره 2 سازمان
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
20:26 ب.ظ
رنگ امیزی اموزشگاه مصطفی خمینی و شهید حسینی و تعمیر سرویس بهداشتی
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
20:08 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان -
اجرای نمای ساختمان -... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
20:08 ب.ظ
رنگ امیزی اموزشگاه شهید غدیریان و شهید شریفی
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
رنگ امیزی سن مجتمع
رنگ امیزی سن مجتمع... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:24 ب.ظ
اجرای دستمزد نصب سرامیک کف و بدنه و راه پله ها
فارس 1398/4/6 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
پیچ پلاک کردن سنگ نما ساختمان
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
اجرای عملیات نمای ساختمان
خراسان جنوبي 1398/4/6 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
تهیه مصالح و دستمزد اجرای نمای کامپوزیت به همراه شاسی فلزی
فارس 1398/4/6 تاریخ گذشته