1397/08/28
13:15 ب.ظ
ترمیم نمای ساختمان کامپوزیت
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
10:39 ق.ظ
اجرای نما ساختمان اداری
اجرای نما ساختمان اداری... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:24 ق.ظ
تخریب سنگ نمای موجود خانه فرهنگ
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:14 ق.ظ
تعمیرات اساسی و اضطراری ساختمان اداری 540 مترمربع
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:55 ب.ظ
نما سازی ساختمان اداره
نما سازی ساختمان اداره... ابنیه و ساختمان
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
نماسازی با اجر سفلی 7 سانتیمتری به مساحت 54 متر مربع
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:42 ب.ظ
خدمات شامل : کنده کاری موزائیک و نصب سرامیک کف لعابدار جنس مرغوب - نصب سرامیک
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
نماسازی ساختمان
نماسازی ساختمان... ابنیه و ساختمان
قم 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان انبار وسرایداری
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:54 ق.ظ
اجرای نمای اداره بهزیستی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان انبار وسرایداری بهزیستی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:19 ق.ظ
بازسازی و نماکاری ساختمان اداری راهداری -
اصفهان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:55 ق.ظ
تهیه و اجرای قوطی 15*15 و اجرای کامپوزیت نما ساختمان
اردبيل 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
بازسازی و نماکاری ساختمان اداری
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:00 ب.ظ
اجرای عملیات کامپوزیت درب اتوماتیک ایستگاه ماهواره
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نما مجتمع ناحیه
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:05 ب.ظ
نماکاری ساختمان
نماکاری ساختمان... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نصب سنگ نما در نمای ساختمان
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نماکاری ساختمان اداره بهزیستی
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:36 ب.ظ
تعمیرات نمای خوابگاه
تعمیرات نمای خوابگاه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:43 ق.ظ
اجرای سنگ ازاره و سنگ درپوش بام و پنجره ها
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
اجرای اجر نما نسوز ساختمان و بند کشی
اصفهان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:42 ب.ظ
اجرای عملیات ترمیم و بازسازی کامپوزیت های نمای ساختمان
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
نصب سنگ نما در نمای ساختمان
اردبيل 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:39 ب.ظ
اجرای نمای اجر پلاک گلزار
خراسان جنوبي 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
نمای بیرونی ساختمان ثبت احوال
ايلام 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:12 ب.ظ
نماکاری ساختمان شبکه دامپزشکی
کرمان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:01 ب.ظ
300 متر بدنه ساختمان اداری
خراسان رضوي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:14 ب.ظ
تامین و اجرای نمای ساختمان در حال احداث مدیریت
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:20 ق.ظ
نماکاری ساختمان شبکه دامپزشکی
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:11 ق.ظ
اجرای عملیات نمای ساختمان و
آذربايجان شرقي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:48 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای نما مجتمع فرهنگی
فارس 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:20 ب.ظ
مرمت نمای موزه
مرمت نمای موزه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:14 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان اداره مالیات شهر
چهارمحال بختياري 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
20:22 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان اداره مالیات
چهارمحال بختياري 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:44 ب.ظ
تکمیل نمای ورودی ساختمان شماره 2 اداره کل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
21:17 ب.ظ
نما کاری ساختمان شبکه دامپزشکی فهرج
کرمان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:18 ب.ظ
مقاوم سازی نمای خشک سالن مسافری ایستگاه راه اهن
فارس 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:55 ق.ظ
اجرای نمای سنتی کاشی هفت رنگ به روی طرح ساخته شده فلزی کتاب
فارس 1397/6/25 تاریخ گذشته
00:55 ق.ظ
اجرای نمای سنتی کاشی هفت رنگ
فارس 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
11:22 ق.ظ
تامین و اجرای نمای ساختمان در حال احداث
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/21 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
تهیه و نصب نمای ضلع شرقی
تهیه و نصب نمای ضلع شرقی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:44 ب.ظ
نصب پیچ و رولپلاک جهت تثبیت سنگ نمای ساختمان
مركزي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:26 ب.ظ
نصب پیچ رول پلاک جهت تثبیت سنگ نمای ساختمان +
مركزي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:25 ق.ظ
عملیات تهیه پیچ و روب پلاک نمودن
آذربايجان شرقي 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:57 ق.ظ
تخرب و نصب سنگ نمای
تخرب و نصب سنگ نمای... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
14:17 ب.ظ
نمای بیرونی اداره ثبت احوال شهرستان
ايلام 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:31 ق.ظ
اجرای نانو برروی نمای ساختمان کلاه فرنگی
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
09:20 ق.ظ
نمای ساختمان جهاد دانشگاهی
اردبيل 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/30
10:26 ق.ظ
تخریب سنگ نمای موجود خانه فرهنگ
قزوين 1397/5/30 تاریخ گذشته