1398/05/27
18:22 ب.ظ
احداث دیوار سنگی با سنگ لاشه با حجم عملیاتی متر مکعب 350
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در تقاطع قجور و دیوار ساحلی پل
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
11:42 ق.ظ
بازسازی بهسازی امین سازی و اسفالت
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
12:44 ب.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:49 ب.ظ
پروژه احداث دیوار سنگی با گابیون در محدوده
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
دیوار سنگ و ملات روستای لرزین
مازندران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:52 ق.ظ
دیوار سنگ وملات روستای
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:21 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار ساحلی محور خسرویه
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:58 ب.ظ
احداث دیوار سنگی
احداث دیوار سنگی... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:00 ب.ظ
دیوارسازی و بهسازی راه اصلی
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:12 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی... راه و ترابری
گيلان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:14 ب.ظ
احداث دیوار گابیونی و ابرو راه روستایی
گيلان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
20:00 ب.ظ
خرید گایبون
خرید گایبون... راه و ترابری
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:48 ق.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
15:58 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه اسلام اباد گرگان (محدوده محتشم شرق)
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه اسلام اباد
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه
دیوار سازی رودخانه... راه و ترابری
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه اسلام اباد جمهوری 12
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
دیوار سازی رودخانه
دیوار سازی رودخانه... راه و ترابری
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
احداث دیوار سنگی مهران شهر
آذربايجان شرقي 1398/4/17 تاریخ گذشته
07:32 ق.ظ
احداث دیوار گایبونی محور گلوگاه شیخ موسی سه راهی
مازندران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:20 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو ضلع شرق
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:18 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت ضلع غربی رودخانه از پل اول
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت ضلع غربی از پل دوم قلعه حسن به سمت جنوب
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:14 ب.ظ
احداث دیوار سنگ و ملات روستای
مازندران 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:58 ب.ظ
پایدار سازی وتثبیت دیواره های سنگی مابین تونل های
قزوين 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی
احداث دیوار ساحلی... راه و ترابری
يزد 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
دیوار حفاظتی راه روستایی
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
احداث دیوار گایبونی محور
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
عملیات تکمیل دیوار سنگی و دیوار حفاظتی خیابان ساحلی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تثبیت رانش دالخانی چورته
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:35 ب.ظ
دیوار حائل سنگی روستای میان
خراسان رضوي 1398/4/3 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
احداث دیوار گابیون راه روستایی نارنج بن بالا
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
احداث دیوار هادی
احداث دیوار هادی... راه و ترابری
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:22 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:45 ق.ظ
اجرای دیوار ضامن محور
گيلان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:42 ب.ظ
کفسازی ودیوار سازی مسیل مرکزی شهر
چهارمحال بختياري 1398/3/30 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی و جمع اوری ابهای سطحی
مركزي 1398/3/30 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
پایدارسازی و تثبیت دیواره های سنگی مابین تونل
قزوين 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:08 ب.ظ
عملیات بازسازی دیوار برگشتی پل سنگی
سيستان و بلوچستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
19:38 ب.ظ
احداث دیوار گایبون راه روستایی
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی هردوآب -
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
12:44 ب.ظ
احداث دیوار حائل
احداث دیوار حائل... راه و ترابری
مازندران 1398/3/27 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
احداث دیوار ضامن سنگ مالون راه روستایی
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
احداث دیوار ضامن سنگ مالون راه روستایی
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
احداث دیوار گایبون راه روستایی
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
13:25 ب.ظ
پایدارسازی و تثبیت دیواره های سنگی مابین تونل
قزوين 1398/3/26 تاریخ گذشته