1398/01/24
08:47 ق.ظ
احداث ساختمان مسکونی
احداث ساختمان مسکونی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:20 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی در
ساخت مسکن مددجویی در... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:03 ق.ظ
بازسازی 5 دستگاه منزل سازمانی
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:07 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی در شهرستان
کردستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:09 ب.ظ
بهسازی و بازسازی منازل سازمانی ایستگاه راه اهن
اصفهان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
18:06 ب.ظ
بهسازی و بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
10:15 ق.ظ
ساخت مسکن مدد جویی شهرستان
کردستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:55 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان
کردستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/06
13:13 ب.ظ
ساخت مسکن
ساخت مسکن... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان ب
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
ساخت مسکن مددجویی در شهرستان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
15:03 ب.ظ
ساخت مسکن
ساخت مسکن... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:08 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:18 ب.ظ
پروژه تعمیر منازل سازمانی ایستگاه راه اهن
زنجان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:03 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:28 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی محور
تهران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:34 ب.ظ
تعیمرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:02 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی ایستگاه های
آذربايجان شرقي 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:08 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
خوزستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی ایستگاه
آذربايجان شرقي 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:51 ق.ظ
تعیمرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:35 ب.ظ
بازسازی و انجام تعمیرات داخل و اساسی منازل سازمانی
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:10 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی
بازسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:46 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
خوزستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:15 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:54 ق.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی ایستگاه
خوزستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:49 ق.ظ
بازسازی منازل سازمانی
بازسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:43 ب.ظ
احداث مسکن متخصصین
احداث مسکن متخصصین... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:18 ب.ظ
ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی
سيستان و بلوچستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
ساخت ساختمانی رفاهی
ساخت ساختمانی رفاهی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/15
16:20 ب.ظ
ساخت ابنیه در روستای
ساخت ابنیه در روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/03/10
11:22 ق.ظ
زیرفعالیت های عمرانی فرهنگسرای هنر
البرز 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/02/25
16:23 ب.ظ
پروژه تکمیل و بهسازی راهدار خانه های
يزد 1397/2/25 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
تعمیرات شعبه فرهاد قصر شیرین و
کرمانشاه 1397/2/24 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
تعمیر و بازسازی یکی از واحدهای مسکونی
تهران 1397/2/24 تاریخ گذشته
1397/02/24
20:20 ب.ظ
استعلام - تعمیرات ساختمان اداره کل
آذربايجان غربي 1397/2/23 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
استعلام - مرمت و تعمیر و ساخت
خراسان شمالي 1397/2/23 تاریخ گذشته