1398/05/27
18:38 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی بلوک 1و2 و3 و ...
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:18 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ساختمان منزل سازمانی پلاک 6 هشت دستگاه
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
14:31 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 بلوک 3 سری دال واحد
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:06 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 سری دال واحد4
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:16 ق.ظ
تعمیر یک واحد مسکونی در محوطه اب شیرکن
بوشهر 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:47 ق.ظ
اجرای عملیات 20 واحدی شهرستان
کردستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:40 ب.ظ
بهسازی 2 واحد منازل سازمانی فرودگاه
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:15 ب.ظ
تعمیر وبازسازی چند واحد مسکونی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:12 ب.ظ
بهسازی 2 واحد منازل سازمانی
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/03
09:27 ق.ظ
تعمیرات یک واحد سازمانی بلوک 33 مجتمع شهید
کرمانشاه 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
07:53 ق.ظ
احداث 2 واحد مسکونی - اجرای فونداسیون ستون و تیر و ..
قزوين 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:17 ب.ظ
تعمیر یک واحد مسکونی در محوطه اب شیرین
بوشهر 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/24
10:01 ق.ظ
کارهای تعمیراتی سرویس های بهداشتی - ایزوگام و نازک کاری مسکن
ايلام 1398/3/24 تاریخ گذشته
1398/03/22
09:21 ق.ظ
احداث اسکلت وسقف دو واحد مسکونی
قزوين 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:29 ق.ظ
تعمیر و بازسازی دو واحد مسکونی
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:09 ب.ظ
عملیات ساخت واحد مسکونی شامل هال و پذیرایی0 تاق خواب- سرویس دستشویی- حمام
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:17 ب.ظ
عملیات تعمیرات ساختمانی منزل سازمانی  پلاک 16 ونک
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/19
12:33 ب.ظ
192 واحدی مسکن مهر بهزیستی کرمان
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:42 ق.ظ
ساخت مسکن در روستاهای
ساخت مسکن در روستاهای... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
19:37 ب.ظ
ساخت مسکن در روستاهای
ساخت مسکن در روستاهای... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
ساخت مسکن در شهرستان
ساخت مسکن در شهرستان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:32 ق.ظ
192 واحد مسکونی مهر
192 واحد مسکونی مهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:47 ق.ظ
احداث ساختمان مسکونی
احداث ساختمان مسکونی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:20 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی در
ساخت مسکن مددجویی در... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:03 ق.ظ
بازسازی 5 دستگاه منزل سازمانی
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:07 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی در شهرستان
کردستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:09 ب.ظ
بهسازی و بازسازی منازل سازمانی ایستگاه راه اهن
اصفهان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
18:06 ب.ظ
بهسازی و بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
10:15 ق.ظ
ساخت مسکن مدد جویی شهرستان
کردستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:55 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان
کردستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/06
13:13 ب.ظ
ساخت مسکن
ساخت مسکن... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان ب
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ساخت مسکن مددجویی شهرستان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
ساخت مسکن مددجویی در شهرستان
کردستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
15:03 ب.ظ
ساخت مسکن
ساخت مسکن... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:08 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:18 ب.ظ
پروژه تعمیر منازل سازمانی ایستگاه راه اهن
زنجان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:03 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:28 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی محور
تهران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:34 ب.ظ
تعیمرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:02 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی ایستگاه های
آذربايجان شرقي 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:08 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
خوزستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی ایستگاه
آذربايجان شرقي 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:51 ق.ظ
تعیمرات اساسی منازل سازمانی
قم 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:35 ب.ظ
بازسازی و انجام تعمیرات داخل و اساسی منازل سازمانی
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:10 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی
بازسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:46 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
خوزستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:15 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:54 ق.ظ
تعمیرات  اساسی  منازل سازمانی  ایستگاه
خوزستان 1397/8/19 تاریخ گذشته