1398/09/16
11:01 ق.ظ
بهسازی منازل سازمانی
بهسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
13:16 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1398/9/14 مهلت دار
07:41 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیرات جزئی ساختمان منازل سازمانی
تهران 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/12
14:31 ب.ظ
تعویض درب ورودی و ایزوگام
يزد 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی ایستگاه
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/09
14:52 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی
بهسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:11 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
قم 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل مجمتع ابرسانی به محلات عشایری
خراسان شمالي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:29 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ابنیه و تاسیسات
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:42 ب.ظ
احداث ساختمان نگهبانی مجتمع مسکونی مسکن مهر سلطان 1 در فاز 4 شهر جدید
آذربايجان شرقي 1398/9/5 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
تعمیرات اساسی پایگاه امداد
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
احداث 1 باب اب انبار در مناطق عشایری شهر
کرمان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
تعمیرات مدارس شامل دیوار گچی 110 متر مربعی حفر دو حلقه چاه جذبی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:40 ب.ظ
تعمیرات مدارس شامل دیوار گچی حفر دو حلقه  چاه جذبی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:22 ق.ظ
بهسازی ساختمان پلاک 774 ادراه کل راه اهن
يزد 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
بهسازی منازل سازمانی
بهسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:45 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی
بهسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:42 ب.ظ
بهسازی منازل سازمانی
بهسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:55 ب.ظ
تعمیرات یک واحد اپارتمان مسکونی
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:39 ب.ظ
تعمیرات یک واحد اپارتمان مسکونی
البرز 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی ایستگاه شاهرود تهیه و ساخت و نصب پنجره های UPVC
سمنان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:24 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:53 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی
بازسازی منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/29
12:53 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل
بازسازی و تعمیرات منازل... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:41 ب.ظ
تعمیر بازسازی 4 واحد مسکونی
آذربايجان شرقي 1398/7/24 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
بازسازی واحد اپارتمانی اکباتان
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:37 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:40 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی زرند
کرمان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:44 ب.ظ
تخریب و نوسازی واحد مسکونی جمع اوری نخاله های حاصل از تخریب
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:23 ب.ظ
تعویض درب ورودی منازل سازمانی
هرمزگان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
لرستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/09
12:32 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی ایستگاه
مازندران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:38 ب.ظ
بازسازی واحد مسکونی -
بازسازی واحد مسکونی -... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/7/6 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی
کرمان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
12:43 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
گلستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/31
18:36 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل مسکونی سازمانی
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل
بازسازی و تعمیرات منازل... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:46 ب.ظ
بازسازی و تعمیر یک واحد از منازل اداره کل راه اهن
سيستان و بلوچستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/17
19:03 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی در ایستگاههای
مازندران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:07 ب.ظ
پروژه تعمیرات منازل سازمانی
زنجان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/10
15:28 ب.ظ
مرمت و بهسازی منازل سازمانی و محوطه سازی
خراسان رضوي 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/02
11:30 ق.ظ
اجرای عملیات 20 واحدی شهرستان بانه
کردستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:38 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی بلوک 1و2 و3 و ...
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ساختمان منزل سازمانی پلاک 6 هشت دستگاه
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:31 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 بلوک 3 سری دال واحد
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:06 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 سری دال واحد4
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:16 ق.ظ
تعمیر یک واحد مسکونی در محوطه اب شیرکن
بوشهر 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:47 ق.ظ
اجرای عملیات 20 واحدی شهرستان
کردستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:40 ب.ظ
بهسازی 2 واحد منازل سازمانی فرودگاه
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته