1398/05/24
14:53 ب.ظ
پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان
قم 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:10 ب.ظ
استخراج اسکن و درج اطلاعات تعداد 400 پرونده واگذاری در سامانه
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعات و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگی ناحیه صنعت
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعه نهم به مساحت 43.7 به 50 قطعه
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
13:45 ب.ظ
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در سطح
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در شهرستان
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در سطح شهرستان ماسال
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر سطح شهرستان
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:25 ق.ظ
اجرای کاداستر اراضی ملی حوزه های ابخیز شهرستان
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:48 ب.ظ
عملیات نقشه برداری هوایی اسکن لیزر و مدل سازی فرسایش و رسوب
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
بروزرسانی دوم سامانه اطلاعات مکانی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
1398/05/19
11:29 ق.ظ
تهیه حدنگاری و نقشه کاداستر حوز
قزوين 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:01 ب.ظ
پیگیری و انجام امور ممیزی و حدنگاری اراضی
آذربايجان شرقي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:48 ب.ظ
تهیه نقشه توپگرافی
تهیه نقشه توپگرافی... راه و ترابری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
نقشه برداری  شمیم و کاداستر و همچنین اعلام مالکیت
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:03 ب.ظ
اجرای طرح کاداستر
اجرای طرح کاداستر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:08 ب.ظ
پیگیری و انجام امورات ممیزی و حدنگاری اراضی
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:16 ب.ظ
14:23 ب.ظ
اخذ سند کاداستری و اصلاح و رقومی سازی تدقیق و تبدیل اسناد دفترچه ای
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:57 ب.ظ
پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان
قم 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
کاداستر اراضی ملی
کاداستر اراضی ملی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:37 ب.ظ
ممیزی اراضی و تفکیک انفال رقومی سازی و اخذ سند کاداستر
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اجرای کاداستر اراضی ملی حوزه های ابخیز 13608 هکتار
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:40 ب.ظ
تهیه نقشه UTM
تهیه نقشه UTM... راه و ترابری
فارس 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
ممیزی املاک سطح شهر
گيلان 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
اجرای مواد39و13 و اخذ سند تک برگی به مساحت 13905 هکتار و تبدیل  اسناد دفترچه ای
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:47 ب.ظ
اخذ سند تک برگی اراضی ملی به مساحت 20661 هکتار ( کاداستر)
خراسان رضوي 1398/5/3 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
ممیزی املاک شهر نازک علیا به تعداد 1000 واحد ساختمانی
آذربايجان غربي 1398/5/3 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
1398/05/02
19:27 ب.ظ
اخذ سند کاداستر تک برگی
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
حدنگار اراضی سند تک برگ و کاداستر  ورقومی سازی پلاکها
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:07 ب.ظ
نقشه برداری ایرساید فرودگاه
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
پروژه ممیزی اراضی و تفکیک انفال
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
انجام عملیات استرئو و مثلث بندی هوایی و تهیه ارتوفتوی 1:2000 برای 82000 هکتار
چهارمحال بختياري 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
نقشه برداری ایلراه عشایری گاو شیری بخش بازفت شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/5/1 تاریخ گذشته