1398/09/21
18:59 ب.ظ
نقشه برداری طراحی اصلاح هندسی و عکس هوایی نقشه هاتا سطح6000 هکتار
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
نقشه برداری و اخذ سند مالکیت اراضی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:19 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی و دولتی حوزه
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
اصلاح نقشه
اصلاح نقشه... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
11:01 ق.ظ
ثبت نقشه های اماکن ورزشی سطح استان
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:26 ب.ظ
1398/09/16
14:39 ب.ظ
نقشه برداری پلاک های ثبتی با دستگاه GPS  جهت تثبیت
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:43 ب.ظ
تهیه نقشه 1/500 کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی برای غرب استان
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
اصلاح نقشه های سنواتی اجرای قانون
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
اصلاح نقشه های سنواتی
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:32 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور اراضی سازمان
سمنان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تهیه طرح هادی شهری
تهیه طرح هادی شهری... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:41 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع و خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
نقشه برداری شبکه های توزیع و خطوط انتقال
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:37 ب.ظ
12:40 ب.ظ
تیهه نقشه و اخذ سند هفت پلاک بخش الموت
قزوين 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
اخذ سند حوزه تاکستان
قزوين 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
اجرای طرح کاداستر شهرکهای و نواحی صنعتی
مركزي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:44 ب.ظ
قرارداد پلاک کوبی سهند و یاسمنج به تعداد 24500 رکورد
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:43 ق.ظ
1398/09/06
15:21 ب.ظ
عملیات نقشه برداری شبکه توزیع اب روستاهای
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
به روزرسانی نقشه ابادیهای پیوست
چهارمحال بختياري 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
19:15 ب.ظ
مشاوره طراحی تهیه نقشه ها و اسناد
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:04 ب.ظ
نقشه برداری خط انتقال و شبکه توزیع روستاهای استان
خراسان شمالي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:25 ب.ظ
اسناد تک برگی
اسناد تک برگی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
نقشه برداری و تهیه مقطع طولی و سایر عملیات موردنیاز
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
نقشه برداری و تهیه مقطع طولی و سایر عملیات موردنیاز
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال و شبکه های
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:48 ب.ظ
نقشه برداری زمینی وضع
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
مشخص نمودن حدود اربعه و تهیه نقشه ثبتی ارائه نقشه utm
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:53 ب.ظ
تهیه نقشه با مختصات املاک دانشگاه (میناب)
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
نقشه برداری برای روستای اصطلک پردیس و روستای لومان
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:40 ب.ظ
انجام نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
عملیات نقشه برداری در روستاهای مجتمع دامن
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
عملیات نقشه برداری
عملیات نقشه برداری... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
عملیات نقشه برداری در روستا
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات در روستا
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دو روستا
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
انجام نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم روستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری در روستاها
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم تعدادی از
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته