1397/10/26
13:43 ب.ظ
اجرای نقشه برداری جهت مطالعات تهیه طرح هادی رویستاه
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای عملیات  نقشه برداری جهت مطالعات  تهیه طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
13:40 ب.ظ
انجام خدمات  نقشه برداری هوایی شامل 1000 هکتار از اراضی
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
11:54 ق.ظ
نقشه برداری از املاک در 16 ردیف
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:19 ب.ظ
بهنگام سازی و داده امایی کد پستی ده رقمی شهرستان
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
انجام خدمات نقشه بردری هوایی شامل 1000 هکتار از اراضی منطقه
هرمزگان 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
12:02 ب.ظ
عملیات نقشه برداری و تعیین احجام
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:22 ب.ظ
نقشه برداری محاسبه احجام و تهیه بانک اطلاعاتی معادن
کرمان 1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
19:56 ب.ظ
انجام خدمات نقشه برداری هوایی شامل 1000 هکتار از
هرمزگان 1397/10/22 مهلت دار
1397/10/20
20:01 ب.ظ
بهنگام رسانی نقشه بلوکه  و استاندارد سازی اطلاعات کد پستی
زنجان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:23 ب.ظ
عملیات کاداستر و اخذ سند مالکیت حوزه شهرستان
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
عملیات کاداستر شهرستان
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:17 ب.ظ
تهیه نقشه با gpsدو فرکانسه
آذربايجان غربي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:40 ب.ظ
انجام خدمات میکروژئودزی
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
مطالعه و نقشه برداری عملیات اب و خاک تعاونی تولید
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
تهیه نقشه UTMایستگاه های ارمادلو -اخرداغ
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تدوین دستورالعمل ترازیابی و ثقل سنجی
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:44 ب.ظ
بازنگری جلد ششم دستور العمل همسان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بازنگری جلد دوم دستور العمل همسان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بازنگری جلد پنجم دستور العمل همسان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تدوین دستوالعمل ترازیابی سنجی - سری جدید دستور العمل
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
اجرای نقشه UTMسیلوی
اجرای نقشه UTMسیلوی... راه و ترابری
قزوين 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
مطالعه و نقشه برداری عملیات اب و خاکی تعاونی تولید
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تهیه نقشه UTM ایستگاههاید
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:54 ب.ظ
نقشه های پست 63/230 کیلو ولت
کرمانشاه 1397/10/12 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
1397/10/11
18:45 ب.ظ
تدوین دستورالعمل زیرساخت اطلاعات مکانی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
بازنگری جداول دستورالعمل همسان نقشه برداری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
بازنگری جلد ششم دستورالعمل همسان نقشه برداری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
تدوین دستور العمل ترازیابی و نقل سنجی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
بازنگری جلد پنجم دستورالعمل همسان نقشه برداری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تهیه نقشه توپوگرافی و طراحی ناحیه صنعتی کالپوش 43 هکتار
سمنان 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
تهیه طرح جامع نقشه جانمایی پروژه ها مشخص شدن کد دسترسی خیابان
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:02 ب.ظ
تهیه نقش UTM برای املاک شهری و روستایی
زنجان 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی اهنگ
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
ارزیابی عملکرد فنی و مقایسه کیفی گیرنده های دائمی gnss
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
کدگذاری و نهان نگاری  رقومی محصولات سازمان بویژه تصاویر
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:48 ب.ظ
10:03 ق.ظ
عملیات نقشه برداری توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی
مركزي 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
کاداستر اراضی
کاداستر اراضی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
اصلاح هندسی و کاداستر پلاک های اجرای قانون در
اصفهان 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تهیه نقشه شهر مرزی بیله سوار به روش فتوگرامتری
اردبيل 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:15 ب.ظ
بازبینی و صحت سنجی اطلاعات بهنگام سازی شهری و روستایی
گيلان 1397/10/8 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی و براورد پارک چشمه
کرمانشاه 1397/10/8 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
مازندران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:16 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی
کاداستر اراضی ملی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:44 ق.ظ
تهیه UTM ایستگاهها و مراکز تحت پوشش
اردبيل 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
فعالیتهای نقشه برداری
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:17 ق.ظ
اجرای عملیات کاداستر اراضی ملی و دولتی
کرمان 1397/10/3 تاریخ گذشته