1397/10/11
09:03 ق.ظ
1397/10/10
13:30 ب.ظ
مکمل سوخت گازوئیل قوطی فلزی 250 سی سی
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:33 ب.ظ
گازوییل 2000لیتر
گازوییل 2000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:33 ب.ظ
بنزین معمولی فاقد بسته بندی لیتری R.G.M
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:08 ق.ظ
8000 لیتر گازوئیل در دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:02 ب.ظ
سیلندر 40 لیتری به همراه 33 کیلو گرم گاز
فارس 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:29 ب.ظ
سیلندر گاز 11 کیلویی
سیلندر گاز 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:33 ب.ظ
6000 لیتر گازوئیل
6000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/18
19:49 ب.ظ
تهیه و حمل نفت سفید جهت گرمایش نگهبانی ایستگاه های
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:35 ب.ظ
سوخت گازوئیل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:37 ب.ظ
سوخت گازوییل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:51 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:37 ق.ظ
2000 لیتر گازوییل
2000 لیتر گازوییل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:38 ب.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده حمل به روستاهای
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:55 ق.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده و حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:02 ق.ظ
تهیه سیلندر شارژشده حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:14 ب.ظ
گاز مایع بالک 30
گاز مایع بالک 30... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/11
13:38 ب.ظ
20000هزار لیتر گازوئیل
20000هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/28
09:17 ق.ظ
10000 لیتر گازوئیل
10000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
20:22 ب.ظ
گازوئیل لیتری فاقد بسته بندی - روغن موتور دیزلی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
3/000 لیتر گازوئیل
3/000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:27 ب.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
09:30 ق.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:01 ب.ظ
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/25 تاریخ گذشته