1398/11/01
22:10 ب.ظ
کنتورهای گاز
کنتورهای گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/11/1 مهلت دار
21:23 ب.ظ
تولید و نصب قاب محافظ ضد سرقت شماره انداز در کنتورهای خانگی نو
لرستان 1398/11/1 مهلت دار
1398/10/29
21:29 ب.ظ
تعمیر دستگاه رگلاتور
تعمیر دستگاه رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/24
13:27 ب.ظ
رگولاتور فشار گاز دیافراگمی با شات اف ولو کلاس
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
20:25 ب.ظ
کنتور گاز دیافراگمی 2 پوندی با ظرفیت 250 مترمکعب در ساعت
آذربايجان غربي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/16
19:20 ب.ظ
کنتور دو پوندی 160 متر معکبی
کنتور دو پوندی 160 متر معکبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
رگلاتور دو پوندی
رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
12:36 ب.ظ
انواع رگلاتور گاز
انواع رگلاتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تعدادی رگلاتور گاز
تعدادی رگلاتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/12
15:10 ب.ظ
رگلاتور کپسول CO2 ازمایشگاهی
رگلاتور کپسول CO2 ازمایشگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
00:06 ق.ظ
کنتور گاز
کنتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
00:24 ق.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
15:38 ب.ظ
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
00:18 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/04
12:45 ب.ظ
خرید رگلاتور
خرید رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
11:48 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی کنتور مکانیکی مواد نفتی و صافی چدنی
لرستان 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:15 ب.ظ
کنتور گاز  دیافراگمی
کنتور گاز دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون تصحیح کننده های حجمی گاز
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
10:41 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/25
19:46 ب.ظ
کنتور و رگولاتور
کنتور و رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:47 ب.ظ
کنتور و رگلاتور 2 پوندی
کنتور و رگلاتور 2 پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
کنتور گاز G40 , G6 دیافراگمی
کنتور گاز G40 , G6 دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:11 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تصحیح کننده های الکترونیکی
خراسان جنوبي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:35 ق.ظ
خرید و توزیع 12 واحد تنور استوانه ای و سیلندر گاز مایع و تجهیزات جانبی
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:30 ب.ظ
خرید 6 عدد اسلیو رگولاتور
خرید 6 عدد اسلیو رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:51 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون-  تصحیح کننده های الکترونیکی e,v,c
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
ریگلاتور
ریگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:53 ب.ظ
تصحیح کننده الکترونیکی
تصحیح کننده الکترونیکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:06 ب.ظ
تصحیح کننده الکترونیکی
تصحیح کننده الکترونیکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:24 ب.ظ
طراحی اجرا اخذ تاییده از اداره
طراحی اجرا اخذ تاییده از اداره... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:45 ب.ظ
کنتور و صافی مواد نفتی
کنتور و صافی مواد نفتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:43 ب.ظ
کنتور و رگلاتور
کنتور و رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:08 ب.ظ
دستگاه تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز
سمنان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:10 ب.ظ
تصحیح کننده الکترونیکی
تصحیح کننده الکترونیکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید کنتور گاز و رگولاتور خانگی
خراسان شمالي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/29
11:51 ق.ظ
تصحیح کننده الکترونیکی
تصحیح کننده الکترونیکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
11:41 ق.ظ
تصحیح کننده الکترونیکی
تصحیح کننده الکترونیکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:39 ب.ظ
تامین اقلام موردنیاز اجرای شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
اردبيل 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:07 ب.ظ
رگلاتور دو مرحله ای مخصوص نیتروژن و هوای خشک
فارس 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/24
14:25 ب.ظ
رگولاتور و دستگاه چربی گیر و گرمکن استوانه ای توان گاز
تهران 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/05
12:26 ب.ظ
رگولاتور هوای فشرده
رگولاتور هوای فشرده... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:20 ب.ظ
المنت رگولاتور
المنت رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:07 ب.ظ
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:55 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع 11 کیلویی جیرفت گاز
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:34 ق.ظ
کنتور گاز مدل G100
کنتور گاز مدل G100... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته