1398/05/17
14:20 ب.ظ
المنت رگولاتور
المنت رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:07 ب.ظ
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:55 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع 11 کیلویی جیرفت گاز
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:34 ق.ظ
کنتور گاز مدل G100
کنتور گاز مدل G100... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:41 ق.ظ
تامین لوازم و اجرای خدمات
تامین لوازم و اجرای خدمات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/02/23
10:55 ق.ظ
کنتور مکانیکی مواد نفتی
کنتور مکانیکی مواد نفتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1397/12/23
16:12 ب.ظ
اسلیو رگلاتور 8 اینچ
اسلیو رگلاتور 8 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/11/29
16:26 ب.ظ
2 عدد اسلیورگلاتور 8 اینچ
2 عدد اسلیورگلاتور 8 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:34 ب.ظ
خرید و اجرا و راه اندازی رگلاتور و کنتورهای گاز
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:37 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای گاز
همدان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:11 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای گاز
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:51 ب.ظ
خرید رگلاتور گازی
خرید رگلاتور گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/03
15:09 ب.ظ
خرید رگلاتور گازی
خرید رگلاتور گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:26 ب.ظ
ریگلاتور 60*60
ریگلاتور 60*60... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
10:08 ق.ظ
رگلاتور GIS گاز خانگی و شیر ضد زلزله خانگی 185 اینچ
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:52 ب.ظ
رگولاتور بانک خازنی مدل SPF نام تجارتی
خراسان شمالي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:28 ق.ظ
رگلاتور فلنجی 250 مترمکعبی صنعتی
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:01 ق.ظ
خرید 6 عدد اسیلو رگلاتور 5 اینچ مدل b7 کلاس 600
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:11 ق.ظ
تهیه و نصب رگولاتور اتوماتیک بر روی بانک خازنی ایستگاه
خراسان شمالي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:51 ق.ظ
رگلاتور فشار صنعتی و گیج قطعه اندازه گیری فشار روغن
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:32 ب.ظ
کنتور گازوئیل 2 اینچ
کنتور گازوئیل 2 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/05/08
14:29 ب.ظ
خرید یک دستگاه رگولاتور
خرید یک دستگاه رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/03/05
12:45 ب.ظ
خرید یکدستگاه رگولاتور فشار
خرید یکدستگاه رگولاتور فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1397/3/5 تاریخ گذشته