1398/08/21
13:54 ب.ظ
فشار سنج گاز
فشار سنج گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/07/29
10:32 ق.ظ
فشار سنج گاز
فشار سنج گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/13
11:03 ق.ظ
مانومتر گاز SF6 بریکر 63 کیلو ولت
مانومتر گاز SF6 بریکر 63 کیلو ولت... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/01
15:19 ب.ظ
گاز سنج ضد اب و ضربه دارای  پمپ مکنده
خراسان رضوي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/05/31
10:09 ق.ظ
گاز سنجbw با قابلیت شناسایی 4 گاز
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:22 ق.ظ
گازسنج 8W
گازسنج 8W... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:50 ب.ظ
3 عدد دستگاه نشت یاب گاز امونیاک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:07 ب.ظ
نشت یاب گاز
نشت یاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
10:30 ق.ظ
گازسنج سیانور
گازسنج سیانور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/03/21
12:45 ب.ظ
گیج گاز یا فشارسنج لوله گاز رابط جهت بریکر با تایپ
خوزستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1397/12/23
16:14 ب.ظ
خرید ترمومترهای گازی کنتاکت دار واحدهای بخار
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:22 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و انجام تست دستگاه اندازه گیری
گيلان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دتکتور پرتابل سنجش گاز
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته