1397/12/06
12:30 ب.ظ
سیل پمپ ویت المانی
سیل پمپ ویت المانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/03/01
15:12 ب.ظ
خرید 2 عدد پمپ
خرید 2 عدد پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/29
13:38 ب.ظ
استعلام خرید CENTRIFUGAL SANITRY PUMP
استعلام خرید CENTRIFUGAL SANITRY PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/2/29 اعلام نشده