1398/01/28
20:14 ب.ظ
روغن توربو شل t32
روغن توربو شل t32... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/1/28 مهلت دار
14:01 ب.ظ
روغن موتور 50 ستاد استان
روغن موتور 50 ستاد استان... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
18:22 ب.ظ
روغن رنولین vg 46 اوجینال اصلی
روغن رنولین vg 46 اوجینال اصلی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید روغن هیدرولیک
خرید روغن هیدرولیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:44 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور بشکه فلزی
روغن ترانسفورماتور بشکه فلزی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
12:52 ب.ظ
خرید روغن هیدولیک کاسپین .مجتمع سنگ آهن سنگان
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:17 ب.ظ
خرید گریس صنعتی نسوز پایه لیتیوم گرید3
اصفهان 1398/1/24 مهلت دار
12:15 ب.ظ
روغن و روانکارهای صنعتی
روغن و روانکارهای صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/1/24 مهلت دار
1398/01/22
13:51 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور 208 لیتر
روغن ترانسفورماتور 208 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:10 ب.ظ
روغن هیدرولیک46Hحجم 208 به مقدار 15 بشکه و روغن هیدرولیک 68H حجم 208 به مقدار 5 بشکه
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:22 ب.ظ
روغن هیدرولیک پارس بابک 68
روغن هیدرولیک پارس بابک 68... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
15:13 ب.ظ
1 بشکه 209 لیتری روغن کمپرسور
1 بشکه 209 لیتری روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:49 ب.ظ
روغن ترانس 80 لیتر
روغن ترانس 80 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
06:12 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:51 ق.ظ
روغن هیدرولیک 3 خط
روغن هیدرولیک 3 خط... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:45 ق.ظ
مقدار 5 بشکه روغن عایق ترانسفورماتور
خوزستان 1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/12
14:27 ب.ظ
خرید102 عدد فیلتر روغن
خرید102 عدد فیلتر روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
روغن انتقال حرارت در دیگهای صنعتی 2 جداره اشپزی
يزد 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:23 ب.ظ
روغن صنعتی پارس هیدرولیک ZF 32
روغن صنعتی پارس هیدرولیک ZF 32... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
09:26 ق.ظ
روغن ترانسفورماتور توزیع 20kv
روغن ترانسفورماتور توزیع 20kv... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/04
13:05 ب.ظ
روغن ترانس قدرت کلاس 2 با پایه نفتانیک بشکه 182کیلو گرم
زنجان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/29
11:59 ق.ظ
روغن 208 لیتری بهران سرد ویژه68
روغن 208 لیتری بهران سرد ویژه68... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
10:12 ق.ظ
خرید روغن SAE 40 بهران
خرید روغن SAE 40 بهران... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:31 ب.ظ
روغن پمپ خلاء
روغن پمپ خلاء... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:00 ب.ظ
20 بشکه روغن ترانسفورماتور
20 بشکه روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:23 ب.ظ
روغن کمپرسور با پایه معدنی سطح کیفیت din 51506- vdl
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
10:05 ق.ظ
روغن renolin
روغن renolin... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/23
09:50 ق.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:38 ب.ظ
روغن عایق مخصوص ترانسفورماتور های قدرت با
اردبيل 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:04 ب.ظ
روغن هیدرولیک مقاوم  در برابر  اتش گرید 46 بشکه 208
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:13 ب.ظ
روغن هیدرولیک صنعتی ماشین
روغن هیدرولیک صنعتی ماشین... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/6 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
30 بشکه  روغن ایرانول HB 65
30 بشکه روغن ایرانول HB 65... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/04
12:48 ب.ظ
روغن اطلس کوپکو
روغن اطلس کوپکو... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:56 ق.ظ
روغن موتور واسکازین 220 لیتری
روغن موتور واسکازین 220 لیتری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:03 ق.ظ
روغن هیدرولیک صنعتی 400 لیتر
روغن هیدرولیک صنعتی 400 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:37 ق.ظ
روغن توربین 46بشکه فلزی 208lit بهران توربین
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:45 ب.ظ
روغن YAMALUBE
روغن YAMALUBE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:01 ب.ظ
خرید 30 بشکه روغن ترانسفورماتور کلاس 2
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:11 ب.ظ
روغن کمپرسور p100 بشکه فلزی 209lit نام تجارتی
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
10:35 ق.ظ
روغن کمپرسور بریکر
روغن کمپرسور بریکر... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:53 ب.ظ
روغن هیدرولیک جهت استفاده در بریکرهای
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
شیلنگ 3 لایه نخ دار و روغن گلیسیرین  صنعتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
08:46 ق.ظ
خرید روغن هیدرولیک و 5 قلم دیگر
خرید روغن هیدرولیک و 5 قلم دیگر... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:40 ق.ظ
روغن توربین 46بشکه فلزی 208lit بهران
کرمان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
روغن سوپر توربو دیزل بهران
روغن سوپر توربو دیزل بهران... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/29
10:05 ق.ظ
خرید 40 بشکه روغن جهت اورهال تپ چنجرها
هرمزگان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:42 ب.ظ
خرید 100 بشکه روغن موتور ایرانول
هرمزگان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید 30 شبکه روغن کلاس 2 ترانسفورماتور
کرمانشاه 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/14
21:07 ب.ظ
روغن کمپرسور و گاز خنک کننده فریون
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته