1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:57 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/04/26
10:48 ق.ظ
خرید روغن الکترولیت و اسید سولفوریک جهت باطری
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:01 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:08 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/01
09:31 ق.ظ
روغن جهت استفاده در نیروگاه برق آبی
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:10 ب.ظ
خرید گریس صنعتی
خرید گریس صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:43 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:48 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:17 ق.ظ
روغن کمپرسور با پایه معدنی سطح کیفیت
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:31 ب.ظ
عملیات تصفیه روغن توربین نیروگاه گازی
لرستان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:53 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:07 ب.ظ
روغن جهت استفاده در نیروگاه برق ابی
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:15 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:12 ق.ظ
روغن دیزل
روغن دیزل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:15 ق.ظ
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:01 ق.ظ
روغن دیزل 25w50 cfبشکه 20 لیتری
روغن دیزل 25w50 cfبشکه 20 لیتری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:47 ب.ظ
خرید 16000 لیتر روغن hb80جهت مصارف توربین
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:31 ق.ظ
مقدار 8000 کیلو گرم  روغن ترانس و تعویض روغن
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:54 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
08:38 ق.ظ
16000 لیتر با بشکه های 220 یا 208 لیتری فلزی
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:09 ب.ظ
روغن صنعتی 4gs
روغن صنعتی 4gs... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
فیلتر کور درایر دانفوس و روغن کمپرسور چیلر 4 لیتری
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل و تخلیه برروی فونداسیون ترانسفورماتور های
کرمانشاه 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:27 ب.ظ
خرید روغن و روانکارهای صنعتی
خرید روغن و روانکارهای صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:26 ق.ظ
تامین روغن و فیلتر دستگاه سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
07:46 ق.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:57 ب.ظ
روغن توربین بهران 68
روغن توربین بهران 68... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واسکازین 140
واسکازین 140... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:26 ب.ظ
تعداد 3 قلم کالا :گاز خنک کننده صنعتی - روغن دنده صنعتی - فیلتر کامل
خراسان شمالي 1398/2/15 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
روغن توربو شل 132
روغن توربو شل 132... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/2/15 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
روغن موتور 40 و ر50
روغن موتور 40 و ر50... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:58 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:16 ب.ظ
شیلنگ 3 لایه نخ دار - روغن گلیسیرین صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
19:08 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
15:05 ب.ظ
شیلنگ سه لایه نخ دار - روغن گلیسیرین صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
روغن پارس نیسان
روغن پارس نیسان... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
روغن ایرانول
روغن ایرانول... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/03
07:42 ق.ظ
شیلنگ 3 لایه نخ دار - روغن گلیسیرین صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:28 ق.ظ
روغن موتور بشکه 20 لیتری
روغن موتور بشکه 20 لیتری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
روغن بهران هیدرولیک 68h
روغن بهران هیدرولیک 68h... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:14 ب.ظ
روغن توربو شل t32
روغن توربو شل t32... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
روغن موتور 50 ستاد استان
روغن موتور 50 ستاد استان... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:22 ب.ظ
روغن رنولین vg 46 اوجینال اصلی
روغن رنولین vg 46 اوجینال اصلی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید روغن هیدرولیک
خرید روغن هیدرولیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:44 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور بشکه فلزی
روغن ترانسفورماتور بشکه فلزی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/1/26 تاریخ گذشته