1398/11/06
00:29 ق.ظ
نصب انشعاب در محور
نصب انشعاب در محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/01
19:43 ب.ظ
تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
نصب انشابات پلی اتیلن به تعداد 128 عدد در
آذربايجان شرقي 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
13:24 ب.ظ
نصب 80 انشعاب پراکنده پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/10/29 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
نصب انشعابات روستا
نصب انشعابات روستا... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:56 ب.ظ
نصب انشعابات روستا=
نصب انشعابات روستا=... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:19 ب.ظ
شماره گذاری برداشت و ثبت اطلاعات علمک ها و مشترکین شهرها
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
21:11 ب.ظ
جابجایی و تعمیر انشعابات گاز به
اردبيل 1398/10/25 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
شماره گذاری برداشت و ثبت اطلاعات علمک
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/23
13:57 ب.ظ
نصب انشعابات
نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
20:46 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی ا
آذربايجان شرقي 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
11:12 ق.ظ
نصب انشعابات روستای
نصب انشعابات روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
کالیبراسیون ترنسمیترهای فشار و دما
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
13:23 ب.ظ
نصب انشعابات روستاهای گازدارشده
آذربايجان شرقي 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/11
23:44 ب.ظ
عملیات تهیه و نصب کنتورهای حجمی و
زنجان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
00:24 ق.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
23:53 ب.ظ
جابجایی و تعمیر انشعابات گاز در شهرستان
اردبيل 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/07
10:17 ق.ظ
نصب و اجرای انشعابات پراکنده و انبوه
آذربايجان شرقي 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/04
19:05 ب.ظ
اجرای 400 انشعاب پراکنده
اجرای 400 انشعاب پراکنده... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/10/4 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن
ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
20:06 ب.ظ
پروژه نصب و اجرای انشعابات روستا
آذربايجان شرقي 1398/10/3 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
ساخت و نصب انشعابات میانه
ساخت و نصب انشعابات میانه... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:56 ب.ظ
اجرای انشعاب علمک گاز ساختمان اتش نشانی در شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/10/2 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/2 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن و فولادی در
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
13:22 ب.ظ
سوراخکاری سوایول کنتور برای پلمپ زنی
آذربايجان شرقي 1398/10/1 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/27
10:41 ق.ظ
نصب اجرای انشعابات روستاهای شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:20 ب.ظ
رفع نشتی از انشعابات و اتصالات مشترکین تجاری
اردبيل 1398/9/26 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
ساخت و نصب اتشعابات گاز پلی ایتلن بستان اباد
آذربايجان شرقي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
19:47 ب.ظ
ساخت علمک پلی اتیلن در
ساخت علمک پلی اتیلن در... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/25 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات حفرات خالی
ساخت و نصب انشعابات حفرات خالی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/25 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
نصب اجرای انشعابات روستاهای شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/25 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
نصب و تعویض کنتور ورگلاتور تجاری و خانگی
اردبيل 1398/9/25 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
نصب و تعویض کنتور و رگلاتور مشترکین خانگی و تجاری در شهرستان
اردبيل 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:53 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات پراکنده و مسکن
البرز 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
19:06 ب.ظ
پروژه ساخت عملک پلی اتیلنی با نقشه استاندارد گاز
آذربايجان شرقي 1398/9/23 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
پروژه نصب و اجرای انشعابات روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:41 ب.ظ
احداث علمک دوپوندی مشترکین مصارف عمده
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب انشعابات
طراحی ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:19 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات گاز پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:00 ب.ظ
سوراخکاری سوایول کنتور برای پلمپ زنی کنتورهای گاز سطح شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:52 ق.ظ
ساخت تعداد 618 عدد انشعاب پلی اتیلن با شماره نقشه استاندارد
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:36 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
ساخت و نصب جابجایی و جمع اوری انشعابات منطقه 2 و
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:26 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:05 ب.ظ
ساخت تعداد618 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:17 ب.ظ
نصب کامل 128 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته