1397/10/23
23:42 ب.ظ
ساخت ونصب و تعمیرفایر باکس در ایستگاه های CGS
سمنان 1397/10/23 مهلت دار
1397/09/08
10:10 ق.ظ
احداث اتاق تقلیل فشار گاز در فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
16:31 ب.ظ
ساخت ایستگاه  تقلیل  فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:38 ق.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:51 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:10 ب.ظ
تکمیل زیرساخت های تقلیل گاز شهرک صنعتی
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:01 ب.ظ
بهره برداری نگهداری و تعمیرات ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه
گيلان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
21:58 ب.ظ
احداث  ایستگاه  تقلیل  فشار گاز  شهرک
مازندران 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:25 ب.ظ
بهره برداری  نگهداری  و تعمیرات ایستگاه
گيلان 1397/4/10 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک
مازندران 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:25 ب.ظ
انجام کارهای تکمیلی  شبکه گاز
انجام کارهای تکمیلی شبکه گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:29 ق.ظ
ساخت ایستگاه tbs1000  250-60
ساخت ایستگاه tbs1000 250-60... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/3/9 تاریخ گذشته