1398/05/23
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:34 ب.ظ
بارگیری حمل ونصب ایستگاه های TBS1000 در شهرکهای صنعتی یاسوج 4 و خان احمد و اجرای سقف شیروانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:58 ق.ظ
بارگیری حمل و نصب دو عدد ایستگاه گاز TBS 10000 مربوط به
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:09 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه CPS شهرک صنعتی
گلستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:26 ب.ظ
تکمیل ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/28
09:12 ق.ظ
ایستگاه تقلیل فشار گاز
ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/25
10:56 ق.ظ
ساخت 1 ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت 1 ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
12:13 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/12
12:48 ب.ظ
پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز
پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
13:17 ب.ظ
ساخت فنداسیون ایستگاه تقلیل فشار گاز
همدان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:13 ق.ظ
ساخت فونداسیون ایستگاه تقلیل فشار گاز
همدان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:20 ق.ظ
خدمات بهره برداری از ایستگاه فشار گاز
هرمزگان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:47 ب.ظ
عملیات تکمیل اجرای خط تغذیخ و ایستگاههای tbs گاز شهرک صنعتی افق
زنجان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
11:21 ق.ظ
بهره برداری از ایستگاه گاز ( یکصد هزار متر مکعب )
هرمزگان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:32 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی سیستم شتابنگاری و قطع اضطراری
سمنان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/14
10:33 ق.ظ
عملیات اجرای ایستگاه تقلیل فشار گاز ساختمان اصلی پارک
همدان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:42 ب.ظ
ساخت ونصب و تعمیرفایر باکس در ایستگاه های CGS
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:10 ق.ظ
احداث اتاق تقلیل فشار گاز در فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
16:31 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:38 ق.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:51 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:10 ب.ظ
تکمیل زیرساخت های تقلیل گاز شهرک صنعتی
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:01 ب.ظ
بهره برداری نگهداری و تعمیرات ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه
گيلان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
21:58 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک
مازندران 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:25 ب.ظ
بهره برداری نگهداری و تعمیرات ایستگاه
گيلان 1397/4/10 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک
مازندران 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:25 ب.ظ
انجام کارهای تکمیلی شبکه گاز
انجام کارهای تکمیلی شبکه گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:29 ق.ظ
ساخت ایستگاه tbs1000 250-60
ساخت ایستگاه tbs1000 250-60... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/3/9 تاریخ گذشته