1397/08/25
14:01 ب.ظ
تهیه نقشه لوله کشی اخذ تائیدیه های لازم و وصل کنتور گاز
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:25 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:14 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/22
09:35 ق.ظ
اجرای خط لوله 63 میلیمتری گازرسانی به طول 216 متر مجتمع
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:42 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
عملیات تامین و اجرای انشعابات علمک گازرسانی
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:28 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:41 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:27 ق.ظ
تهیه و نصب 15 عدد علمک پراکنده در سطح
لرستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:57 ق.ظ
عملیات گاز کشی مرکز خدمات روستای حصار
قزوين 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:38 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و نصب مجدد کنتورهای گاز موجود در مراکز sc1.sc2
همدان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:52 ب.ظ
تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی اصلاح جاکنتوری
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
اصلاح و پلمپ جاکنتورهای 4000 مورد کنتورهای قابل چرخش و
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/20
16:59 ب.ظ
اصلاح کنتور های قابل چرخش و تهیه م
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:36 ب.ظ
شبکه های گازرسانی شبکه برق 20 کلوولت و شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:50 ب.ظ
تهیه و نصب 10 عدد علمک پراکنده در سطح شهرک های صنعتی استان
لرستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:46 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز فاز
پروژه احداث شبکه داخلی گاز فاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:23 ق.ظ
تعمیر نگهداری سرویس و راهبری
تعمیر نگهداری سرویس و راهبری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:37 ب.ظ
کالیبراسیون تجهیزات شامل : گیج فشار و دما و..
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:55 ب.ظ
خط انتقال گاز
خط انتقال گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
15:49 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز
پروژه احداث شبکه داخلی گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
19:59 ب.ظ
جابه جایی خط لوله گاز در
جابه جایی خط لوله گاز در... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی
پروژه احداث شبکه داخلی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:00 ب.ظ
جابجایی خط انتقال گاز در محور
جابجایی خط انتقال گاز در محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اصلاح مکانیکال ایستگاه باغچه
اصلاح مکانیکال ایستگاه باغچه... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:19 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز فاز 1 منطقه ویژه اقتصادی
کردستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
17:12 ب.ظ
اجرای شبکه گاز در شهرک صنعتی
اجرای شبکه گاز در شهرک صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:37 ب.ظ
اجرای شبکه گاز فاز توسعه بخشی از خیابان های شهرک صنعتی
کرمانشاه 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:30 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع گاز واحد صنعتی فراورده های منیزیتی
خراسان جنوبي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
01:26 ق.ظ
01:16 ق.ظ
خرید و اجرای شبکه پراکنده داخلی گاز شهرک صنعتی
فارس 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
10:43 ق.ظ
اجرای تکمیل خطوط تغذیه شبکه گازرسانی به شهرک
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/30
09:59 ق.ظ
توسعه گاز رسانی شهرک
توسعه گاز رسانی شهرک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
13:07 ب.ظ
گازرسانی استادیوم 3500نفری
گازرسانی استادیوم 3500نفری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:11 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع گاز واحد صنعتی
خراسان جنوبي 1397/5/28 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سرویس و راهبری شبکه گازرسانی فرودگاه بین المللی
تهران 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:51 ب.ظ
تزریق گاز در شهرک صنعتی شماره
تزریق گاز در شهرک صنعتی شماره... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:32 ب.ظ
تعمیرات ایستگاه ابر
تعمیرات ایستگاه ابر... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/5/22 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
گازرسانی استادیوم 5 هزار نفری
گازرسانی استادیوم 5 هزار نفری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/20
13:02 ب.ظ
گازرسانی گاوچاه تالاب
گازرسانی گاوچاه تالاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/20 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
گازرسانی گاوچاه تالاب
گازرسانی گاوچاه تالاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:04 ب.ظ
لوله کشی گاز شهری ایستگاه
لوله کشی گاز شهری ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/15
09:49 ق.ظ
تعمیر راهبری و نگهداری شبکه گاز سالیانه
تهران 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:20 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین توزیع قبوض و نصب انشعابات در
آذربايجان غربي 1397/5/14 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/5/14 تاریخ گذشته