1398/09/14
19:30 ب.ظ
گازرسانی
گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
13:07 ب.ظ
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/9/14 مهلت دار
07:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
07:34 ق.ظ
توسعه شبکه گاز به همراه نصب غلمک
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:33 ب.ظ
اجرای گازرسانی به سیلو
اجرای گازرسانی به سیلو... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/9/13 مهلت دار
19:10 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/13 مهلت دار
13:15 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/13 مهلت دار
12:10 ب.ظ
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
همدان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
14:35 ب.ظ
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
14:15 ب.ظ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1398/9/11 مهلت دار
13:08 ب.ظ
خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه مرکز بهره برداری خطوط لوله
کرمانشاه 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/09
19:14 ب.ظ
اجرای 2300 متر شبکه پی اتیلن و نصب60 مورد انشعابات پراکنده
کردستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
انجام عملیات بوسنجی بر روی شبکه و خطوط تغذیه
قم 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/08
13:44 ب.ظ
شبکه گذاری حفرات خالی و ساخت و نصب انشعابات
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:05 ب.ظ
گازکشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
توسعه لوله کشی گاز محوطه پردیس 1 و مجتمع
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:02 ب.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظی
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:07 ب.ظ
تعمیرات شبکه تغذیه توزیع انشعابات و ایستگاههای
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
اجرای حدود 95 متر ول شبکه توزیع گاز  واحد قطعات بتنی سازمان همیاری شهرداریها
خراسان جنوبي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:11 ب.ظ
گازکشی مراکز ترویج جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:26 ب.ظ
کازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته در
اردبيل 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:03 ب.ظ
اجرای عملیات جابجایی مخزن 60 متر مکعبی
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
جابجایی و احداث تاسیسات شبکه گاز
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:57 ق.ظ
تعمیرات شبکه و انشعابات شهر
تعمیرات شبکه و انشعابات شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
20:05 ب.ظ
خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه مرکز بهره برداری
کرمانشاه 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز مجتمع کارگاهی
آذربايجان غربي 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
عملیات بوسنجی و گزارش تحلیلی بر روی شبکه توزیع و تغذیه
قم 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:24 ب.ظ
تعمیرات شبکه تغذیه و انشعابات و ایستگاههای اداره گاز
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:41 ب.ظ
1398/08/14
19:11 ب.ظ
گازرسانی به سد
گازرسانی به سد... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:17 ب.ظ
عیب یابی از میزان نشتی گاز پست
عیب یابی از میزان نشتی گاز پست... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:21 ب.ظ
تعمیر نگهداری و سرویس شبکه گازرسانی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سرویس شبکه گازرسانی فرودگاه بین المللی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 120 متر لوله پلی اتیلن گازی 63 به
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:42 ب.ظ
15:35 ب.ظ
اجرای تست و تزریق گاز شبکه ناحیه صنعتی کمال و توسعه گاز شهرک
خراسان رضوي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:47 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع گاز
چهارمحال بختياري 1398/8/8 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
تهیه و اجرای شبکه توزیع گاز مجتمع خدماتی شهرک صنتی
چهارمحال بختياري 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:56 ب.ظ
انجام تعمیرات بر روی خطوط لوله و شبکه و
اردبيل 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
20:03 ب.ظ
راهبری سرویس نگهداری خرید مواد مصالح مصرفی و تعمیر شبکه گاز در سایت راه اهن
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
تعمیر نگهداری و سرویس شبکه
تعمیر نگهداری و سرویس شبکه... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
18:17 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 120 متر لوله پلی اتیلن گازی 63 جهت ناحیه صنعتی
خراسان رضوي 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
18:46 ب.ظ
انجام عملیات هات تپ خط 20 اینچ
انجام عملیات هات تپ خط 20 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/8/1 تاریخ گذشته