1398/09/21
13:41 ب.ظ
خرید بیسیم و تجهیزات مرتبط شبکه ارتباطات رادیویی
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/19
13:03 ب.ظ
خرید بیسیم دستی خودروئی
خرید بیسیم دستی خودروئی... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
بیسیم ICOM
بیسیم ICOM... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/17
14:13 ب.ظ
بیسیم برد کوتاه 3000 متر واکی تاکی
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تهیه نصب تجهیزات بیسیم و نصب دکل ر ایستگاه
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:07 ب.ظ
تهیه اجرای بیسیم hni در ایستگاه 66
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
1398/09/14
13:50 ب.ظ
توسعه خرید نصب تعمیر  نگهداری پشتیبانی شبکه رادیویی بیسیم راب
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
ایجاد ارتباط رادیویی در نمایشگاه
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
10:09 ق.ظ
سیستم احضار مستخدم بیسیم
سیستم احضار مستخدم بیسیم... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:34 ب.ظ
بیسیم - میکروفن - وات متر
بیسیم - میکروفن - وات متر... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
گیرنده و فرستنده
گیرنده و فرستنده... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
گیرنده مانیتور دستگاه NDB به تعداد 15 دستگاه
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
10:33 ق.ظ
خرید بیسیم
خرید بیسیم... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:12 ب.ظ
بیسیم برد کوتاه 3000 متر واکی تاکی جی ال ایکس
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:18 ب.ظ
سیستم حفاظت الکترونیک سد چندبر شرکت
خراسان شمالي 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
کابل فنری مشتی بی سیم - دستی
کابل فنری مشتی بی سیم - دستی... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
11:57 ق.ظ
بیجرموتورولار  دهنی - انتن بیسیم ماشینی دو عدد
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:48 ق.ظ
روتر
روتر... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:41 ب.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی از شبکه ارتباطات بیسیم اداره کل
مازندران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خرید بی سیم رادیو ترانک
خرید بی سیم رادیو ترانک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:21 ب.ظ
گیرنده فرستنده بی سیم  تکرار کننده- بی سیم خودرو
خراسان جنوبي 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
دکل 15 متر مخابراتی بیسیم
دکل 15 متر مخابراتی بیسیم... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:11 ب.ظ
خرید دکل بیسیم
خرید دکل بیسیم... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
5 دستگاه بیسیم و دو دستگاه تکرار کننده
اصفهان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:38 ب.ظ
به روز رسانی سامانه بیسیم امداد
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:19 ب.ظ
بی سیم
بی سیم... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
بیسیم دیجیتال ثابت
بیسیم دیجیتال ثابت... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
شارژر بیسیم دستی ولتاژ12
شارژر بیسیم دستی ولتاژ12... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:51 ب.ظ
تهیه و تجهیزات و راه اندازی نظارت بر شبکه های رادیویی بیسیم
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:45 ب.ظ
تهیه و تجهیزات و راه انداز به نظارت بر شبکه های رادیویی بیسیم
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
19:01 ب.ظ
به روزرسانی سامانه ی بیسیم امداد
البرز 1398/8/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
تهیه و تجهیزات و راه اندازی نظارت بر شبکه های رادیویی
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خرید باتری و انتن بیسیم دستی
خرید باتری و انتن بیسیم دستی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
12:51 ب.ظ
تعمیر56 عدد بیسیم -19 عدد پایه شارژ و ادابتور مربوطه و سه دستگاه منبع تغذیه
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
12:01 ب.ظ
بی سیم واکی تاکی
بی سیم واکی تاکی... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
11:38 ق.ظ
فعالیت های مخبراتی باسیم
فعالیت های مخبراتی باسیم... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:18 ب.ظ
یک دستگاه بیسیم متحرک
یک دستگاه بیسیم متحرک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:25 ب.ظ
خرید باطری وشارژ بیسیم
خرید باطری وشارژ بیسیم... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:57 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی تعمیر توسعه شبکه ارتباطات رادیویی بیسیم
زنجان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
11:20 ق.ظ
دکل بی سیم و برقراری ارتباط مطابق ضمیمه ارائه شده
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:34 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری بی سیم
فارس 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
14:42 ب.ظ
13 عدد بیسیم
13 عدد بیسیم... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
13:05 ب.ظ
کابل کواکسیال و گیرنده فرستنده بیسیم
همدان 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
نصب دکل بیسیم
نصب دکل بیسیم... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:21 ب.ظ
خرید تعداد 12 دستگاه واکی تاکی
خرید تعداد 12 دستگاه واکی تاکی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:17 ب.ظ
دکل بی سیم - متعلقات  نصب و راه اندازی
سمنان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
14:41 ب.ظ
خرید بیسیم و سیم کارت
خرید بیسیم و سیم کارت... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید بی سیم PNC 550 HYTERA به همراه سیم کارت MVNO و بسته سرویس
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته