1397/12/29
10:01 ق.ظ
رادار ایرانی 25 کیلو وات باند X مارکMPAمدل U-6-9425
خوزستان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:01 ق.ظ
برد الکترونیکی واحد کنترل و نمایش در سیستم ups
بوشهر 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:33 ب.ظ
برد هوشمند دیجیتال
برد هوشمند دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:12 ق.ظ
برد هیبرید کارت ONS
برد هیبرید کارت ONS... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:07 ب.ظ
تعمیر 11 عدد برد کنترل و رله
تعمیر 11 عدد برد کنترل و رله... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته