1398/09/17
10:50 ق.ظ
تابلو روان قرمز ومین بورد و ترانس و فرم کابینت
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/04
19:48 ب.ظ
تابلو روان قرمز
تابلو روان قرمز... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:11 ب.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی اسکوربردهای مجموعه ورزشی
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:27 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری چهار دستگاه تابلو پیام
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:52 ب.ظ
تابلو فلکسی سر در سازمان
تابلو فلکسی سر در سازمان... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:30 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات تابلوهای پیام متغیر
خراسان رضوي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:49 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال بر خط اطلاعات تابلوهای پیام متغیر
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید تابلو پیام متغیر
خرید تابلو پیام متغیر... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:10 ب.ظ
تلویزیون شهری
تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خرید تلویزیون شهری ال ای دی-تلویزیون شهری-
همدان 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
خرید و نگهداری تابلوهای پیام متغیر
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:33 ق.ظ
تابلو روان دیجیتال سفید رنگ 3*1 متر
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
12:50 ب.ظ
نمایشگر توزین بار بزرگ و کوچک جهت ترازو
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:23 ب.ظ
تابلو
تابلو... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/29
12:46 ب.ظ
تلویزیون شهری 12 متر مربع
تلویزیون شهری 12 متر مربع... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:27 ب.ظ
تابلو روان تک رنگ 266*74
تابلو روان تک رنگ 266*74... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:56 ب.ظ
اسکوربرد
اسکوربرد... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
16:31 ب.ظ
تابلو الکترونیکی روان
تابلو الکترونیکی روان... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
07:44 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوها پیام متغیر
کردستان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
15:23 ب.ظ
تابلو روان
تابلو روان... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/02
11:12 ق.ظ
ساخت و نصب تابلو ال ای دی
ساخت و نصب تابلو ال ای دی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/30
11:27 ق.ظ
تابلو روان
تابلو روان... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
10:32 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی تابلو پیام متغیر
زنجان 1398/6/26 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تابلو روان
تابلو روان... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/21
18:30 ب.ظ
تلویزیون شهری
تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/17
19:35 ب.ظ
تابلو  الکترونیکی
تابلو الکترونیکی... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/6/17 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
تابلو روان
تابلو روان... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:00 ب.ظ
تابلو الکترنیکی
تابلو الکترنیکی... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/09
18:59 ب.ظ
اجاره ال ای دی تبلیغاتی کنار زمین جهت مسابقه اسیایی
تهران 1398/6/9 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
کنترلر قطعه نمایشگر led
کنترلر قطعه نمایشگر led... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/05
12:43 ب.ظ
تابلو ال ای دی عابربانک
تابلو ال ای دی عابربانک... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
12:09 ب.ظ
نگهداری و پستیبانی تابلو ترافیک نما بر خط
لرستان 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/28
12:35 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و نگهداری دو ساله تابلوهای پیام متغییر
سيستان و بلوچستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:14 ب.ظ
1398/05/20
08:54 ق.ظ
اجاره 6 متر نمایشگر ال ای دی
اجاره 6 متر نمایشگر ال ای دی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:07 ب.ظ
سرویس نگهداری تلویزیون شهری
سرویس نگهداری تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
اجاره LED ارتفاع 86 تا 100 سانتی متر
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:18 ب.ظ
ساخت و نصب تابلو سردرب
ساخت و نصب تابلو سردرب... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:10 ب.ظ
تابلو روان  به ابعاد 4*1.5
تابلو روان به ابعاد 4*1.5... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید تابلو سر در ساختمان وباکس دایره ای
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:22 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری از تابلوهای پیام متغیر مورد
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:02 ق.ظ
خرید تجهیزات و پشتیبانی تعویض و سرویس تابلوهای پیام متغییر
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تعمیر  سرویس 1 دستگاه تلویزیون شهری
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلو vms
نگهداری و پشتیبانی تابلو vms... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:56 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوvms
نگهداری و پشتیبانی تابلوvms... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
تولید و نصب 1 عدد تابلو روان و تابلو سر در
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:10 ب.ظ
تابلو روان سبز رنگ
تابلو روان سبز رنگ... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:18 ق.ظ
نمایشگر دیجیتال
نمایشگر دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
1398/04/30
14:00 ب.ظ
تعمیر نگهداری پشتیبانی 1 دستگاه تابلو پیام متغیر
آذربايجان غربي 1398/4/30 تاریخ گذشته