1398/09/17
14:06 ب.ظ
خرید کارت فیبر
خرید کارت فیبر... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
12:04 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:25 ب.ظ
خرید 1 دستگاه کارت  CPU
خرید 1 دستگاه کارت CPU... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:05 ب.ظ
30000 قطعه کارت هدیه
30000 قطعه کارت هدیه... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:24 ب.ظ
خرید ملزومات مصرفی کارت هوشمند
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
30/000 کارت خام مهر گستر و 15000 کشاورز کارت
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
1000 عدد کارت هوشمند دورو سفید خام
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید کارتهای یدک پی ال سی
خرید کارتهای یدک پی ال سی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید کارت شهری
خرید کارت شهری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
11:50 ق.ظ
کارت ارتقا 2 به 8 و  3 به 8 و کارت گالری ای دی 3 عدد
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:42 ب.ظ
کارت تردد مدل های RO و MIFER شخصی سازی شده
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
13:40 ب.ظ
خرید کارت hba
خرید کارت hba... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
50000 عدد کارت خام جهت شعب بانک کشاورزی جنوب
کرمان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید شارژ 48 قطعه کارت هوشمند
خرید شارژ 48 قطعه کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:47 ق.ظ
خرید یک دستگاه کارت CPU
خرید یک دستگاه کارت CPU... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:00 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:14 ب.ظ
کارت الکترونیکی بانکی
کارت الکترونیکی بانکی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:56 ب.ظ
24000 عدد کارت 760 میکرون لمینت مگنت
سمنان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:18 ب.ظ
باکس و کارت 24 تایی انالوگ
باکس و کارت 24 تایی انالوگ... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:32 ب.ظ
کارت عابر بانک
کارت عابر بانک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
100000 عدد کارت خام مهرگستر و کشاور کارت و نوجوان و جوان و ایران بانو
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
کارت تردد مدل های RO و NIFER شخصی سازی
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:16 ب.ظ
خرید لوازم مصرفی
خرید لوازم مصرفی... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:33 ب.ظ
کارت مایفر 1kچاپ لایه لمینت همراه با شخصی سازی
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
17:47 ب.ظ
کارت خام جنس pvc
کارت خام جنس pvc... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
کارت خام مهر گستر 60000 عدد و کارت هدیه 60000 عدد
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:53 ب.ظ
کارت پی وی سی 760 میکرون با نوار مغناطیسی
بوشهر 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:28 ب.ظ
خرید کارت رشد دخترو پسر
خرید کارت رشد دخترو پسر... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:07 ب.ظ
خرید لوازم مصرفی
خرید لوازم مصرفی... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام بانکی با نوار مغناطیسی
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
خدمات سالانه چاپ کارت هوشمند
خدمات سالانه چاپ کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
12:41 ب.ظ
50000 عدد کارت خام مهرگستر
50000 عدد کارت خام مهرگستر... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:24 ب.ظ
کارت خطوط شهری دورشوال و کارت ارتقا مرکز مخابرات
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:00 ب.ظ
خرید ابزار و لوازم کارت هوشمند سوخت
لرستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
14:43 ب.ظ
1000 عدد کارت هوشمند خام
1000 عدد کارت هوشمند خام... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:35 ب.ظ
خرید خدمات پشتیبانی کارت هوشمند ناوگان مسافربری و باربری
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:34 ب.ظ
خرید 150 هزار کارت الکترونیکی بانکی با نوار مغناطیسی
خوزستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:32 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی خام بانکی
سيستان و بلوچستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/16
14:42 ب.ظ
کارت مشترکین داخلی انالوگ
کارت مشترکین داخلی انالوگ... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:58 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند
کارت الکترونیکی هوشمند... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/7/14 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
کارت خام مایفر فیلم و ریبون صدور کارت ترددی
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
کارت بانکی
کارت بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:35 ب.ظ
کارت خام دستگاه های ATM بانک کشاورزی
زنجان 1398/7/6 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
خرید کارتهای الکترونیکی چند منظوره ورزشی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
خرید کارت
خرید کارت... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:55 ب.ظ
کارت  MIFARE 1 K PVC هوشمند
کارت MIFARE 1 K PVC هوشمند... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/31
14:48 ب.ظ
خرید کارت هوشمند
خرید کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/6/31 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
کارت تردد RO , MIFER
کارت تردد RO , MIFER... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته