1398/05/28
19:37 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام
کارت الکترونیکی خام... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:54 ب.ظ
کارت انالوگ 24 تایی
کارت انالوگ 24 تایی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:06 ب.ظ
14:59 ب.ظ
خرید ملزومات مصرفی کارت هوشمند
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
خرید 6 عدد کارت e1 مربوط به مرکز تلفن
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام pvc
کارت الکترونیکی خام pvc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:17 ب.ظ
کارت خام ساده PVC
کارت خام ساده PVC... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید کارت خام مایفر
خرید کارت خام مایفر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
09:54 ق.ظ
تعمیر کارت های الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاینگ
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:43 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
11:28 ق.ظ
کارت بانکی 760 میکرون و کارت هدیه و مهرگستر
سمنان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:34 ق.ظ
ساخت کارت الکترونیکی مشابه نمونه موجود 10 عدد
مركزي 1398/5/3 اعلام نشده
1398/05/02
20:08 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی
کارت الکترونیکی مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
کارت خام مایفر و ریبون و فیلم پرینتر و هولوگرام
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
ارائه کارت الکترونیکی 84 نفر-
ارائه کارت الکترونیکی 84 نفر-... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:17 ب.ظ
ریبون اولیس اورجینال - کارت الکترونیکی خام pvc
آذربايجان غربي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:15 ب.ظ
کارت خام مایفر
کارت خام مایفر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کارت هومشند به همراه متعلقات
کارت هومشند به همراه متعلقات... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:24 ب.ظ
تعمیر کارتهای الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاکینگ
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:11 ب.ظ
کارت  PVC خام ساده
کارت PVC خام ساده... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:49 ب.ظ
خرید 140000 عدد کارت مغناطیسی هدیه و مهرگستر
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:29 ب.ظ
خرید 14000 عدد کارت هدیه و مهرگستر
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:23 ب.ظ
تعمیر کارتهای الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاکینگ
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
کارت pvc
کارت pvc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:42 ب.ظ
یک دستگاه کارت XCS1 مربوط به SDH
یک دستگاه کارت XCS1 مربوط به SDH... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
کارت خام مهرگستر و کارت 77
کارت خام مهرگستر و کارت 77... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
20:07 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
کارت خام pvc ساده و کارت خام مایفر و ریبون رنگی و فیلم و پرینتر xid
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:36 ب.ظ
کارت استخر الکترونیک
کارت استخر الکترونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
کارت خام PVC و هولوگرام
کارت خام PVC و هولوگرام... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:12 ب.ظ
خرید 200/000 عدد عابر بانک ملی(ملی کارت)
مركزي 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
بن کارت خرید کالا از فروشگاههای زنجیره ای کشور
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
17:31 ب.ظ
کارت  PVC
کارت PVC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
20:05 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/28
07:35 ق.ظ
کارت هوشمند بدون تماس یکرو مشکی
هرمزگان 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/23
15:09 ب.ظ
کارت pvc میکرون 700 دو رو چاپ رنگی با 8 مورد اطلاعات
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
10:54 ق.ظ
کارت خام هدیه در طرح های مختلف
کارت خام هدیه در طرح های مختلف... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
14:09 ب.ظ
کارت خام شناسایی P.V.C
کارت خام شناسایی P.V.C... مخابرات و الکترونیک
قزوين 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
10:20 ق.ظ
کارت خام  ATM
کارت خام ATM... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:13 ق.ظ
کارت امبدر صمیم رایانه hd
کارت امبدر صمیم رایانه hd... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:11 ب.ظ
کارت هدیه پی وی سی
کارت هدیه پی وی سی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
کارت پی وی سی میفر 1k
کارت پی وی سی میفر 1k... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:35 ب.ظ
کارت PVC مایفر 1K
کارت PVC مایفر 1K... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
50000 عدد کارت مغناطیسی هدیه و مهر گستر
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
10:58 ق.ظ
کارت pvc خام بانکی
کارت pvc خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/04
15:13 ب.ظ
ریبون و کارت خام پی وی سی
ریبون و کارت خام پی وی سی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:41 ق.ظ
کارت pvc خام بانکی
کارت pvc خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
13:33 ب.ظ
کارت الکترونیکی PVC
کارت الکترونیکی PVC... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/28
14:20 ب.ظ
کارت خدمات ورزشی
کارت خدمات ورزشی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:27 ب.ظ
4000 کارت و 40 عدد ریبون
4000 کارت و 40 عدد ریبون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته