1398/01/29
12:23 ب.ظ
کارت دیجیتال خط شهری و خط داخلی با تلفن های دیجیتال موردنیاز دستگاه
خراسان رضوي 1398/1/29 مهلت دار
12:20 ب.ظ
کارت خام مغناطیسی بانکی
کارت خام مغناطیسی بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/26
15:47 ب.ظ
خرید کارت خام بانکی
خرید کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
کارت مخابراتی و کارت 0111
کارت مخابراتی و کارت 0111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کارت خام مغاطیسی
کارت خام مغاطیسی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:00 ب.ظ
عقد قرارداد با یک شرکت معتبر جهت صدور و ارسال کارت الکترونیکی با
البرز 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:55 ب.ظ
کارت خام مهرگستر 77 تعداد 3000 عدد
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کارت الکترونیکی ساده PVC
کارت الکترونیکی ساده PVC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید کارت DDC ورودی انالوگ
خرید کارت DDC ورودی انالوگ... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
10:07 ق.ظ
خردکردن کاغذ و سی دی و کارت مغناطیسی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:53 ب.ظ
کارت خام مهرگستر و کشاورزی
کارت خام مهرگستر و کشاورزی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید کارت الکترنیکی 4KHYBRID
خرید کارت الکترنیکی 4KHYBRID... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:15 ب.ظ
کارت خام مهرگستر و کشاورزی
کارت خام مهرگستر و کشاورزی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام
کارت الکترونیکی خام... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:00 ب.ظ
سامانه مدیریت صدور کارت هوشمند
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
سامانه مدیریت صدور کارت هوشمند
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:27 ق.ظ
خرید کارت هوشمند ناوگان و راننده
هرمزگان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:37 ق.ظ
کارت خام PVC
کارت خام PVC... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:28 ب.ظ
خرید کارت دیجیتال
خرید کارت دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:30 ق.ظ
کارت الکترونیکی خام pvc
کارت الکترونیکی خام pvc... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
09:10 ق.ظ
کارت الکترونیکی خام بانکی یا نوار مغناطیسی
مركزي 1397/12/18 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
کارت خام دستگاه ATM
کارت خام دستگاه ATM... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
18:53 ب.ظ
کالا شامل :کارت الکترونیکی مایفر1KB- ریبون دستگاه انی کارت
تهران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:08 ب.ظ
1397/12/07
12:21 ب.ظ
کارت توسعه مخابراتی- کارت مخابراتی الکترونیکی
بوشهر 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
18:30 ب.ظ
کارت الکترونیکی خاک بانکی با نوار مغناطیسی
آذربايجان غربي 1397/12/5 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
کارت خام بانکی با نوار مغناطیسی
آذربايجان غربي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
13:31 ب.ظ
خرید کارت بانک رفاهی استخر
خرید کارت بانک رفاهی استخر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
11:07 ق.ظ
خرید کارت IPC ( طبق مشخصات پیوست)
خرید کارت IPC ( طبق مشخصات پیوست)... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
18:33 ب.ظ
تامین و چاپ کارت اعتباری
تامین و چاپ کارت اعتباری... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:47 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC مدل HICO
کردستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
10:04 ق.ظ
خرید کارت خام هوشمند رانندگان ناوگان و ریبون رنگی وسیاه سفید
اردبيل 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:56 ق.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
21:56 ب.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:45 ب.ظ
خرید کارت هوشمند
خرید کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
طراحی و چاپ بن سوخت بنزین و گازروییل
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
21:04 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVCمدل HICO نام تجارتی
گيلان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:27 ب.ظ
کارت های جوان و نوجوان و ایران بانو و مهر گستر و مهر 77
کردستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:52 ق.ظ
کارت خام pvc درجه 1
کارت خام pvc درجه 1... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:40 ب.ظ
6000 عدد کارت خام بانکی کارت هدیه 760 میکرون
سمنان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:53 ق.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:00 ب.ظ
ریبون و کارت خام مغناطیسی
ریبون و کارت خام مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:40 ق.ظ
کارت مخابراتی شهری و مستر
کارت مخابراتی شهری و مستر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:48 ق.ظ
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:56 ق.ظ
کارت مغناطیسی HICO
کارت مغناطیسی HICO... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:49 ق.ظ
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:53 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس KB 1
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته