1397/11/01
20:40 ب.ظ
6000 عدد کارت خام بانکی کارت هدیه 760 میکرون
سمنان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
09:53 ق.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:00 ب.ظ
ریبون و کارت خام مغناطیسی
ریبون و کارت خام مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:40 ق.ظ
کارت مخابراتی شهری و مستر
کارت مخابراتی شهری و مستر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:48 ق.ظ
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:56 ق.ظ
کارت مغناطیسی HICO
کارت مغناطیسی HICO... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:49 ق.ظ
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:53 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس KB 1
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:01 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:23 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVCمدل
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:41 ق.ظ
کارت الکترونیکی  بانک مغناطیسی مدل HICO
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/04
09:47 ق.ظ
کارت الکترونیکی بانک مغناطیسی
کارت الکترونیکی بانک مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
09:56 ق.ظ
خرید کارت تی پی اس
خرید کارت تی پی اس... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:22 ق.ظ
کارت تردد دستگاه حفاری 160 گرمی هزار برگ و کارت
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:41 ب.ظ
1 عدد کارت 16G + ماژول و کابل
1 عدد کارت 16G + ماژول و کابل... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
کارت ONS و دیسک خوان نوری
کارت ONS و دیسک خوان نوری... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:21 ب.ظ
خرید کارت خام ساده PVC سفید 760 میکرون ریبون رنگی
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
کارت ons-clip3200
کارت ons-clip3200... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
نیاز به تعدادی کارت ترانک
نیاز به تعدادی کارت ترانک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:10 ب.ظ
کارت الکترونیکی بانکی  معمولی  جعبه 250 عددی
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:14 ق.ظ
خرید کارت مخابراتی جهت پست 63 KV
خرید کارت مخابراتی جهت پست 63 KV... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:54 ب.ظ
کارت simens-cp جهت plc-s300
کارت simens-cp جهت plc-s300... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:53 ب.ظ
خرید کارت مرکز تلفن دیجترون 5 دستگاه
زنجان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/28
09:20 ق.ظ
کارت خام PVC
کارت خام PVC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:57 ق.ظ
کارت مایفر 1KB
کارت مایفر 1KB... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:03 ب.ظ
کارت هوشمند بدون تماس
کارت هوشمند بدون تماس... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:40 ب.ظ
کارت ترکیبی hico + mifare 1k
کارت ترکیبی hico + mifare 1k... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1397/6/13 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
رنگ امیزی  و تعویض استراکچر تابلوی
بوشهر 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
13:35 ب.ظ
کارت PVC با نوار مغناطیسی - 760 میکرون
بوشهر 1397/6/12 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام PVC
کارت الکترونیکی خام PVC... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:31 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس
همدان 1397/6/11 تاریخ گذشته