1398/05/26
12:49 ب.ظ
کابل تلفن 100 زوجه
کابل تلفن 100 زوجه... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
13:34 ب.ظ
خرید بوشن پولیکا 1/2 برقی - نوار چسب برق -سیم ارت 1/5- سیم ارت 6
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/20
10:40 ق.ظ
پچ پنل  کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی
پچ پنل کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:50 ب.ظ
کابل فیبر نوری مولتی مد
کابل فیبر نوری مولتی مد... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
کابل فیبرنوری کانالی تولیدی کارخانه شهید
گيلان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:09 ب.ظ
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:02 ب.ظ
تجیهزات فیبر نوری
تجیهزات فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:26 ق.ظ
کابل مسی 20 زوج کانالی
کابل مسی 20 زوج کانالی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
14:00 ب.ظ
کابل فیبر  نوری VZDSF
کابل فیبر نوری VZDSF... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:00 ب.ظ
تهیه تجهیزات مخابراتی از جمله کافوی نوری و دستگاه olt
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
کابل تک زوج مخابراتی
کابل تک زوج مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:04 ب.ظ
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:28 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری 144 رشته
خرید کابل فیبر نوری 144 رشته... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
کابل ارتباطی
کابل ارتباطی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید سیم اتشباری
خرید سیم اتشباری... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:59 ب.ظ
تهیه کابل 15 زوج
تهیه کابل 15 زوج... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:46 ب.ظ
سیم مسی 100 متر - صفحه مسی 70*70 2 عدد  - میله سردگل
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:16 ب.ظ
کابل مخابراتی قرقره ای نمره 50.5 طوسی
چهارمحال بختياري 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:55 ب.ظ
فیبر نوری مالتی مود هلوکیبل
فیبر نوری مالتی مود هلوکیبل... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
19:54 ب.ظ
فیبر نوری 24 کور سینگل مو هلوکیبل
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
کابل 15 زوج و  4 زوج و 50 زوج
کابل 15 زوج و 4 زوج و 50 زوج... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
خرید تجهیزات کابل فیبر نوری
خرید تجهیزات کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
فیبرنوری 12 کور
فیبرنوری 12 کور... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
فیبر نوری 12 کور رفسنجان 2*6 سیگنال مود کانالی
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:44 ب.ظ
کابل 50 ذوج 06 کرمان 300 متر - کابل 25 ذوج 06 کرمان 30 متر
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:39 ب.ظ
تجهیزات فیبر نوری
تجهیزات فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
14:05 ب.ظ
کابل ارتباطی
کابل ارتباطی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
تجهیزات فیبر نوری دانشگاه
تجهیزات فیبر نوری دانشگاه... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:51 ب.ظ
خرید تجهیزات کابل فیبر نوری
خرید تجهیزات کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
کابل مخابراتی قرقره ای نمره 50.5
کابل مخابراتی قرقره ای نمره 50.5... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:36 ب.ظ
بست ال 32 سانتی
بست ال 32 سانتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
کابل مخابراتی قرقره ای نمره 5×5 بطول 1000 متر
چهارمحال بختياري 1398/4/15 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
کابل و قرقره
کابل و قرقره... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/4/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
فیبر نوری مخابراتی خاکی ژله فیلد با فیبر - تابلو برق راه انداز به روش ستاره مثلث
خراسان شمالي 1398/4/15 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
کابل 10 زوج مخابراتی هوایی مهاردار
سيستان و بلوچستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:01 ق.ظ
پچ پنل کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی
پچ پنل کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:00 ب.ظ
1200 متر کابل فیبر نوری 2 کور سینگل مود
زنجان 1398/4/10 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
خرید 4000 متر کابل فیبر نوری کانالی
سيستان و بلوچستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
کابل انتن کرمان
کابل انتن کرمان... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:10 ب.ظ
فیبرنوری مخابراتی و تابلو برق راه انداز ستاره مثلث
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
کابل مخابراتی و قرقره
کابل مخابراتی و قرقره... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
فیبرنوری مخابراتی - سیم برق مسی- کابل برق کواکسیال
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:36 ب.ظ
کابل فیبر نوری و سایر اقلام
کابل فیبر نوری و سایر اقلام... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
کابل فیبر نوری شهید قندی 12 کور- امورد - سینگل مود 2000 متر
خراسان شمالي 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
تهیه و خرید کابل 20 زوجی خاکی زمینی زله ای به طول 400 متر
آذربايجان شرقي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
14:51 ب.ظ
کابل کواکسیال و سرکابل نوتریک
کابل کواکسیال و سرکابل نوتریک... مخابرات و الکترونیک
گلستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
تجهیزات کابل فیبر نوری
تجهیزات کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
18:45 ب.ظ
خریدسیم هوایی
خریدسیم هوایی... مخابرات و الکترونیک
گلستان 1398/4/1 تاریخ گذشته