1398/06/09
18:05 ب.ظ
اصلا شیب یک جفت ریل ستگاه استاکر
هرمزگان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/02
1398/03/08
10:24 ق.ظ
انجام امور بهره برداری - تعمیر و نگهداری راه اهن اختصاصی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:38 ق.ظ
تعمیرات ماشین آلات و درزینها( ریلی و خطی و راه آهن )
لرستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:49 ب.ظ
سبک سازی ترانشه کیلومتر 67
قم 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:51 ب.ظ
تعمیر درزین
تعمیر درزین... راه و ترابری
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
جمع اوری صفافی و حمل ادوات و مصالح خطی
قم 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
13:00 ب.ظ
سبک سازی ترانشه کیلو متر 67 بلاک
قم 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:03 ب.ظ
جمع اوری و صفافی و حمل ادوات و مصالح خطی
قم 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/01
18:10 ب.ظ
جمع اوری 7300 متر خطوط فرسوده
قم 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:48 ق.ظ
جمع اوری 7300 متر خطوط فرسوده
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/09/06
20:52 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم
يزد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
تامین قطعات و بهسازی سیستمهای علائم الکتریکی اداره کل راه اهن
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:12 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی محور
هرمزگان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:21 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
15:13 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/19
00:41 ق.ظ
روغن و روانکاری های مصرفی ماشین الات مکانیزه و
خراسان رضوي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/05
13:13 ب.ظ
تعمیر و واگذاری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی محور
هرمزگان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/16
18:28 ب.ظ
تعمیر ماشین الات و درزینها
کرمان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/04/31
17:08 ب.ظ
تعمیرات اساسی 7دستگاه
سيستان و بلوچستان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/24
16:00 ب.ظ
بازسازی خطوط اطراف سینی
خوزستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
جوشکاری  درز ریل به روش ترمیت
خوزستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:34 ب.ظ
خرید تجهیزات جهت اجرای پروژه اینترلاکینگ
تهران 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:39 ب.ظ
عملیات بازسازی پرس و رنگ امیزی-ریل های صدمه دیده
سمنان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/31
14:42 ب.ظ
جوشکاری درزریل به روش ترمیت
خوزستان 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/08
12:14 ب.ظ
تعمیر ماشین آلات و درزین ها - فروش قطعات و لوازم الحاقی
خوزستان 1397/3/8 اعلام نشده
1397/02/28
22:59 ب.ظ
عملیات جوشکاری دذرزیل به روش ترمیت با پیش گرم سریع
خوزستان 1397/2/27 تاریخ گذشته