1398/07/17
19:11 ب.ظ
علائمی نمودن سوزن گمرک
قم 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
12:38 ب.ظ
علائمی نمودن سوزن خط گمرک ایستگاه گارمانوری
قم 1398/7/14 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:16 ق.ظ
دوبل کردن تراورس دومتری و تبدیل ان به چهار متر
هرمزگان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:45 ب.ظ
نصب باکس بتنی کیلومتر 1330
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:17 ب.ظ
عایق الکتریکی  پلی امیدی پیچ درز ریل R60قطر خارجی
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
ایمن سازی  و رفع نواقص  حریم  ریلی  ایستگاه های
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:58 ب.ظ
نگهداری  و تعمیر  تجهیزات  علائم
يزد 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/22
10:16 ق.ظ
نصب تجهیزات  شامل
نصب تجهیزات شامل... راه و ترابری
سمنان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
16:19 ب.ظ
تعمیر و نگهداری خطوط ریلی راه
مازندران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:53 ب.ظ
کالیبراسیون و دیپ سنجی مخازن سوخت راه اهن در 2فاز
قم 1397/5/17 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
پروژه تعمیر و نگهداری امور علائم الکتریکی
زنجان 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
23:59 ب.ظ
پروژه نصب  باکسی بتنی 1330
کرمان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:50 ب.ظ
تعمیر ماشین الات و درزینها
کرمان 1397/5/13 تاریخ گذشته