1397/09/01
13:59 ب.ظ
اجرای جوی در روستای
گلستان 1397/9/1 مهلت دار
10:55 ق.ظ
220 متر طول جدول گذاری با سنگ گوهره
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
15:30 ب.ظ
220 متر طول جدول گذاری با سنگ
کرمانشاه 1397/8/30 مهلت دار
13:50 ب.ظ
احداث کانال بتنی و زیر سازی راه روستایی
مازندران 1397/8/30 مهلت دار
12:50 ب.ظ
بهسازی کوچه
بهسازی کوچه... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
12:50 ب.ظ
احیاء و نوسازی و بهسازی خیابان
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
10:10 ق.ظ
اجرای بخشی از جداول معابر و خیابانهای
خراسان رضوي 1397/8/30 مهلت دار
09:58 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
09:57 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای خور از توابع
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
09:18 ق.ظ
طرح هادی شهر
طرح هادی شهر... راه و ترابری
ايلام 1397/8/30 مهلت دار
09:17 ق.ظ
تهیه طرح هادی شهر
تهیه طرح هادی شهر... راه و ترابری
ايلام 1397/8/30 مهلت دار
09:17 ق.ظ
تهیه طرح هادی شهر
تهیه طرح هادی شهر... راه و ترابری
ايلام 1397/8/30 مهلت دار
09:16 ق.ظ
طرح هادی شهر
طرح هادی شهر... راه و ترابری
ايلام 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/29
15:51 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای بید کلمه و ده
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:51 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:50 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای چشمه
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:48 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای سراب حمام و قلعه
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:47 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:47 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:46 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:46 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
15:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای پچیم از توابع
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:42 ب.ظ
اجراح طرح هادی روستای
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:38 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:38 ب.ظ
اجرای طرح هادی وستای
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:36 ب.ظ
احداث کانال بتنی و زیر سازی راه روستایی
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
15:17 ب.ظ
بهسازی معابر محله شهید
هرمزگان 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
14:43 ب.ظ
اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 مهلت دار
14:29 ب.ظ
اجرای سنگ کاری و لاشه چینی و زیرسازی
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
انجام سنگفرش روستای
تهران 1397/8/29 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اصلاح کانال هدای ابهای سطحی ناحیه صنعتی
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
14:49 ب.ظ
جدولگذاری و موزاییک فرش سطح شهر
کرمانشاه 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
احداث کانال زیرگذر دفع ابهای سطحی پیرامون میدان
همدان 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی زیراساس و اسفالت بیندر
فارس 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
پروژه جدول گذاری و دال گذاری شهرک
فارس 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
12:18 ب.ظ
اجرای طرح روستای دراشگفت
ايلام 1397/8/28 مهلت دار
12:12 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
البرز 1397/8/28 مهلت دار
11:48 ق.ظ
مناسب سازی پارک حرم و نقاط سطح شهر جهت معلولین
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
11:41 ق.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
همدان 1397/8/28 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجرای جدولگذاری و کانال سنگی روستای
همدان 1397/8/28 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
همدان 1397/8/28 مهلت دار