1397/11/02
14:58 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع روستاها
مازندران 1397/11/2 مهلت دار
14:58 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع روستاهای
مازندران 1397/11/2 مهلت دار
14:58 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع روستاهای
مازندران 1397/11/2 مهلت دار
14:56 ب.ظ
مرمت و شن ریزی راه روستایی
مازندران 1397/11/2 مهلت دار
12:20 ب.ظ
1397/11/01
12:53 ب.ظ
زیرسازی روستای
زیرسازی روستای... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
18:09 ب.ظ
حمل مصالح برای شانه سازی راههای
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:11 ب.ظ
تسطیح معابر خاکبرداری 15000 متر مکعب وتسطیح
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
مرمت و شن ریزی راهای روستاهای
مازندران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
06:46 ق.ظ
مخلوط ریزی به طول 360 متر و زیرسازی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:19 ب.ظ
تسطیح معابر خاکبرداری 15000 متر مکعب وتسطیح 21000 متر مربع
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:20 ب.ظ
اصلاح مسیر قنات و اجرای تسطیح خاکی برخی از معابر
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
عملیت اجرایی رنگ امیزی و شن ریزی در پست
گيلان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:45 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر
خوزستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
عملیات خاکی ساب بیس و بیس و اسفالت محور اردوگاه
همدان 1397/10/24 مهلت دار
12:24 ب.ظ
مرمت و شن ریزی راه روستایی
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
احداث کانال بتنی و زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی اسلام
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی اغوزکتی
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:43 ب.ظ
اجرای زیرسازی روستای مومان
سيستان و بلوچستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:34 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
پروژه زیرسازی محور
پروژه زیرسازی محور... راه و ترابری
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی
بهسازی و ایمن سازی... راه و ترابری
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و زیر اساس  بخشی از معابر شهرک
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
اصلاح مسیر قنات و اجرای تسطیح خاکی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:44 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع روستاهای
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
زیرسازی محور روستایی
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:25 ق.ظ
خاکبرداری با بیل مکانیکی و حمل توسط کامیون
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:38 ق.ظ
زیرسازی راه روستایی اتابک به کذاب
يزد 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:20 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
يزد 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
انجام عملیات خاکی و رفع نقاط
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
انجام عملیات خاکی و رفع نقاط حادثه خیز
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
1397/10/01
12:52 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:53 ب.ظ
13:15 ب.ظ
تسطیح زمین زراعی
تسطیح زمین زراعی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:13 ب.ظ
زیرسازی 10000 مترمربع روستاهای
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:46 ب.ظ
عملیات زیرسازی نقاط تلاقی با میدان و نصب رفوژ
گلستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
تهیه مصالح تسطیح مرمت و زیرسازی را دسترسی فرعی
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
زیر سازی 1
زیر سازی 1... راه و ترابری
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:22 ق.ظ
مرمت و شن ریزی راه شوسه عشایری پاشابولی
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:02 ب.ظ
اجرای رمپ ورود و خروج
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
اجرای تسطیح و مرمت و زیر سازی راه دسترسی
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:10 ق.ظ
اصلاح رانش و خاک ریزی محور
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:08 ب.ظ
اصلاح زمین و تسطیح خاک
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
عملیات خاکی زیر اساس و ابنیه فنی و اسفالت محور روستایی
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته