1397/08/27
13:33 ب.ظ
عملیات زیرسازی و اجرای بیس دور برگردان ورسن
گلستان 1397/8/27 مهلت دار
10:15 ق.ظ
احداث هوتک ها - عملیات خاکی
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 مترمعکب
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
احداث هوتک ها عملیات خاکی به حجم 20000 متر مکعب و عملیات
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:11 ب.ظ
زیر سازی و اسفالت راه روستایی طاهرک محله
مازندران 1397/8/26 مهلت دار
09:56 ق.ظ
بهسازی جاده بین مزارع شهر
مازندران 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
13:20 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و زیر سازی کوچه ها خیابان های
اردبيل 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
13:33 ب.ظ
زیر سازی راه روستایی ازاراضی شهرستان
مازندران 1397/8/23 مهلت دار
10:22 ق.ظ
اجرای 3400 متر مکعب عملیات خاکی و 250 متر مکعب
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:26 ق.ظ
پاکسازی کامل ابراه خاکی جاده ایستگاه
گلستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:04 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع 800 متر - روستای
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و زیرسازی معابر
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:49 ب.ظ
شن ریزی جادهای بین مزارع کانال کنی حمل ماد حاصل از عملیات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
11:06 ق.ظ
خاک برداری و زیر اساس به طول 500 متر روستای
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اصلاح رانش و خاکریزی محور
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:00 ب.ظ
اصلاح و ایمن سازی فروچاله ایجاد شده
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:51 ب.ظ
تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی
گلستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
زیرسازی خدماتی
زیرسازی خدماتی... راه و ترابری
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:03 ب.ظ
شن ریزی جاده های بین مزارع کانال کنی
سمنان 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
عملیات شن ریزی 1300 مترمعبی -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 متر معکب
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
عملیات شن ریزی 1400 مترمکعب و خاکی 2000 مترمکعب -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:01 ب.ظ
خاکبرداری و زیر سازی محور روستایی
مازندران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:10 ب.ظ
زیر سازی راه روستایی
مازندران 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
اجرای عملیات خاکبرداری و خاک ریزی خیابان های ورودی
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
زیر سازی راه روستایی
مازندران 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
زیر سازی خدماتی شهرک صنعتی اب
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:48 ق.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:56 ق.ظ
تسطیح و یکپارچه سازی اراضی
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:50 ب.ظ
تسطیح و خاکبرداری و مخلوط ریزی مسیر لوله گذاری ایستگاه پمپاژ اب
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:47 ب.ظ
تکمیل شن ریزی راه روستایی گل
زنجان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:50 ق.ظ
لایروبی حوضچه بندر
لایروبی حوضچه بندر... راه و ترابری
بوشهر 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:59 ق.ظ
ساماندهی رودخانه روستای
اصفهان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:01 ب.ظ
شن ریزی محور
شن ریزی محور... راه و ترابری
لرستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:57 ب.ظ
شن ریزی محور عشایری
لرستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
تسطیح شن ریزی-غلطک کوبی و
ايلام 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:56 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تکمیل شن ریزی راه روستایی
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:36 ب.ظ
عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
13:39 ب.ظ
اجرای عملیات خاکبرداری بارگیری و حمل خاک مازاد و نخاله های
اصفهان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:03 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/7/16 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
زیر سازی و شن ریزی راه به میزان
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:25 ق.ظ
تسطیح و شن ریزی به ضخامت
آذربايجان غربي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:50 ق.ظ
زیر سازی اجرای زیر اساس و اساس
مازندران 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
زیر سازی اجرای زیر اساس راه روستایی
مازندران 1397/7/14 تاریخ گذشته