1398/05/28
14:17 ب.ظ
عملیات خاکی شهرک صنعتی ایزدخواست
فارس 1398/5/28 مهلت دار
10:28 ق.ظ
خاکبرداری زیرسازی انتها خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
18:05 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی معابر
زنجان 1398/5/26 مهلت دار
14:17 ب.ظ
تسطیح و رگلاژ جاده دسترسی ایستگاه کوره کور لار
فارس 1398/5/26 مهلت دار
12:35 ب.ظ
اجرای زیرسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:06 ب.ظ
ریزش برداری تعریض تسطیح ایلره عشایری
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی سد
فارس 1398/5/24 مهلت دار
10:08 ق.ظ
خاکبرداری و زیرسازی انتهای خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:53 ق.ظ
خاکبرداری و زیرسازی انتهای خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:11 ب.ظ
عملیات تسطیح اراضی در حوضه ابخور رودخانه
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:20 ب.ظ
تسطیح و ریگلاژ جاده دسترسی ایستگاه
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:28 ب.ظ
بازگشایی و تسطیح جاده های عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه  فنی محور کاهگان
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:51 ق.ظ
بازگشایی و تسطیح جاده های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
تهیه حمل باراندازی پخش تسطیح خاک زراعی در بلوارهای شهرک صنعتی
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:15 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و خاکریزی راه
مازندران 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
تیغ زنی و تسطیح راه به طول70 کیلومتر
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:11 ب.ظ
اجرای طرح تسطیح لیزری تعاونی تولید گلستان
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
اجرای طرح تسطیح لیزری تعاونی تولید سبز دشت جویم
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
اجرای طرح تسطیح لیزری تعاونی تولید مهتاب
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
خاکبرداری و تسطیح راه شبلو به نئور
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:07 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی تسطیح رگلاژ واصلاح شیب ریزش برداری
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
زیر سازی ورودی منطقه نمونه باغ تابان
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خاکبرداری خاکریزی ساب بیس و بیس
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
تکمیل و زیرسازی محور
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:28 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور
کرمان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:21 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی
کرمان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:03 ب.ظ
تسطیح و اماده سازی زمین کشاورزی
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
عملیات خاکی و بهسازی راههای دسترسی شهرک حمل و نقل
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
ترمیم زیرسازی بیس و اسفالت روستای
گلستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:36 ب.ظ
خرید و حمل شن ساب بیس 550 مترمکعب محور راه روستایی
گيلان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:32 ب.ظ
مرمت و بازسازی جاده بین مزارع و شن ریزی
گيلان 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
تسطح لیزری شهرستان
تسطح لیزری شهرستان... راه و ترابری
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
11:18 ق.ظ
اجرای خاکبرداری و خاکریزی راه روستایی ارود شهرستان
مازندران 1398/4/27 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تکمیل و زیرسازی محور
کرمان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:26 ب.ظ
عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر سابگرید توسعه ناحیه صنعتی
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:52 ب.ظ
تهیه حمل  باز انداری و پخش و تسطیح شن نقلی رنگی جهت بلوارهای
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
اجرای زیرسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:44 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و تونان  و اسفالت راه روستایی
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
زیرسازی کوچه های شهر
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:35 ب.ظ
عملیات خاکی و بهسازی راههای دسترسی شهرک حمل و نقل خمینی شهر
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
خرید و حمل شن تونان 1200 مترمکعب راه روستایی
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید حمل شن تونان به مقدار 900 متر مکعب
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:19 ب.ظ
تکمیل عملیات خاکی و ابنیه
کرمان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:52 ب.ظ
زیرسازی اجرای بیس راه روستایی
گلستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
بلدر ریزی حاشیه راه
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تسطیح و خاکریزی
تسطیح و خاکریزی... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/4/20 تاریخ گذشته