1398/05/26
18:42 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محوطه پایانه مرزی
گلستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
درخواست بهسازی و لکه کگیری اسفالت
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
بهسازی و لکه گیری اسفالت محور چالدران به خوی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
پخش اسفالت و قیر پاشی با فینیشر
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
11:42 ق.ظ
بازسازی بهسازی امین سازی و اسفالت
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:48 ب.ظ
اجرای ماسه اسفالت و اجرای چیپ سیل در راههای سطح استان
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
تک کت  اجرای ماسه اسفالت و اجرای چیپ سیل در راههای سطح استان
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:57 ب.ظ
بازسازی و بهسازی  ایمن سازی و اسفالت محور
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
ترمیم و بازسازی نوار حفاری بطول  حدود 1410 مترمربع
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
اسفالت معابر فرهنگیان فاز 2
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:41 ب.ظ
لکه گیری دستی خیابانهای سطح شهر
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:47 ب.ظ
اجرای روکش اسفالت
اجرای روکش اسفالت... راه و ترابری
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
اسفالت معبر فرهنگیان فاز 2 شهر
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
زیرسازی و پخش دستی اسفالت
اردبيل 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اجاره اکیپ پخش اسفالت حوزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:10 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت راههای رستایی
سمنان 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
بهسازی و روکش اسفالت  گرم محوطه پایانه مرزی اینچه برون
گلستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:19 ب.ظ
اجرای اسفالت رمپ ورودی تقاطع محور بنارویه
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای بازیافت سرد اسفالت و روسازی قسمت هایی
قم 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
11:19 ق.ظ
مرمت و پوشش مسیر حفاری خیابان شهید شکاری
گلستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:16 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای خمس شهرستان
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر
اجرای اسفالت معابر... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر روستای ا
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
نگهداری لکه گیری فوگسیل راههای استان
چهارمحال بختياري 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای بازیافت سرد اسفالت و روسازی قسمت هایی
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:52 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت گرم محوطه پایانه مرزی
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
اسفالت سرچشمه
اسفالت سرچشمه... راه و ترابری
گلستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:48 ب.ظ
اماده سازی و زیرسازی مسیر و اجرای اسفالت
خراسان جنوبي 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
روکش اسفالت بدون مصالح در ناحیه 3
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
اسفالت ریزی به متراژ تقریبی 600 متر
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
ترمیم و مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات لوله گذاری شبکه
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:51 ب.ظ
پخش اسفالت خیابانها و معابر سطح شهر
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
درزگیری و لکه گیری اسفالت
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
روکش اسفالت ناحیه 3
روکش اسفالت ناحیه 3... راه و ترابری
گيلان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
بازسازی بهسازی  ایمن سازی و اسفالت محور
مازندران 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
لکه گیری و اسفالت سطح
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرای 600 متر مربع  اسفالت در محله نخست شهر جدید علوی
هرمزگان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
درزگیری پلیمری بخش از سطح باند فرودگاه
زنجان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:06 ب.ظ
روکش اسفالت بدون مصالح ناحیه دو
گيلان 1398/5/10 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
جهت روکش اسفالت بدون مصالح در ناحیه سه
گيلان 1398/5/10 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
روکش اسفالت گرم محور
خراسان شمالي 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
اسفالت مجتمع گلخانه ای
سمنان 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
بهسازی و اسفالت
بهسازی و اسفالت... راه و ترابری
سمنان 1398/5/10 تاریخ گذشته