1398/09/17
14:20 ب.ظ
اماده سازی جاده دسترسی چاههای
يزد 1398/9/17 مهلت دار
13:17 ب.ظ
تیغ زنی و مرمت راه
تیغ زنی و مرمت راه... راه و ترابری
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
13:12 ب.ظ
احداث و بازگشایی راه عشایری منطقه
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
11:50 ق.ظ
احداث راه روستایی
احداث راه روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/14
12:24 ب.ظ
ساخت راه روستایی به 1 لایه زیراساس
اردبيل 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
14:12 ب.ظ
جاده دسترسی ایستگاه DVCR
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:45 ب.ظ
خدمات دوربرگردان
خدمات دوربرگردان... راه و ترابری
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:10 ب.ظ
بهسازی ورودی راه روستایی
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
بهسازی ورودی راه روستای
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:43 ب.ظ
احداث جاده دسترسی به مزارع
اردبيل 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
12:23 ب.ظ
تکمیل جاده دسترسی شمالی
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:47 ب.ظ
اماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
احداث جاده دسترسی به ایستگاه
يزد 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
بهسازی و اصلاح راه فرعی ب
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
بهسازی راههای
بهسازی راههای... راه و ترابری
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:43 ب.ظ
اجرای کانال گذر مجاور سپاه در رایانی
بوشهر 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:19 ب.ظ
تعمیر و بهسازی و تعویض قسمتی از محور
کرمان 1398/9/5 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
بازگشایی و مرمت راه به میزان  13 کیلومتر با بلدوذر
کرمان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:08 ب.ظ
پروژه احداث بند خاکی پناهکوه و
يزد 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:17 ق.ظ
اصلاح سیستم زهکشی و رپرگذارهای حوزه استان
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:29 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر کوماتسو با کاترپیلار جهت مرمت و راهگشایی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خیابان کشی خیابان های داخلی شهرک صنعتی
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:32 ب.ظ
احداث قنوی پوشش دار محور گچی
گلستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
تکمیل و بهسازی باند شرقی محور
گلستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
تکمیل تعریض محور
تکمیل تعریض محور... راه و ترابری
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:48 ب.ظ
زیرسازی و روسازی اتصال محور جلوان به ازادراه فرودگاه
اصفهان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:41 ب.ظ
تکمیل و بهسازی باند شرقی محور
گلستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
08:08 ق.ظ
حذف و اصلاح قوس نقاط حادثه خیز محور
خراسان شمالي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:17 ب.ظ
تعریض محور
تعریض محور... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
13:15 ب.ظ
تکمیل راه دسترسی تصفیه خانه فاضلاب
کردستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:15 ب.ظ
اماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
اماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:04 ب.ظ
تکمیل و بهسازی باند شرقی محور
گلستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
بهسازی و اصلاح راه فرعی
مازندران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:42 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی و نوسازی جاده اختصاصی ایستگاه
يزد 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
احداث قنوی پوشش دار محور گچی سویابین به مرقد
گلستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
احداث راه و پل عابر داره رش
کرمانشاه 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:26 ب.ظ
بازگشایی و اصلاح
بازگشایی و اصلاح... راه و ترابری
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
تعریض محور
تعریض محور... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:07 ب.ظ
تعمیرات اساسی و جبران خسارت ناشی از سیل
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/18 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
مرمت و رفع سیل بریدگی راههای
سمنان 1398/8/18 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تکمیل راه دسترسی تصفیه خانه فاضلاب
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:09 ب.ظ
اجرای بخشی از عملیات راه دسترسی
آذربايجان شرقي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:37 ب.ظ
1398/08/12
18:35 ب.ظ
تعمیرات اساسی و جبران خسارات ناشی از
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/12 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
اجرای دوربرگردان همسطح پلیس راه
خراسان شمالي 1398/8/12 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بهسازی و مرمت راه دسترسی به منطقه
لرستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بهسازی و مرمت راه دسترسی
لرستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:27 ب.ظ
اجرای بلوار رفوژ میانی خروجی
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته