1398/10/16
13:04 ب.ظ
خرید سیم ریل به ریل 120 سانتی متری 2 سر مس به تعداد 2000 عدد
اصفهان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:19 ب.ظ
ریل قطار
ریل قطار... راه و ترابری
مازندران 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/05
12:23 ب.ظ
خرید 800 عدد صفحه اتصالی ریل و پیچ و مهره
کرمان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:40 ب.ظ
خرید ادوات و مصالح خطی
سيستان و بلوچستان 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:04 ب.ظ
خرید 1000 عد صفحه اتصالی ریل u33 و پیچ و مهره
کرمان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
خرید لوازم راه اهن سیلو
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:36 ب.ظ
خرید 1000 عدصفحه اتصالی ریل U33 و پیچ و مهره
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:04 ب.ظ
اسنپر ته خط راه اهن
اسنپر ته خط راه اهن... راه و ترابری
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:00 ب.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاه های
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:05 ب.ظ
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:58 ب.ظ
تهیه ست کلنگی سوزن
تهیه ست کلنگی سوزن... راه و ترابری
تهران 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:58 ق.ظ
ریل ایندکسر
ریل ایندکسر... راه و ترابری
هرمزگان 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/07
07:54 ق.ظ
ریل ایندکسر
ریل ایندکسر... راه و ترابری
هرمزگان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:21 ق.ظ
ریل قطار
ریل قطار... راه و ترابری
مازندران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1397/12/20
13:26 ب.ظ
خرید سیم برق مفتولی- موف رابط و اتصال دهنده- ست ناودانی
لرستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:40 ب.ظ
کالا شامل: ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی
يزد 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:23 ق.ظ
خرید عایق درز ریل و ست ناودانی و واشر
يزد 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:03 ق.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و درز ریل عایق بندی
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:00 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل u33
اصفهان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:10 ب.ظ
پین فولادی اتصال ریل به ریل راه اهن
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های 50UIC به یکدیگر طول
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریال U33
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
عایق الکتریکی پلی امیدی پیچ درز ریل 50 قطر خارجی 30 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های R60به یکدیگر طول کل 288/5 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
پین مسی اتصال ریل به ریل
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
دویل کردن تراورس دو متری و تبدیل ان به چهار متر
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:48 ق.ظ
خرید و نصب تراورس بتونی برای ریل راه ۀهن 33U
اصفهان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/28
08:54 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:04 ب.ظ
خرید تراورس و تجهیزات ریلی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:18 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز اداره
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:59 ق.ظ
خرید 250 عدد استراکچر GM
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:32 ب.ظ
ریل 8 متری (18 کیلویی هر متر ) فولاد
مازندران 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
سیم 120 سانتی متر دو سر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:57 ب.ظ
خرید سیزده ردیف قطعات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:06 ق.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی R60
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:57 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر عایق بندی ریل uic50
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:56 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:16 ب.ظ
فانوس سوزن ریل
فانوس سوزن ریل... راه و ترابری
اصفهان 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:07 ق.ظ
خرید 310 عدد استراکچرgm
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته