1397/07/17
23:18 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز  اداره
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:59 ق.ظ
خرید 250 عدد استراکچر GM
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:32 ب.ظ
ریل 8 متری (18 کیلویی هر متر ) فولاد
مازندران 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
سیم 120 سانتی متر  دو سر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:57 ب.ظ
خرید سیزده  ردیف  قطعات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:06 ق.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی R60
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:57 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر عایق بندی ریل uic50
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:56 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی  ریل UIC50
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست  ناودانی  و لوله  و واشر  و درز
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:16 ب.ظ
فانوس سوزن ریل
فانوس سوزن ریل... راه و ترابری
اصفهان 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:07 ق.ظ
خرید 310 عدد استراکچرgm
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:43 ب.ظ
بوش  و غلاف پوش سیلندر
اصفهان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/03/10
15:00 ب.ظ
خرید ریل قطار
خرید ریل قطار... راه و ترابری
تهران 1397/3/10 تاریخ گذشته