1398/01/25
19:46 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های ردیاب ماهواره
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید GPS خودرویی و موتور سیکلت
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:28 ق.ظ
تامین و نصب و راه اندازی و ارسال بر خط اطلاعات 61 دستگاه
گيلان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
1397/12/26
1397/12/18
18:20 ب.ظ
1397/12/15
14:27 ب.ظ
خرید ست کامل جی پی اس
کرمانشاه 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی 17 دستگاه ردیاب انلاین خودرو
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:11 ب.ظ
خرید دستگاه های ردیاب ناوگان راهداری
زنجان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
08:56 ق.ظ
خرید جی پی اس موتوری و خودرویی
تهران 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/05
15:36 ب.ظ
نصب تجهیزات ترافیکی
کرمانشاه 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:18 ب.ظ
1397/11/30
10:51 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه های مدیریت
گلستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:22 ب.ظ
دوربین مدار بسته ترافیکی و نظارتی دید در شب ثبت تخلفات پردازش
مركزي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:48 ب.ظ
1397/11/21
12:33 ب.ظ
1397/11/18
13:43 ب.ظ
راه اندازی سیستم نظارت شهری
مركزي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/08/25
15:01 ب.ظ
نگهداری دستگاههای ردیاب ناوگان راهداری
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:55 ق.ظ
ماسه شسته فاقد بسته بندی کیلو گرمی
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی 283 دستگاه GPS
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تهیه تار اه اندازی 250 دستگاه GPS
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:31 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار
قم 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
14:40 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب تجهیزات اطلاعاتی
خراسان شمالي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/04
23:31 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی
البرز 1397/3/3 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار سرعت در ازاد راه
قم 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/25
16:25 ب.ظ
دوربین های ثبت خلاف سرعت
يزد 1397/2/25 تاریخ گذشته