1397/08/25
15:01 ب.ظ
نگهداری دستگاههای ردیاب ناوگان راهداری
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:55 ق.ظ
ماسه شسته فاقد بسته بندی کیلو گرمی
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی 283 دستگاه GPS
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تهیه تار اه اندازی 250 دستگاه GPS
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:31 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار
قم 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
14:40 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب تجهیزات اطلاعاتی
خراسان شمالي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/04
23:31 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی
البرز 1397/3/3 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار سرعت در ازاد راه
قم 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/25
16:25 ب.ظ
دوربین های ثبت خلاف سرعت
يزد 1397/2/25 تاریخ گذشته