1398/09/12
13:17 ب.ظ
نمک جهت عملیات برف روبی 100 تن
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/08/28
07:57 ق.ظ
نمک معدنی کوهی سرند شده جهت راهداری زمستانی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:22 ب.ظ
خرید نمک معدنی کوهی سرند شده جهت عملیات راهداری زمستانی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:53 ب.ظ
تهیه مصالح نمک زمستانی
سمنان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:21 ب.ظ
تهیه نمک باطله
تهیه نمک باطله... راه و ترابری
سمنان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:58 ب.ظ
تهیه مصالح نمک زمستانی
سمنان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:51 ب.ظ
تهیه نمک باطله
تهیه نمک باطله... راه و ترابری
سمنان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
16:02 ب.ظ
تهیه مصالح نمک زمستانی
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:17 ب.ظ
تهیه نمک باطله جهت راهداری زمستانی
سمنان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:34 ب.ظ
خرید نمک و تحویل در راهدارخانه های سطح استان
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:32 ق.ظ
عملیات اجرایی خرید نمک و تحویل در راهدارخانه های سطح استان
مركزي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:26 ب.ظ
عملیات اجرایی خرید نمک
مركزي 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:31 ب.ظ
تهیه نمک جهت یخ زدایی سطح راههای استان
گيلان 1398/7/30 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
عملیات اجرایی خرید نمک
مركزي 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:44 ب.ظ
خرید و تحویل نمک
خرید و تحویل نمک... راه و ترابری
لرستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:02 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/22 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
تهیه نمک جهت یخ زدایی راهای استان
گيلان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:19 ب.ظ
خرید نمک
خرید نمک... راه و ترابری
يزد 1398/7/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
نمک دانه بندی 8*3 فاقد خاک و رطوبت هزینه حمل و کلیه هزینه های قانونی
خراسان شمالي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:38 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/16 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:59 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از
خرید نمک صنعتی از... راه و ترابری
اصفهان 1398/7/11 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:10 ب.ظ
خرید و تحویل نمک 3450 تن
لرستان 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید و تحویل نمک به میزان 3450 تن
لرستان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
12:18 ب.ظ
نمک دریاچه فله ای
نمک دریاچه فله ای... راه و ترابری
قم 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
18:48 ب.ظ
تهیه و حمل نمک زمستانی
ايلام 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:54 ب.ظ
نمک دریاچه به صورت فله ای
قم 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:40 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/2 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:02 ب.ظ
تهیه و حمل نمک زمستانی
ايلام 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
19:05 ب.ظ
تهیه و حمل نمک جهت مخلوط شن و نمک راهداری زمستانه
چهارمحال بختياري 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
18:51 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/6/30 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خرید نمک صنعتی از معدن
اصفهان 1398/6/30 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
نمک جاده ای جهت جلوگیری از یخ زدگی خیابان و معابر به مقدار 150 تن
همدان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:55 ب.ظ
نمک دریاچه بصورت فله ای
قم 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
18:06 ب.ظ
خرید و تحویل نمک به میزان 3450 تن
لرستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید و تحویل نمک 3450 تن
لرستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:54 ب.ظ
تهیه و حمل نمک جهت مخلوط شن و
چهارمحال بختياري 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/23
11:35 ق.ظ
نمک دریاچه به صورت فله ای
قم 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:38 ب.ظ
نمک جاده ای جهت برف روبی زمستان 200 تن
همدان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/14
16:29 ب.ظ
تهیه نمک غیرخوراکی
تهیه نمک غیرخوراکی... راه و ترابری
اردبيل 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه و حمل نمک در سطح راهدارخانه های استان
لرستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه و حمل نمک راهدارخانه ها
لرستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
18:43 ب.ظ
خرید نمک جهت نگهداری راههای شریانی و غیر شریانی
کرمان 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:26 ب.ظ
تهیه نمک غیرخوراکی معدن مهربان
اردبيل 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/06
19:15 ب.ظ
تهیه و حمل نمک به میزان 4000تن
لرستان 1398/6/6 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
تهیه و حمل نمک به میزان 4000 تن نمک
لرستان 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/05/27
09:50 ق.ظ
خرید نمک جهت عملیات راهداری زمستانه
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/16
11:20 ق.ظ
نمک صنعتی مخصوص یخ زدایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته