1397/10/29
14:51 ب.ظ
نمک جاده ای
نمک جاده ای... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:45 ق.ظ
خرید نمک جاده ای
خرید نمک جاده ای... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:56 ق.ظ
هالیت سنگ نمک درجه یک دانه بندی MESH110وزن تنی
خراسان شمالي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
10:17 ق.ظ
نمک دانه بندی 8*3 فاقد خاک
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:19 ب.ظ
هالیت سنگ نمک درجه 1 دانه بندی 110MESH وزت تنی فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:50 ب.ظ
عملیات اجرایی خرید نمک و تحویل در
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:44 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نکم در سطح راهدارخانه های
لرستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:03 ق.ظ
نمک خیابانی درجه یک 300 تن
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:02 ب.ظ
هالیت سنگ نمک ماده معدنی فاقد بسته بندی
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
هالیت سنگ نمک ماده معدنی فاقد بسته بندی تنی
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:48 ب.ظ
تهیه نمک معدنی کوهی سرند شده جهت استفاده در اهداری زمستانی
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:44 ب.ظ
مصالح شن با دانه بندی 03 تا 08 جهت شن و نمک جاده ای --
خراسان شمالي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:17 ب.ظ
خرید نمک جهت  استفاده  در راهدارخانه های
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:16 ق.ظ
نمک سفید خرد شده
نمک سفید خرد شده... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:31 ب.ظ
تهیه نمک  سطح استان
تهیه نمک سطح استان... راه و ترابری
گيلان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:51 ب.ظ
نمک جاده ای
نمک جاده ای... راه و ترابری
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:56 ب.ظ
تهیه نمک سطح استان
تهیه نمک سطح استان... راه و ترابری
گيلان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:38 ب.ظ
تهیه نمک
تهیه نمک... راه و ترابری
گيلان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:50 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نمک
لرستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/20
17:23 ب.ظ
خرید نمک جهت عملیات
فارس 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
16:18 ب.ظ
خرید هالیت سنگ نمک فاقد خاک جهت تهیه شن ونک
خراسان شمالي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:38 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/16 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید نمک از معدن
خرید نمک از معدن... راه و ترابری
اصفهان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:52 ب.ظ
خرید نمک برای راهدارخانه های سطح استان
مركزي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:54 ب.ظ
خرید نمک برای راهدارخانه های استان
مركزي 1397/7/9 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
نمک راهداری زمستانی
کرمان 1397/7/9 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
تهیه نمک غیر خوراکی
اردبيل 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:16 ب.ظ
سدیم  کلرید  نمک صنعتی
کرمان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:34 ب.ظ
خرید نمک جهت عملیات راهداری
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نمک در سطح راهدارخانه های استان
لرستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:42 ب.ظ
تهیه نمک غیرخوارکی
تهیه نمک غیرخوارکی... راه و ترابری
اردبيل 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:34 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:51 ب.ظ
نمک راهداری زمستانی
کرمان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
10:21 ق.ظ
خرید نمک صنعتی از
خرید نمک صنعتی از... راه و ترابری
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید نمک از معدن
خرید نمک از معدن... راه و ترابری
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:18 ق.ظ
تهیه نمک غیر خوراکی  معدن
اردبيل 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:01 ق.ظ
تهیه نمک
تهیه نمک... راه و ترابری
اردبيل 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:51 ق.ظ
تهیه نمک غیرخوارکی
تهیه نمک غیرخوارکی... راه و ترابری
اردبيل 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:35 ق.ظ
تهیه نمک غیرخوراکی
تهیه نمک غیرخوراکی... راه و ترابری
اردبيل 1397/6/12 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
تهیه نمک غیر خوراکی
اردبيل 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:53 ب.ظ
ماسه 3-6 جهت اختلاط با نمک
قم 1397/6/7 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
خرید نمک جهت استفاده در راهدارخانه های استان
زنجان 1397/6/7 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
خرید نمک جهت  استفاده در
زنجان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:47 ب.ظ
نمک معدنی جهت اختلاط با ماسه دارای کیفیت مناسب
قم 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:29 ب.ظ
خرید و تحویل  نمک در راهدار خانه های سطح استان
زنجان 1397/5/28 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
خرید و تحویل نمک در راهدارخانه های استان
زنجان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:14 ب.ظ
نمک صنعتی
نمک صنعتی... راه و ترابری
فارس 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:42 ب.ظ
نمک معدنی جهت اختلاط با ماسه
قم 1397/5/24 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
نمک صنعتی
نمک صنعتی... راه و ترابری
فارس 1397/5/24 تاریخ گذشته