1398/01/29
13:47 ب.ظ
خرید تیر برق بتنی
خرید تیر برق بتنی... راه و ترابری
گلستان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
10:14 ق.ظ
جدول بتنی - مجتمع سنگ آهن سنگان
خراسان رضوي 1398/1/28 مهلت دار
10:09 ق.ظ
جدول بتنی پرسی و جدول پیش ساخته بتنی
خراسان جنوبي 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
19:01 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تیر سیمانی
تیر سیمانی... راه و ترابری
زنجان 1398/1/27 مهلت دار
09:11 ق.ظ
تهیه و بار اندازی قطعات بتنی پیش ساخته گلدانی جهت نصب در
کردستان 1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
19:36 ب.ظ
خرید 20 عدد تیر بتنی Tشکل جهت عرشه پل به طول 7/20 متر
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
جدول سنگی 50*35*7 سانتیمتر
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید 20 عدد تیربتنی آشکلجهت عرشع پل به طول 7/20 متر
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تیربتونی برق بامیلگرد اجدار
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:08 ب.ظ
تهیه بتن مرکز استان
گيلان 1398/1/25 مهلت دار
19:07 ب.ظ
تهیه بتن شرق استان
تهیه بتن شرق استان... راه و ترابری
گيلان 1398/1/25 مهلت دار
18:17 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی 4 متر طول
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
1398/01/21
09:25 ق.ظ
تهیه و باراندازی فلاور باکس بتنی جهت نصب در ترانشه ها و سطوح شیبدار
کردستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:46 ب.ظ
جدول معمولی ابعاد 50*30 سانتی متر
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید جدول ویبره پرسی 30*50
مركزي 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید 1500 متر دیوار پیش ساخته با ارتفاع 3 متر و ضخامت 12 سانتمتر
سيستان و بلوچستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
09:23 ق.ظ
خرید و حمل جدول بتنی
آذربايجان غربي 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:37 ق.ظ
پایه بتنی خطوط نیرو 40و 63 اطراف ایستگاه 400 موقت
مازندران 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
تهیه و نصب نیوجرسی بلوک مفصلی
آذربايجان شرقي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:24 ق.ظ
خرید جدول 50*50 و 50*35 و جدول نهر بتنی  پرسی
کردستان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
16:19 ب.ظ
پایه گرد بتنی 15 متری با کشش 1000
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:56 ب.ظ
تیر بتنی خطوط 40 و 63 اطراف ایستگاه 400 موقت
گلستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
21:19 ب.ظ
تیر بتنی خطوط 40 و 63 اطراف ایستگاه 400 موقت
مازندران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
20:39 ب.ظ
خرید حمل و نصب 60 عدد دال بتنی و نازل های پلاستیکی بک واش دار به تعداد 6720 عدد
چهارمحال بختياري 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
13:24 ب.ظ
جدول بتونی ابعاد 50*30 سانتی متر
آذربايجان غربي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/20
13:04 ب.ظ
ساخت و حمل و نقل درپوش بتنی پست های
زنجان 1397/12/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
راه بند مفصلی نیروجرسی جنس بتنی سایز 1*4 متر
آذربايجان شرقي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:40 ب.ظ
زهکشی ابهای سطحی
زهکشی ابهای سطحی... راه و ترابری
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید 8 اصله پیاه سیمانی 15 متری
فارس 1397/12/19 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
تهیه جدول بتنی لوشان
تهران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:12 ب.ظ
تکمیل راهدارخانه  ( اجرای دیوار پیش ساخته بتنی دوطرف نما)
مركزي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
13:22 ب.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته طرح اجری 3*3
خوزستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی معمولی
خوزستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:40 ب.ظ
خرید و نصب 350 متر طول دیوار پیش ساخته  بتنی
چهارمحال بختياري 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:08 ب.ظ
خرید جدول 50 * 50 و 350 * 50 وجدول نهر بتنی
کردستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید موزاییک فرش بتنی کف فرش 40*40 و 30*30
کردستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
دیوار پیش ساخته  بتنی
کرمانشاه 1397/12/13 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
تیر پیش ساخته مسلح بتنی ابعاد 120*80 سانتی متر
کرمانشاه 1397/12/13 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تهیه و اجرای باکس و دیوار بتنی
خوزستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:18 ب.ظ
خرید نیوجرسی بتنی
خرید نیوجرسی بتنی... راه و ترابری
ايلام 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
14:47 ب.ظ
تولید حمل نصب حفاظ بتنی نیم نیوجرسی
کرمان 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
تعداد 90 عدد باکس بتنی
تهران 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
پایه بتنی و ترانسفورماتور و سیم لخت هوایی و..
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:04 ب.ظ
عملیات اجرای راست گرد  و جدول پست دیواری بتن ریزی
گلستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تیربتنی ، سیم الومینیوم مقره بوش شوکلمپ
خوزستان 1397/12/8 تاریخ گذشته