1398/05/28
10:28 ق.ظ
جدول پرسی 50*30 با عیار 400 کیلو گرم سیمان در متر مکعب
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:52 ب.ظ
ساخت باکس 6*5 متر تندران
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
تهیه و خرید بلوک مفصلی
گلستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
خرید کف پوش بتنی با طرح استخوانی و20*20
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب یک عد پایه سیمانی گرد با سنتی 1000/15
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید و حمل جدول
خرید و حمل جدول... راه و ترابری
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:05 ب.ظ
حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته محوطه ی مقسم اب شهر دورود
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
جدول پرسی 30*50
جدول پرسی 30*50... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
کانیو پرسی 30*40 سانتی متر با عیار 400 کیلو گرم سیمان
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:31 ب.ظ
تهیه ونصب 250 متر دیوار پیش ساخته بتنی ایستگاه پمپاژ شماره 2 فاضلاب
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
کانیو پرسی 30*40
کانیو پرسی 30*40... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
جدول پرسی 50*30
جدول پرسی 50*30... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
باکس بتنی 1*2
باکس بتنی 1*2... راه و ترابری
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
15:17 ب.ظ
تهیه و خرید بلوک مفصلی
گلستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:20 ب.ظ
باکس بتنی
باکس بتنی... راه و ترابری
گلستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:55 ب.ظ
پروژه تهیه و حمل بارگیری و بار اندازی فونداسیون بتنی پیش
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:10 ب.ظ
تیر برق سیمانی و چراغ های روشنایی 20 عدد
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
ساخت حمل نصب ذیوار پیش ساخته
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
باکس 4*4
باکس 4*4... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:51 ب.ظ
خرید و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته جهت
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:07 ب.ظ
جدول پرسی
جدول پرسی... راه و ترابری
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
کف فرش بتونی- سنگی
کف فرش بتونی- سنگی... راه و ترابری
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته دو پنله و فونداسیون
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:06 ب.ظ
نیوجرسی بتنی مسلح
نیوجرسی بتنی مسلح... راه و ترابری
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:23 ب.ظ
تهیه و حمل دیوارپیش ساخته با ارم بندر
گيلان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:27 ب.ظ
خرید جدول بتنی
خرید جدول بتنی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
جدول بتنی
جدول بتنی... راه و ترابری
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
تهیه و نصب دیوار بتنی پیش ساخته بتنی
اصفهان 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
خرید باکس بتنی مسلح به ابعاد داخلی 2*2
مازندران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:49 ب.ظ
کف فرش رنگی بتونی 2200 متر مربع - کف فرش با سنگ پیر تاج 1000 متر مربع
کردستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
جدول پرسی 50*35
جدول پرسی 50*35... راه و ترابری
کردستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید دال بتنی
خرید دال بتنی... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:44 ب.ظ
پروژه جدولگذاری سطح ناحیه بهاران جدول50×35
کردستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تهیه و نصب 250 متر دیوار پیش ساخته بتنی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:39 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست 63
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته 240 متر طول به ارتفاع 2/5
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست 63
يزد 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:34 ب.ظ
تهیه باکس بتنی پیش ساخته
مركزي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:48 ب.ظ
خرید جدول بتنی پرسی
مركزي 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
نرده سیمانی طرح چوب با ضمانت
مركزي 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
باکس پیش ساخته زیرگذر پل جنس بتنی مسلح
مركزي 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
خرید کف پوش بتنی پرسی
مركزي 1398/4/29 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
14:31 ب.ظ
خرید تیر بتنی
خرید تیر بتنی... راه و ترابری
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:52 ب.ظ
سنگ جدول خیابانی 500 متر - تهیه مصالح و ساخت اطاقک 24 متر مربع
هرمزگان 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه باکس بتنی پیش ساخته با ابعاد مشخص
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:07 ب.ظ
خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی پازلی حصارکشی پایگاه های امدادی
چهارمحال بختياري 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
جدول بتونی
جدول بتونی... راه و ترابری
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته