1397/11/01
10:05 ق.ظ
خرید جداول و کفپوش بتنی رنگی 6 ردیف
کردستان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
19:48 ب.ظ
پایه پیش ساخته دیواری طول 2 متر -دیوار پیش ساخته جنس
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:23 ق.ظ
باکس پیش ساخته دستک پل جنس بتنی مسلح ابعاد 2*1/5*1 متر
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
10:02 ق.ظ
جدول خیابانی جنس بتنی ابعاد 12*50 سانتی متر - موزاییک ساده
کردستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید حمل نصب جداکننده های بتنی در پایانه مرزی
کردستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:36 ب.ظ
جدول سیمانی عرض 50 سانتی متر ارتفاع 30 سانتی متر ضخامت 10 سانتی متر
اردبيل 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
دیوار پیش ساخته نوع روکش دار گچی
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:12 ب.ظ
خرید 15 اصله پایه 15 متری 600
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید قالب تیر بتنی گرد پیش تنیده 12/400 قابل تبدیل به 9/400
آذربايجان شرقي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
09:59 ق.ظ
15 اصله پایه 15 متری 600
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:33 ب.ظ
خرید 15 اصله پایه 15 متری 600
فارس 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
خرید جدول و کفپوش بتنی
خراسان جنوبي 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
دیوار پیش ساخته
دیوار پیش ساخته... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:56 ب.ظ
خرید 183 اصله انواع پایه بتونی H
لرستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
16:44 ب.ظ
خرید جدول با عیار 440 کیلوگرم
آذربايجان شرقي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
11:33 ق.ظ
خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی طرح دار اجری
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
پایه بتونی  H  ناحیه
پایه بتونی H ناحیه... راه و ترابری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:16 ب.ظ
تیربرق بتون طول 12 متر وزن 1500 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:01 ق.ظ
خرید انواع تیر سیمانی سخت
بوشهر 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
خرید و بارگیری قطعات نیوجرسی بتنیی
اصفهان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
19:41 ب.ظ
خرید و نصب دیوار پیش ساخته گچی
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
17:04 ب.ظ
خرید و بارگیری قطعات نیوجرسی بتنی به طول
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:55 ب.ظ
خرید تیرهای سیمانی
خرید تیرهای سیمانی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تهیه و حمل پنل بتنی پیش ساخته
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
تهیه پلهای باکسی بتن ارمه جهت مواقع بروز بحران
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:57 ق.ظ
فونداسیون پیش ساخته
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:02 ب.ظ
دال بتنی پلیمری پیش ساخته مسلح روی کانالهای کابل پست 400/132/20
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
جدول سیمانی 30*50 شصت عدد - سنگ فرش پرسی 50 متر مربع
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:14 ب.ظ
تک لبه 50*50*13 وت پرس با استاندارد 12728
فارس 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
درپوش بتنی
درپوش بتنی... راه و ترابری
خوزستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی
خراسان رضوي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:37 ب.ظ
ورق ازبست موجدار - پیچ و مهره قلاب دار Lنمره 8- چوب و مهار مربع
کرمانشاه 1397/10/5 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
خرید تیر سیمانی H12/200تیر سیمانی گرد 12/400تیر سیمانی گرد 12/800
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
محصورسازی دیوار بتنی پیش ساخته
قم 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:25 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت پست
سيستان و بلوچستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته
سيستان و بلوچستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:50 ب.ظ
تهیه و حمل جدول سنگی گرانیتی در 2 سایز
مازندران 1397/10/2 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تهیه باکس و بالشتک جهت ترمیم موقت
مازندران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:11 ب.ظ
خرید جدول لب پخ - جدول پیش ساخته بتنی
خراسان جنوبي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:35 ب.ظ
40 عدد دیوار بتنی با طول و عرض 2/5 *3
کردستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خرید تیر سیمانی
خرید تیر سیمانی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:33 ب.ظ
جدول خیابانی ابعاد 50*35 SHKJD LJV فاقد بسته بندی
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
جدول خیابانی جهت احداث بلوار ورودی شهر
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
پایه بتنی برق مدل گرد پیش تنیده طول 12 متر مقاومت
هرمزگان 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
پایه بتنی برق 50 اصله
هرمزگان 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
پایه سیمانی 400 کاربرد تیربرق جنس بتنی ارتفاع 9 متر
مركزي 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خرید جدول
خرید جدول... راه و ترابری
مركزي 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:36 ب.ظ
تهیه و نصب 170 عدد دیوار بتی پیش ساخته
کردستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید و نصب دیوار پیش ساخته سیلوی
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته