1398/09/24
19:48 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی
تهران 1398/9/24 مهلت دار
19:43 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی و فونداسیون و پایه
تهران 1398/9/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
قطعات بتنی از قبیل کف فرش 50*50 و جدول سر قبری به
کردستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
19:03 ب.ظ
درخواست تولید قطعات بتنی از قبیل کف فرش 50*50- جدول
کردستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
نیوجری بتنی کوچک
نیوجری بتنی کوچک... راه و ترابری
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:56 ب.ظ
پایه سیمانی گرد بتنی 15*1000
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:30 ب.ظ
خرید کف پوش و جدول و کانیو پرسی و جدول عروسکی
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
جدول بتنی 50*50
جدول بتنی 50*50... راه و ترابری
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
کفپوش بتنی 20*20
کفپوش بتنی 20*20... راه و ترابری
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تیر چوبی و تیر بتنی
تیر چوبی و تیر بتنی... راه و ترابری
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:42 ب.ظ
خرید کالورت بتنی مسلح با مقطع دایره قطر 1 متر و عیار بتن 350
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
خرید دال بتنی پیش ساخته
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:37 ب.ظ
4 اصله تیر بتنی 9*400 و 4 اصله تیربتنی 9*200
يزد 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
14:05 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:12 ب.ظ
پایه سیمانی گرد بتنی
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید پایه بتونی نوع اچ
چهارمحال بختياري 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
اجرای فونداسیون اماده روشنایی پارک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
کفپوش بتنی 20*20 به رنگ طوسی تحویل در شهرداری
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
07:42 ق.ظ
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
پایه 800 کاربرد تیر برق بتنی
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
20:01 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی ابعاد 2/5*3 - 150 عدد
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته و ستون بتنی و پاشنه بتنی
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
دیوار پیش ساخته و ستون و پاشنه بتنی
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تهیه و تحویل باکس پیش ساخته جهت ابنمای
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:44 ب.ظ
اجرای فونداسیون پیش ساخته جهت نصب روشنایی پارک
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:36 ب.ظ
7 عدد تیر برق چوبی 12 متری و 3 عدد تیربتنی 12 متری بتن  پایه 600*600
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
12:46 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:28 ب.ظ
جدول بتنی 50*50 -- 1000 عدد
همدان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
تهیه و تحویل باکس پیش ساخته جهت ابنما روستای
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
تیرچه یا خرپا بتنی
تیرچه یا خرپا بتنی... راه و ترابری
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:01 ب.ظ
تعداد 7 عد تیر چوبی
تعداد 7 عد تیر چوبی... راه و ترابری
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:23 ب.ظ
نصب پایه سیمانی خط 132 کیلوولت
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:00 ب.ظ
انواع پایه سیمانی
انواع پایه سیمانی... راه و ترابری
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
خرید تیربتنی 14و12 متری
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:57 ب.ظ
سنگ جدول گرانیتی با طول 50 سانتی متر و ارتفاع 30 سانت و قطر 8 سانت
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
تیرسیمانی
تیرسیمانی... راه و ترابری
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
خرید 3200 عدد دستک 60 سانتی  تیر سیمانی
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
تیر سیمانی 12/400
تیر سیمانی 12/400... راه و ترابری
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:35 ب.ظ
کفپوش بتنی 20*20 طوسی و قرمز
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
انواع جدول بتونی نهری- کتابی
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:58 ب.ظ
جدول خیابانی10×30×30طوسی3168قالب-جدول خیابانی 10×30×30قرمز33500قالب
زنجان 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید 13 عدد دال بتنی 1*5 متر جهت استفاده در پروژها
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی مجتمع شصت
گلستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:40 ب.ظ
سنگ جدولی بجستان به تعداد 5600عدد
خراسان جنوبي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:23 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خراسان جنوبي 1398/8/27 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
سنگ جدول گرانیتی 30*50 با قطر 8 سانتی متر گل پنبه ای
بوشهر 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:43 ب.ظ
جدول بتنی 50*50 و 30*50 سانت
همدان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
دیوار پیش ساخته و ستون بتن سقفی و پاشنه بتنی
گلستان 1398/8/25 تاریخ گذشته