1397/10/26
12:03 ب.ظ
کالا شامل : ماسه شسته 06 فاقد بسته تنی - شن 3/8 فاقد بسته بندی تنی
خوزستان 1397/10/26 مهلت دار
11:41 ق.ظ
خرید سیمان سیاه -سیمان سفید پودر اخرا - ماسه درشت بادامی
تهران 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/24
18:00 ب.ظ
1397/10/23
18:13 ب.ظ
خرید مصالح ساختمان :سیمان سفید پرتلند -گچ ساختمانی - پودر سنگ
خراسان رضوي 1397/10/23 مهلت دار
11:23 ق.ظ
مواد کاهنده بنتونیت
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
200 تن شن نخودی و 400 تن ماسه 06
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:51 ب.ظ
خرید مصالح اسفالتی شامل ماسه شسته فاقد بسته بندی-شن نخودی دانه بندی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:17 ب.ظ
13:43 ب.ظ
سیمان - ماسه - پیچ خودکار - الکترود - پشم شیشه و...9 ردیف
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
500 تن ماسه 06
500 تن ماسه 06... راه و ترابری
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:29 ب.ظ
1397/10/17
13:12 ب.ظ
ماسه شکسته و شن شکسته
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
ماسه شکسته و شن
ماسه شکسته و شن... راه و ترابری
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید رودمیکس راههای روستایی
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید مقدار500 تن ماسه06
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:53 ب.ظ
شن مصالح ساختمانی فاقد بسته بندی تنی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:39 ب.ظ
ماسه شکسته دو بار شور دانه بندی 0-6 متر مربع
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید کالا :شن بادامی شکسته فاقد بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
06:31 ق.ظ
مخلوط مصالح اساس
مخلوط مصالح اساس... راه و ترابری
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
11:54 ق.ظ
سیلیس نوع ماسه ای دانه بندی 0-3 متر مربع
بوشهر 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
19:09 ب.ظ
ماسه شکسته 06 فاقد بسته بندی تنی -شن 3/8 فاقد بسته بندی تنی
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
تهیه حمل و دپو مصالح زیراساس پل
گيلان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:27 ب.ظ
سیمان و ورق و توری سقف و ماسه و سنگ مارون و پشم شیشه
مركزي 1397/10/10 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
عملیات اجرایی خرید ماسه و تحویل در
مركزي 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
سیمان و ماسه و شن و مخلوط و خاک نباتی
بوشهر 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
شن و ماسه شسته
شن و ماسه شسته... راه و ترابری
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:30 ب.ظ
کف سازی با پوکه معدنی نخودی 80 مترمکعب
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:17 ب.ظ
شن و سیمان و ماسه شکسته شسته
فارس 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:30 ب.ظ
مصالح ساختمان شامل :1- شن بادامی شکسته 2- نخودی شکسته
اردبيل 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:22 ب.ظ
ماسه شکسته شسته 0-6 متر مربع
خراسان جنوبي 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
مخلوط مصالح اساس
مخلوط مصالح اساس... راه و ترابری
فارس 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:36 ب.ظ
خرید اقلام در 9 ردیف شامل: اجر معمولی و سیمان پرتلند و تیراهن و.
فارس 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
اجر خاک مخلوط- ماسه و نخودبادامی - سرامیک و گچ سفید کاری
سيستان و بلوچستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:31 ب.ظ
خرید و حمل 2000 تن شن و ماسه
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
ماسه سیلیس و شن
ماسه سیلیس و شن... راه و ترابری
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
ماسه شسته جهت سنگ کاری کف سالن
البرز 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:53 ب.ظ
ماسه شسته طبیعی دوبارشور جهت اسفالت سرد
خوزستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:10 ب.ظ
ماسه شکسته فاقد بسته بندی تنی
همدان 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید مقدار 415 تن ماسه شکسته 06
فارس 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید 80 تن شن نخودی و بادامی ، خرید آجر 4
سيستان و بلوچستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید ماسه طبیعی و شن
خوزستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:17 ب.ظ
13:27 ب.ظ
10:34 ق.ظ
مخلوط مصالح اساس
مخلوط مصالح اساس... راه و ترابری
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته