1397/08/24
12:16 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1397/8/24 مهلت دار
12:15 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری زمستانه
چهارمحال بختياري 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
12:50 ب.ظ
مصالح اسفالتی شن 3/8+ ماسه 06 جهت تهیه اسفالت سرد
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ماسه ساحلی جهت زمین والبیال
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
مصالح اسفالتی شن3/8+ ماسه 06 جهت تهیه اسفالت سرد
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
مخلوط مصالح
مخلوط مصالح... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:34 ب.ظ
شن 10 سرویس
شن 10 سرویس... راه و ترابری
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
قلوه سنگ
قلوه سنگ... راه و ترابری
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
365 تن مصالح شن با دانه بندی 0.3 تا 0.8
خراسان شمالي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
جدول سیمانی کلرزنی 35*30 360 قالب - شن شسته معمولی 20 متر مکعب
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تهیه مصالح ساختمانی
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
آجر گری و ماسه شسته و سیمان پرتلند
همدان 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
14:57 ب.ظ
مصالح ساختمانی اجر و ماسه شسته و سیمان
همدان 1397/8/21 مهلت دار
14:22 ب.ظ
خرید شن 6-0 --
خرید شن 6-0 --... راه و ترابری
لرستان 1397/8/21 مهلت دار
14:22 ب.ظ
خرید شن 0-6 با 70 حوزه شهرستان
لرستان 1397/8/21 مهلت دار
14:21 ب.ظ
خرید شن 0-6 با 70 حوزه
خرید شن 0-6 با 70 حوزه... راه و ترابری
لرستان 1397/8/21 مهلت دار
14:21 ب.ظ
خرید شن 6-0 --
خرید شن 6-0 --... راه و ترابری
لرستان 1397/8/21 مهلت دار
13:57 ب.ظ
خرید شن SE 0-6 با 70 حوزه شهرستان
لرستان 1397/8/21 مهلت دار
13:14 ب.ظ
ماسه سایز8-3 خشک جهت شن و نمک زمستانی
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
365 تن مصالح شن با دانه بندی 0.3تا 0.8 جهت شن و نمک جاده ای
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
ماسه دوبار شسته شده فاقد بسته بندی تنی
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
سیمان پرتلند تیپ 5 گونی - شن شسته دانه بندی
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
مصالح ساختمانی شامل: اهک و لوله پلی اتیلن و سنگ لاشه و ...
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:03 ب.ظ
خرید وحمل 270 تن ماسه 30و06 تن شن نخودی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ماسه شسته 0-8
ماسه شسته 0-8... راه و ترابری
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
شن ماسه شسته
شن ماسه شسته... راه و ترابری
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
شن ماسه بادامی
شن ماسه بادامی... راه و ترابری
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید ماسه زمستانی 3-8 م م
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:00 ب.ظ
تهیه مصالح کوهی جهت تولید اسفالت سرد پخت اسفالت گرم مورد نیاز
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تهیه مصالح ساختمانی و جدول جهت پروژه های روستایی
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مصالح ساختمانی 10 ردیف شامل: سیمان و ماسه و دوده و...
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تهیه و حمل ماسه 6-0 مقدار 1000 تن نخودی
فارس 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
مصالح شن با دانه بندی 0.3 تا 0.8
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:15 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
خرید شن نخودی راهداری زمستانه بخش
چهارمحال بختياري 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
بلوک سیمانی 5000عدد- سیمان 600 کیسه - شن 15 سرویس 10 تنی
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید ماسه زمستانی با دانه بندی
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:57 ق.ظ
شن مصالح ساختمانی دانه بندی b-0 متر مربع
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
شن و ماسه با دانه بندی 3-8
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:52 ق.ظ
خرید ماسه زمستانی با دانه بندی 8-3 میلیمتر
خراسان شمالي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:58 ق.ظ
ماسه شسته یک سرویس کمپرسی
خوزستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
ماسه شسته دانه بندی 8-0 متر مربع وزن تنی فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:19 ب.ظ
خریدمصالح شن شسته دانه بندی - اهک صنعتی زنده پاکت پروپبلنی - سنگ لاشه کوهی
خراسان جنوبي 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
شن بادامی فاقد بسته بندی تنی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:08 ب.ظ
اقلام و مصالح مورد نیاز ,: اجر ایقال 15 سانتی 4000 قالب - سیمان 300 پاکت
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری زمستانه شهرستان
چهارمحال بختياري 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری زمستانه شهرستان
چهارمحال بختياري 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1397/8/7 تاریخ گذشته