1398/09/20
11:07 ق.ظ
1398/09/19
19:49 ب.ظ
عملیات خرید 2000 تن مصالح سنگی
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 مهلت دار
18:36 ب.ظ
سیمان 1400 پاکت 50 کیلویی - ماسه شسته 500 تن - ماسه نخودی 300 تن
خراسان رضوي 1398/9/19 مهلت دار
13:14 ب.ظ
ماسه شسته تنی - سنگ دانه قلوه سنگ دانه - سیمان پرتلند
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خرید سنگ لاشه ورقه ای برای کف سازی
اردبيل 1398/9/19 مهلت دار
11:20 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح تونان شهرستان
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:13 ب.ظ
خرید 2200 تن نخودی
خرید 2200 تن نخودی... راه و ترابری
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید ماسه زمستانی با دانه بندی 8-3 میلیمتر
خراسان شمالي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
12:35 ب.ظ
خرید خاک نباتی
خرید خاک نباتی... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
11:56 ق.ظ
خرید و حمل شن توتان به مقدار 1000 متر معکب محور راه روستایی
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
خرید شن و ماسه شهرستان دامغان به میزان 3400 تن
سمنان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:39 ب.ظ
تهیه مصالح سنگی
تهیه مصالح سنگی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تهیه مصالح سنگی
تهیه مصالح سنگی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تهیه مصالح سنگی پروژه های عمرانی روستاهای
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تهیه مصالح شن 3*8 جهت استفاده در
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
خرید ماسه شکسته فیلربه مقدار 1666/6 تن
سمنان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
10:29 ق.ظ
تهیه مصالح سنگی شن نخودی شن بادامی و
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
خرید شن با دانه بندی 3-8
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:31 ب.ظ
خرید حمل اجرای کامل خاک زراعی پارک اذین 2000 تن
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
خرید 2000 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 19-0  م م جهت ساخت راها
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
خرید 2463 تن بیس
خرید 2463 تن بیس... راه و ترابری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید شن نخودی 6-8 جهت راهداری زمستانه
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:26 ب.ظ
خرید مصالح جهت اجرای راههای روستایی حوزه استحفاظی
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید ماسه زمستانی 3-8 م م و تحویل در محل سنگ شکن 900 تن
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:18 ب.ظ
تهیه مصالح شن8-3  جهت استفاده در راهداری
خراسان شمالي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:13 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح
تهیه و حمل مصالح... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید 4500 تن مصالح سنگی شکسته 19-0 جهت ساخت راههای روستایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:13 ب.ظ
خرید شن و ماسه شهرستان
سمنان 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح محور روستایی
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
خرید ماسه شکسته 06 و 012
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:56 ب.ظ
ماسه 06 مترمکعبی
ماسه 06 مترمکعبی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
ماسه 06
ماسه 06... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تهیه 1100 تن مصالح شکسته و شسته 06 -- 600 تن
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:04 ب.ظ
خرید مصالح راهسازی جهت زیرسازی زمین ورزشی چمن مصنوعی
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:43 ب.ظ
تهیه و تحویل ماسه شکسته با دانه بندی 0-6 میلیمتر در محل شن شویی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
تهیه 1100 تن ماسه شسته و شکسته 06
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید شن نخودی جهت راهداری
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای ماسه شکسته 012و06
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:21 ب.ظ
سیمان و ماسه شسته و ماسه نخودی و سنگ لاشه
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه و پخش و تسطیح 80 تن شت بادامی
قزوين 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
عملیات خرید 4200 تن مصالح سنگی شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
عملیات خرید 8000 تن مصالح زیر اساس شماره
سيستان و بلوچستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خرید و حمل 8000 تن مصالح زیراساس شماره 3 انه بندی 50-0 م م
سيستان و بلوچستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
عملیات خرید 4500 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی
سيستان و بلوچستان 1398/9/3 تاریخ گذشته