1397/08/24
12:32 ب.ظ
تابلو معابر جهت نامگذاری خیابانهای سطح شهر بصورت شبرنگ
مركزي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:53 ب.ظ
رنگ ترافیکی اکریلیکی سفید کد رنگ 800-91056 حلب فلزی
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
خرید تجهیزات ایمنی سردماغه ها حفاظ
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:55 ب.ظ
خرید پایه تابلوهای ترافیکی
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
11:50 ق.ظ
1397/08/19
10:27 ق.ظ
خرید پایه گاردریل وپایه تابلو 5و3 1 متری
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه گلاسبید و حلال رنگ
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:12 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز راهدارخانه
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
خرید لوازم و چراغ چمشک زن حوزه استحفاظی
اصفهان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:52 ق.ظ
خرید شبرنگ رده مهندسی 7 ساله
خراسان جنوبي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:55 ب.ظ
تهیه تابلو
تهیه تابلو... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:19 ب.ظ
خرید شبرنگ رده مهندسی هفت ساله
خراسان جنوبي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:38 ب.ظ
خرید گاردریل
خرید گاردریل... راه و ترابری
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:41 ب.ظ
خرید گاردیل
خرید گاردیل... راه و ترابری
گلستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:34 ب.ظ
تهیه و خرید پایه گاردریل ضربه گیر و ست کامل پیچ ومهره گاردریل
خراسان رضوي 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
تابلو راهنمای مسیر
تابلو راهنمای مسیر... راه و ترابری
هرمزگان 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
چراغ راهنمایی زمان دار و چشمک زن
اردبيل 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:36 ب.ظ
خرید تجهیزات چراغ چشمک زن 3 خانه خورشیدی LED
ايلام 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:50 ب.ظ
خرید علائم ایمنی راههای سطح استان
لرستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:16 ب.ظ
رنگ ترافیکی سرد سفید و زرد و گلاسبید - تینر
آذربايجان شرقي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:46 ب.ظ
رنگ ترافیکی زرد و سفید و تینر
آذربايجان شرقي 1397/7/18 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
خرید گادریل با متعلقات
گلستان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:57 ب.ظ
خرید پایه گاردیل در حوزه استحفاظی شهرستانهای
سمنان 1397/7/16 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
خرید لوازم و چراغ چشمک زن
اصفهان 1397/7/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تهیه اقلام ایمنی از جنس پلاستیکی و کامپوزیت و پالتوروژه
گلستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید تجهیزات ایمنی سردماغه ها و حفاظ ها
اصفهان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:41 ب.ظ
بازتاب چشم گره ای و چسب
لرستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید تجهیزات چراغ چشمک زن 3 خانه LED
ايلام 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:05 ب.ظ
خرید گاردریل دوموج گالوانیزه با پایه و متعلقات جهت محورهای منتهی به
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
شبرنگ 3m به تعداد 6 رل رنگ سبز و قرمز سفید مشکی
آذربايجان شرقي 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:21 ب.ظ
خرید نیوجرسی ازاد راه
گيلان 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
تهیه تابلو
تهیه تابلو... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:07 ب.ظ
تهیه و نصب چراغ گردان LED خودروئی
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید گاردریل های محورهای منتهی به مرزهای
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:43 ق.ظ
چراغ راهنمایی زمان دار با متعلقات کامل یک
اردبيل 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:29 ب.ظ
تهیه و نصب چراغ گردان LED خودروئی
خوزستان 1397/7/2 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تهیه و خرید گاردریل دوموج از ورق گالوانیزه
خوزستان 1397/7/2 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
تجدید مرحله دوم خرید پایه تابلو و پایه گاردیل
گلستان 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:13 ب.ظ
خرید تابلو معابر با ورق گالوانیزه و شبرنگ رده مهندسی
خراسان جنوبي 1397/6/22 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
رنگ سرد ترافیکی آکریلیکی سفید
کردستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
رنگ ترافیکی آکریلیکی سفید خط کشی جاده 1000 کیلوگرم
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:06 ب.ظ
خرید حمل و نصب نیوجرسی
اصفهان 1397/6/20 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
تعمیر نصب و مرمت چراغ
يزد 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:20 ب.ظ
خرید نیو جرسی ازاد راه
قزوين 1397/6/19 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
خرید نیوجرسی ازاد راه
گيلان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
18:28 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی
خرید رنگ ترافیکی... راه و ترابری
تهران 1397/6/15 تاریخ گذشته