1398/05/24
13:44 ب.ظ
خرید 800 تن اسفالت گرم از نوع توپکا برای رویه
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:10 ق.ظ
خرید قیر امولیسیون دیر شکن
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:41 ب.ظ
خرید 1000 تن اسفالت گرم جهت راههای شهر
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:23 ب.ظ
خرید قیر شل بشکه ای
خرید قیر شل بشکه ای... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:01 ب.ظ
خرید 300 تن اسفالت گرم از نوع توپکا برای محورهای
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:23 ق.ظ
قیر محلول250 ام سی
قیر محلول250 ام سی... راه و ترابری
قم 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:47 ق.ظ
قیر شل بشکه ای
قیر شل بشکه ای... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:10 ب.ظ
اسفالت توپکا0-19 به میزان  100 تن
قم 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
15:08 ب.ظ
پخت و پخش و حمل اسفالت
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:50 ب.ظ
آسفالت توپکا 19-0 100 تن
قم 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خرید قیر امولسیون دیر شکن 57
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
14:02 ب.ظ
اسفالت توپکا 19-0 -- 100 تن
قم 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:03 ب.ظ
15 بشکه قیر
15 بشکه قیر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
14:51 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت استفاده در مسیرهای روستایی
خوزستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:28 ق.ظ
قیر محلول
قیر محلول... راه و ترابری
قم 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
12:37 ب.ظ
خرید اسفالت گرم در مسیرهای روستایی
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
تهیه اسفالت زیرقیف جهت لکه گیری محور
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تهیه اسفالت جهت لکه گیری راههای روستایی
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تهیه اسفالت زیر قیف شهرستان خلخال
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:00 ب.ظ
24 تن قیر mc2 , و 72 تن قیر 85/100
آذربايجان غربي 1398/4/27 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تهیه اسفالت جهت لکه گیری  اسفالت راه روستایی
اردبيل 1398/4/27 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تهیه اسفالت جهت لکه گیری راههای روستایی مرکز استان
اردبيل 1398/4/27 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تهیه اسفالت زیرقیف شهرستان
اردبيل 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:05 ب.ظ
خرید اسفالت توپکا به میزان 80 میلیون تومان
مركزي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:26 ب.ظ
تهیه میکس حمل مصالح ماسه اسفالت سرد محور
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تهیه اسفالت بیندر025 ک قیر70-60 توسط
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:05 ب.ظ
خرید اسفالت گرم - فراهان جهت محور
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:18 ب.ظ
خرید اسفالت موردنیاز
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:05 ب.ظ
تهیه اسفالت جهت لکه گیری راههای روستایی زیر قیف مرکز استان
اردبيل 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت بیندر جهت شهرک صنعتی امیرکبیر
اصفهان 1398/4/19 تاریخ گذشته
17:13 ب.ظ
خرید و حمل و پخش 300 متر اسفالت با کیفیت خوب
مركزي 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
قیر و پارچه
قیر و پارچه... راه و ترابری
همدان 1398/4/19 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
اسفالت توپکا ضخامت سه سانتیمتر 019 با قیر پاشی و حمل در محل کار
همدان 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
اسفالت گرم
اسفالت گرم... راه و ترابری
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:21 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا
اسفالت گرم توپکا... راه و ترابری
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
20:31 ب.ظ
خرید اسفالت گرم در مسیرهای روستایی
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر0-19
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 جهت روستای
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
15:33 ب.ظ
خرید اسفالت گرم مورد نیاز راهداری شازند
مركزي 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا0-19 جهت اسفالت خیابان های سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید اسفالت گرم جهت محور
مركزي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:15 ب.ظ
عملیات تهیه میکس و حمل مصالح ماسه اسفالت سرد با متوسط فاصله
خراسان جنوبي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
13:12 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای روستایی
مازندران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:42 ب.ظ
تهیه اسفالت توپکا 019 جهت لکه گیری و درزگیری راههای حوزه
خراسان رضوي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
11:45 ق.ظ
اسفالت گرم توپکا 19-0 جهت اسفالت خیابانهای سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:58 ب.ظ
خرید اسفالت 400 تن
خرید اسفالت 400 تن... راه و ترابری
گلستان 1398/4/10 تاریخ گذشته