1397/09/01
13:47 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:46 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی جهت
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:45 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی جهت
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:45 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیرمصرفی جهت روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:43 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی جهت روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:40 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:40 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
13:38 ب.ظ
اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی
کرمان 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/29
10:07 ق.ظ
تهاتر سهمیه قیر تخصصی تقریبا به میزان 50 تن از نوع 60-70
مركزي 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/27
14:57 ب.ظ
اسفالت سرد کیسه ای پلیمری و فله ای
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
اسفالت توپکا 0-19
اسفالت توپکا 0-19... راه و ترابری
فارس 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
08:16 ق.ظ
اسفالت توپکا 012 فاقد بسته بندی تنی شرکت
اصفهان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:27 ب.ظ
مقدار 10 تن اسفالت 012 در محوطه بخشداری
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
08:50 ق.ظ
اسفالت توپکا 012 بسته بندی تنی شرکت
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:30 ق.ظ
خرید قیر و اسفالت
خرید قیر و اسفالت... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:35 ب.ظ
تهیه و حمل و پخت اسفالت 12-0 + قیر
البرز 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:19 ب.ظ
تهیه مصالح کوهی جهت تولید اسفالت سرد و پخت اسفالت گرم
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:45 ب.ظ
قیر mcپریم
قیر mcپریم... راه و ترابری
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
22:39 ب.ظ
360 تن اسفالت توپکای نمره 12
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:02 ق.ظ
خرید اسفالت سرد
خرید اسفالت سرد... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:53 ب.ظ
اسفالت گرم بیندر 25/0
قم 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اسفالت گرم توپکا دانه بندی 12-0 م م
قم 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اسفالت سرد کیسه ای پلیمری
قم 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
تهیه حمل و پخت اسفالت توپکا
البرز 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:13 ب.ظ
اسفالت سرد کیسه ای پلیمری
قم 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:29 ق.ظ
اسفالت گرم با دانه بندی 12-0
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:29 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا دانه بندی
قم 1397/7/11 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید مصالح اسفالت سرد جهت لکه گیری محورهای شهرستان
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
20:12 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
همدان 1397/7/9 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
اسفالت گرم استاندارد با دانه بندی 12-0
مركزي 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
16:16 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا دانه بندی
قم 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:56 ب.ظ
خرید اسفالت گرم
خرید اسفالت گرم... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:40 ب.ظ
قیرمخلوط 60/70 بشکه ای 220 لیتری
زنجان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:07 ب.ظ
قیر مخلوط 60/70 بشکه ای
زنجان 1397/6/26 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید اسفالت برای روستای
البرز 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:00 ب.ظ
خرید اسفالت محوطه
خرید اسفالت محوطه... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:07 ب.ظ
خرید 240 تن اسفالت توپکا 019
قم 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/11
15:55 ب.ظ
اسفالت گرم بیندر
اسفالت گرم بیندر... راه و ترابری
سمنان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/07
17:07 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا 100% شکسته کوهی
مركزي 1397/6/7 تاریخ گذشته
16:53 ب.ظ
تهیه 230 تن اسفالت
تهیه 230 تن اسفالت... راه و ترابری
قم 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/03
14:48 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا
مركزي 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:37 ب.ظ
قیر 60*70
قیر 60*70... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:43 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
همدان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/21
14:49 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0 جهت لکه گیری راههای
همدان 1397/5/21 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر 012 محوطه ای
مركزي 1397/5/21 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید اسفالت گرم جهت شهرستان
کرمانشاه 1397/5/21 تاریخ گذشته