1398/09/21
12:28 ب.ظ
130 تن اسفالت جهت حیاط مدرسه
همدان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/19
13:34 ب.ظ
روکش اسفالت
روکش اسفالت... راه و ترابری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
12:35 ب.ظ
اسفالت گرم 12-0 م م
اسفالت گرم 12-0 م م... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:40 ق.ظ
تهیه اسفالت پای قیف
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:21 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
10:53 ق.ظ
اجرای طرح عمرانی باجگاه
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:13 ب.ظ
تهیه اسفالت رودمیکس جهت لکه گیری و روکش اسفالت راههای استان
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
خرید اسفالت گرم
خرید اسفالت گرم... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:57 ب.ظ
تهیه و تحویل اسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:21 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت توپکا 19-0
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
پخت حمل پخش حمل قیرپاشی جهت راه روستایی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
تهیه حمل پخش و کوبیدن اسفالت گرم
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
12:26 ب.ظ
تهیه اسفالت پای قیف
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:06 ب.ظ
قیر سفت و قیر 70/60 و عایق ایزوگام دولایه
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:05 ب.ظ
1398/08/27
19:30 ب.ظ
تهیه اسفالت سرد زیرقیف با قیر
اردبيل 1398/8/27 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
تهیه اسفالت رودمیکس جهت لکه گیری
چهارمحال بختياري 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:39 ب.ظ
تهیه و حمل و پخش اسفالت گرم توپکا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
تهیه و حمل پخش اسفالت توپکا با دستگاه فینیشر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
تهیه اسفالت پای قیف
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
تهیه اسفالت پک قیف شرق
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
تهیه اسفالت پای قیق غرب استان
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
تهیه اسفالت
تهیه اسفالت... راه و ترابری
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:38 ب.ظ
تهیه اسفالت سرد
تهیه اسفالت سرد... راه و ترابری
اردبيل 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت توپکا 19-0
کردستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید 800 تن اسفالت گرم محور
کرمانشاه 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اسفالت زیرقیف توپکا 0-12/5 م م محور
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:37 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت اسفالت
آذربايجان غربي 1398/8/21 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
تهاتر قیر با اسفالت معابر شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/21 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
تهاتر قیر با اسفالت سهرداری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:19 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
11:47 ق.ظ
اسفالت زیرقیف توپکار 0 تا 12.5 برای محور
کرمان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:20 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای شهر
همدان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:38 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:03 ب.ظ
خرید 25 تن قیر خالص 60-70
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
12:28 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:12 ب.ظ
اسفالت توپکا جهت محوطه انبار
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/9 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:55 ب.ظ
اسفالت گرم زیر قیف توپکا برای محور
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:31 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0بنیاد مس
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته