1397/08/28
13:25 ب.ظ
طبقه بندی سردخانه از نوع الومینیومی به وزن حداقل 162  کیلو
فارس 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:54 ب.ظ
خرید و اجرای  سالن  پیش سرد  کشتارگاه
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
گرم خانه ایستاده 150 نفره
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
فریزر ویترینی فروشگاهی و یخچال ویترینی
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:43 ب.ظ
خریدتجهیزات سردخانه زیر صفر
کرمان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/01
08:48 ق.ظ
خرید اقلام شامل: 1)ترموستات سردخانه بالای صفر دانفوس 2)
تهران 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
08:15 ق.ظ
براین  جامد  جهت سردخانه مجتمع
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:00 ب.ظ
براین جامد جهت سردخانه مجتمع تهرانپارس
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/04/11
09:24 ق.ظ
تجهیزات سردخانه و راه اندازی  کمپرسور و کندانسورهوایی
فارس 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/09
10:35 ق.ظ
نصب سردخانه کامل با کلیه متعلقات  به حجم 40 متر مکعب
اردبيل 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
12:04 ب.ظ
نصب سردخانه کامل  به حجم 40 متر معکب
اردبيل 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/29
09:21 ق.ظ
خرید تجهیزات و اجرای خدمات اتاق سرد برابر نقشه
تهران 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:51 ب.ظ
ساخت سردخانه اتاقی
خراسان شمالي 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:42 ب.ظ
اوپراتور سردخانه
فارس 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/13
08:48 ق.ظ
خرید 3 عدد سردکن میانی کمپرسور
اصفهان 1397/3/12 اعلام نشده
1397/03/10
10:58 ق.ظ
خرید سردخانه زیر صفر
اردبيل 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
12:32 ب.ظ
کمپرسور
کمپرسور... تاسیسات
فارس 1397/3/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
کندانسور موتور
فارس 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/07
01:44 ق.ظ
خرید سردخانه زیر صفر
اردبيل 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/24
12:15 ب.ظ
خرید تجهیزات سردخانه و راه اندازی
سيستان و بلوچستان 1397/2/23 تاریخ گذشته