1398/05/28
19:18 ب.ظ
15:23 ب.ظ
تامین و نصب یک دستگاه اسانسور 8 نفره دارای
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
14:10 ب.ظ
خدمات راهبری نگهداری اسانسور ساختمانها
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:57 ب.ظ
خرید و نصب اسانسور و پله اضطراری ساختمان  CTC
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
10:03 ق.ظ
سیم بکسل 64 کمتر گاورنر گالوانیزه
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:03 ق.ظ
تهیه و تعویض اجرا سیستم  تطبیق چهار دستگاه اسانسور
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:22 ب.ظ
بازسازی و تاییدیه 2 عدد اسانسور بیماربر
فارس 1398/5/27 مهلت دار
18:38 ب.ظ
بهسازی تعمیر و راه اندازی کامل اسانسور
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:33 ب.ظ
نصب راه اندازی 3 دستگاه اسانسور ساختمان ستادی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:14 ب.ظ
بهسازی و تعمیر و راه اندازی کامل اسانسور
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تخریب اسانسور و ساختمان قدیم ثبت اسناد و نصب راه اندازی در محل
خراسان شمالي 1398/5/27 مهلت دار
11:17 ق.ظ
تابلو فرمان اسانسور
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:24 ب.ظ
تهیه مصالح  نصب و راه اندازی یک دستگاه اسانسور مسافر بر کششی در
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
12:33 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری اسانسور
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
10:55 ق.ظ
تامین و نصب یک دستگاه اسانسور 8 نفر
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:08 ب.ظ
خرید یک دستگاه موتور اسانسور
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:38 ب.ظ
سرویس و نگهداری 2 دستگاه اسانسور در ساختمان مرکزی بیمه ایرلن
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
08:54 ق.ظ
رفع ایرادات ساختمانی جهت اخذ گواهی استاندارد
گيلان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:39 ب.ظ
2 دستگاه اسانسور 20 توقفه و بیمه نامه
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
خرید درایو آسانسور
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
اسانسور
اسانسور... تاسیسات
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
اسانسور متحرم بالابر هیدرولیکی دو ریل
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:13 ب.ظ
رفع ایرادات ساختمانی جهت اخذ گواهی استاندارد جهت اسانسور
گيلان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
اخذ گواهی استاندارد 2 دستگاه اسانسور
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تعمیر نگهداری 4 دستگاه اسانسور
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
سرویس راهبری نگهداری 5 دستگاه اسانسور
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:16 ب.ظ
سرویس و نگهداری 4 دستگاه اسانسور
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
درایو اسانسور 7/5 کیلووات
آذربايجان شرقي 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
کابل اسانسور و لوازم
آذربايجان شرقي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:17 ب.ظ
اسانسور با ظرفیت 6 نفر و 6 توقف
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
سرویس و نگهداری 2 دستگاه اسانسور
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
بازسازی موتورخانه اسانسور
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
نگهدری سرویس اسانسورهای دانشگاه
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی تست اسانسور ساختمان مدرس
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تعمیر و سرویس اسانسور
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسور
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:00 ب.ظ
سرویس و نگهداری 4 دستگاه اسانسورهای ادره کل
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تایید و اخذ استاندارداسانسور
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
سرویس و نگهداری 2 دستگاه اسانسور
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
تعمیر و نگهداری دو دستگاه اسانسور دراتوماتیک
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته