1398/02/04
08:31 ق.ظ
خرید و اجرای اسانسور پست پاکدل به همراه اهن کشی
اصفهان 1398/2/4 مهلت دار
07:53 ق.ظ
تهیه و نصب کابینت اسانسور
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
1398/02/03
20:32 ب.ظ
دو دستگاه کابین اسانسور
خراسان شمالي 1398/2/3 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
تهیه و نصب کابینت اسانسور
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تعمیرات و استاندارد سازی آسانسور 2 دستگاه
هرمزگان 1398/2/3 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اجرای کف و سقف اتاقک اسانسور
خراسان شمالي 1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
18:53 ب.ظ
10:48 ق.ظ
کلید کابین داخل اسانسور- کلید دو شاخه ای درب کابین
کرمانشاه 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید اسانسور 6 نفره هیدرولیکی همراه نصب و راه اندازی
لرستان 1398/2/2 مهلت دار
1398/01/31
14:41 ب.ظ
خرید تابلوی اسانسور
کردستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
سرویس و نگهداری 15 دستگاه اسانسور
هرمزگان 1398/1/31 مهلت دار
14:24 ب.ظ
استانداردسازی و تحویل تاییدیه ادراره استاندارد اسانسور
مازندران 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی اسانسور بیمه
سمنان 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز اسانسورهای 17 بلوک پروژه 102 واحدی
بوشهر 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:34 ب.ظ
تهیه تابلو اسانسور
کردستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:44 ب.ظ
خرید و اجرای اسانسور پست پاکدل به همراه اهن کش
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
رفع ایرادات ساختمانی موجود در اسانسورهای ساختمان
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
جنرال سرویس یک دستگاه اسانسور
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
جنرال سرویس اسانسور محتمع قضائی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسور
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
نگهداری و سرویس وتعمیرات اسانسور اداره کل پست (دوساختمان)
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:43 ب.ظ
نگهداری اسانسور
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
سرویس و نگهداری مجموعه اسانسور های ساختمان ها
قم 1398/1/27 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
پروژه خرید و نصب اسانسور ساختمان مرکز
سمنان 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
سرویس و تعمیر و نگهداری اسانسور شعبه
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:37 ق.ظ
سرویس و نگهداری اسانسور کششی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربايجان غربي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
اجرای اسانسور دادگاه
قزوين 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
استانداری سازی 4 دستگاه آسانسور
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:51 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسورهای استانداری
فارس 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
تعمیر اسانسور بنیاد شهید
يزد 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
پشتیبانی 2 دستگاه اسانسور
همدان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسور شش توقف  و سرویس و نگهداری
زنجان 1398/1/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
بازدید و استاندارد سازی اسانسورهای بیمارستان
اصفهان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
راهبری و نگهداشت 7 دستگاه اسانسور پکیج مارک هیوندایی
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:35 ب.ظ
تعمیرات اسانسور بنیاد شهید
يزد 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
درب طبقه و کابین اسانسور - استیل عرض 80 سانت
لرستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسورهای ستادی15 دستگاه
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
یک دستگاه اسانسور
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
اجرای یک دستگاه اسانسور
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:21 ب.ظ
درب کابین  و طبقه سماتیک تمام استیل اسانسور
لرستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
مگنت موتور اسانسور
لرستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
اسانسور هیدرولیکی 5 نفره
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:36 ق.ظ
اسانسور کششی ظرفیت شش نفره
فارس 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:49 ب.ظ
استاندارد سازی و اخذ گواهی استاندارد اسانسور ساختمان یاسر
چهارمحال بختياري 1398/1/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بازرسی ادواری اسانسورهای استان
کردستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید تابلو اسانسور
کردستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید موتور آسانسور نفربر ROOMLESSپست GIS شهدا
خراسان رضوي 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
مگنت ترمز پله شیندلر
خراسان رضوي 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
سرویس و تعمیر و نگهداری اسانسور
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته