1397/08/29
10:12 ق.ظ
نگهداری ساختمان و تاسیسات اداره کل
مازندران 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
13:53 ب.ظ
تعمیرات آسانسور سیم پیچی موتور تعداد یک دستگاه
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
13:48 ب.ظ
نگهداری ساختمان و تاسیسات اداره کل
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
12:23 ب.ظ
تعمیر چاهک و اسانسور اداره کل
بوشهر 1397/8/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
خدمات و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاههای برق استان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
09:55 ق.ظ
تعمیر کلی پکیچ 40 تن با لوازم مورد نیاز بر طب
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
سرویس و تعمیر کلی کمپرسور 40 تن
تهران 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:23 ب.ظ
نگهدای و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریک
خراسان شمالي 1397/8/27 مهلت دار
13:43 ب.ظ
تعمیر و اورحال الکتروموتور
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تعمیر و سرویس کامل کمپرسور 40 تن و
تهران 1397/8/27 مهلت دار
13:41 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی پکیج 40 تن
تهران 1397/8/27 مهلت دار
13:41 ب.ظ
راه اندازی و سرویس و تعمیر کلیه کمپرسورهای موتورخانه ها
تهران 1397/8/27 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
تعمیر کلی پکیج 40 تن
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم علائم الکتریکی محور
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
تاییدیه استاندارد 2 دستگاه اسانسور
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
تعمیر و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی شهرستان
آذربايجان غربي 1397/8/27 مهلت دار
07:50 ق.ظ
عملیات بازسازی و نوسازی ساختمان تاسیسات مرکز imc
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
بازسازی و اصلاح و استاندارد اسانسور سیلوی
آذربايجان شرقي 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
12:41 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسور
سمنان 1397/8/26 مهلت دار
12:23 ب.ظ
نگهداری سیستم های گرمایشی
خراسان شمالي 1397/8/26 مهلت دار
11:14 ق.ظ
بازسازی و اصلاح و استاندارد اسانسور
آذربايجان شرقي 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/25
12:21 ب.ظ
تعمیر الکتروموتور زیلابک و گیربکس همزمان
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:47 ب.ظ
بازسازی محوطه
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
ساخت تابلو 3 فاز ورودی مجتمع و تعمیر و سرویس موتورخانه
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
پشتیبانی و سرویس و راهبری 4 دستگاه اسانسور
همدان 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
حفظ و نگهداری از استادیوم 15000 نفری سردار شهید
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیر سرویس ایستگاه پمپاژ ابرسانی
اردبيل 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
تعمیر تجهیز حفظ و نگهداری اماکن ورزشی
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:26 ق.ظ
تعمیر ساختمانها و تاسیسات
آذربايجان شرقي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:21 ب.ظ
تعمیر و نگهداری پاسگاه های پلیس
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
سرویس تعمیر و راه اندازی سیستم گرمایشی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
تعمیر پکیج 40 تن با لوازم موردنیاز
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تکمیل و رفع نواقص اسانسور و مجتمع فرهنگی هنری
ايلام 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
تعمیر تجهیز حفظ نگهداری اماکن ورزشی -
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:20 ب.ظ
سرویس و نگهداری 1 دستگاه اسانسور مسافربر 13 نفره 5 توقفه
قزوين 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تعمیرات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
سيستان و بلوچستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
قرارداد راهبری و نگهداری اسانسور
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از دو اسانسور باربری و مسافری
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
تعمیر تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی در شهرستان
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
09:01 ق.ظ
اجرای عملیات سرویس و نگهداری 7 دستگاه اسانسور و منصوبه
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
سرویس و نگهداری یک دستگاه اسانسور 5 نقره
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:30 ب.ظ
تعمیرات بهزیستی شمال
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تعیمر و نگهداری تاسیسات موتورخانه ساختمان
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تعمیرو نگهداری اسانسورهای ساختمان
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
سرویس و نگهداری 6 دستگاه اسانسور یک اسانسور مسافری
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
سرویس و نگهداری 5 دستگاه اسانسور
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
تعمیر تجهیز  و نگهداری اماکن ورزشی در شهرستان
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
تعمیر تجهیز حفظ و نگهداری اماکن ورزشی -
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته