1398/05/28
15:03 ب.ظ
سرویس دستگاه ژنراتور
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
15:10 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:45 ب.ظ
راهبری و پشتیبانی تاسیسات بیمارستان
کرمانشاه 1398/5/24 مهلت دار
11:40 ق.ظ
تامین و نگهداری تاسیسات
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
تعمیر موتور سردخانه زیرصفر
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:22 ب.ظ
نگهداری تعمیر  و راهبری تاسیسات خوابگاه های دانشجویی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
انجام عملیات اورهال دیزل ژنراتور
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیر پمپ سولوشن چیلر جذبی مدل G4
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات و تاسیسات مدارس سلماس گروه یک
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تعمیر الکتروموتور و پمپ و شیر رفت و برگشت
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم سوخت رسانی مرکز
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:17 ب.ظ
واگذاری امور  نگهداری تاسیسات بیمارستان امام خمینی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:02 ب.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات ساختمان درمانگاه
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
رسیدگی به امور تاسیسات ساختمان درمانگاه
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
تعمیر پمپ طبقاتی دیگ بخار
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:33 ب.ظ
تعمیر پمپ
تعمیر پمپ... تاسیسات
مازندران 1398/5/19 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
تعمیر 1 دستگاه کمپرسور
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
تعمیر و نگهداری امور کلی تاسیسات اداره زندان
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تعمیر و نگهدری تاسیسات
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
نگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی الکتریکی بیمارستان
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:20 ب.ظ
تعمیر و سرویس دیزل ژنراتور برق اظطراری بیمارستان
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
تعمیرات اساسی تاسیسات پاسگاه های پلیس راه
آذربايجان شرقي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:34 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم سوخت رسانی مرکز PC
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان
اردبيل 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیر موتور ژنراتور
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
1398/05/15
18:41 ب.ظ
نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و موتورخانه سازمان مجری
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:26 ب.ظ
تعمیر نگهداری راهبری تاسیسات خوابگاه دانشجویی
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
عملیات عمرانی تعمیرات و بهسازی کانون اندیشه
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
واگذاری مدیریتی امور تاسیسات دانشکده پرستاری و مامایی
خراسان شمالي 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
تعمیر سرویس های بهداشتی و تجهیز ساختمان نگهبانی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:55 ب.ظ
واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانییکی و الکتریکی
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
امور نگهداری و تعمیر تاسیسات
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
سیم پیچی و تراشکاری و موتور 3فاز خنک کننده و ..
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:57 ب.ظ
تعمیر کمپرسور 40 تن کریر
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
واگذاری و نگهداری تاسیسات بیمارستان
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
حفظ و نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان اداره
قم 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
راهبری و پشتیبانی تاسیسات بیمارستان
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
تعمیر یک واحد مسکونی در محوطه اب شیرکن
بوشهر 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بازسازی تاسیسات و تجهیزات ایستگاه پمپاژ اب سراب
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:49 ب.ظ
تعمیرات ساختمانی
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته