1398/09/17
13:19 ب.ظ
اورهال و سرویس اساسی اکسیژن سازهای بیمارستان
تهران 1398/9/17 مهلت دار
13:02 ب.ظ
سرویس دستگاه اکسیژن ساز
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:14 ب.ظ
واگذاری سرویس تعمیر و نگهداری تاسیسات
فارس 1398/9/16 مهلت دار
18:28 ب.ظ
تعمیر سرویس و نگهداری راهبری تاسیسات
اصفهان 1398/9/16 مهلت دار
11:48 ق.ظ
واگذاری امور تعمیر و نگهداشت تاسیسات بیمارستان
لرستان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
12:34 ب.ظ
1398/09/12
19:41 ب.ظ
نگهداری تاسیسات
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
تعمیر یک دستگاه ازن ساز - تعویض برد - پاور - فن و راکتور
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تعمیر شیر اطمینان بویلرهای موتورخانه
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
نگهداری موتورخانه ابرسانی و سیستم
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
14:16 ب.ظ
تعمیر 2 دستگاه پمپ اتشنشانی
هرمزگان 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:39 ب.ظ
سرویس تعمیر نگهداری تاسیسات بیمارستان
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:28 ب.ظ
20:27 ب.ظ
تعمیر و سرویس اساسی /زنراتور خانه مرکزی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
مهندسی و سرویس کامل و مجدد پمپهای شناور
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:54 ب.ظ
نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی اسانسور
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
سرویس و تعمیر سیستم هیدرولیک و جکها و سیستم ترمز
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اداری
قزوين 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
1398/09/08
14:03 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی ساختمان های
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
تعمیر و نگهداری اسانسور
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تعمیر یونیت
تعمیر یونیت... تاسیسات
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:50 ب.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات شرکت
يزد 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تهیه لوازم و تعمیر سیستم گرمایشی
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
14:51 ب.ظ
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
لرستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
واگذاری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
20:41 ب.ظ
تعمیر اساسی  دیگ فولادی موتورخانه
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
20:37 ب.ظ
تعمیر اساسی دیگ فولادی موتورخانه سوپر اکتیو
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
20:14 ب.ظ
تعمیر اساسی کولر گازی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:12 ب.ظ
تعمیرات کمپرسورهای هوای تصفیه خانه شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تعمیرات اساسی الکتروپمپ های تصفیه خانه
سيستان و بلوچستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اداره کل
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:09 ب.ظ
قرارداد راهبری تعمیر سیستم های برودتی
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:08 ب.ظ
نگهداری تاسیسات گاز
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
اصلاح پمپ و منصوبات 40 حلقه چاه اب شرب استان
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستمهای تاسیسات مکانیکی و برقی و اسانسور
خراسان شمالي 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
تعمیر دیزل ژنراتور
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
نگهداری راهبری سرویس تعمیر تاسیسات ساختمانهای اداری
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:44 ب.ظ
تعمیرات کمپرسورهای هوای تصفیه خانه شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
13:25 ب.ظ
نگهداری و تعمیر ساختمان  و تاسیسات
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:11 ب.ظ
نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
سیم پیچی الکتروموتور
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
سرویس پمپ ابزوربر چیلر جذبی 100 تنی
البرز 1398/8/28 تاریخ گذشته