1398/07/09
18:36 ب.ظ
ضد حریق ساز فلزی
البرز 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/02/02
1398/01/21
12:04 ب.ظ
رسوب  زدایی با امواج  رادیویی
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:48 ب.ظ
بهسازی رسویزدای مغناطیسی
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:33 ق.ظ
پیمانکاری سندبلاست
تهران 1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/06
14:54 ب.ظ
تهیه رنگ ایزوگام و اجرایی رنگ امیزی و ایزوگام مخزن سوخت
فارس 1397/10/6 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
1397/09/22
08:29 ق.ظ
تخلیه و نظافت مخازن فاضلابی زندان
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:51 ب.ظ
1397/09/01
10:52 ق.ظ
اجرای عملیات شستشو  16 باب مخازن  مربوط به
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:58 ب.ظ
اجرای عملیات شستشوی 16 باب مخزن --
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/02/24
15:06 ب.ظ
عملیات اجرایی واقع در بخش
فارس 1397/2/23 تاریخ گذشته