1397/08/05
09:14 ق.ظ
خرید و اجرای  سالن پیش سرد کن
فارس 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:56 ب.ظ
خرید و اجرای سالن پیش سرد کن کشتارگاه
فارس 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:11 ب.ظ
درخواست خرید و نصب دو دستگاه سرخانه زیر صفر و
تهران 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:18 ب.ظ
راه اندازی سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:10 ق.ظ
راه اندازی سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:40 ب.ظ
تعمیر سردخانه 10 تنی  زاگرس
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:37 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی  سردخانه سلف
کرمانشاه 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/06
14:12 ب.ظ
تعمیر 7 دستگاه کمپرسور سردخانه
تهران 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/26
12:02 ب.ظ
راه اندازی سردخانه زندان مرکزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/21
14:20 ب.ظ
راه اندازی  سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:08 ب.ظ
تعمیر سرد خانه
گلستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/02/29
00:12 ق.ظ
ساخت یک اتاقک سردخانه جهت نگهداری
هرمزگان 1397/2/27 تاریخ گذشته