1398/05/31
12:10 ب.ظ
اجرای تاسیسات شبکه ابیاری فضاسبز
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/26
14:00 ب.ظ
نصب دریچه برروی اب باران های ساختمان شماره 9 به تعداد 52 عدد
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
سیستم هیدرانت در کارخانجات و دپوی برقی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:27 ب.ظ
اجرای ابیاری قطره ای فضا سبز مجتمع بیمارستانی امام
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
11:36 ق.ظ
عملیات اجرایی تهیه و تجهیز و بهره برداری از چاه اب زراعی سراج
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:43 ب.ظ
تجهیز  و راه اندازی مجدد چاه اب قدیم
خراسان شمالي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای تاسیسات شبکه ابیاری فضا سبز
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:27 ق.ظ
نگهداری تصفیه خانه فاضلاب وفضای سبز بیمارستان
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:48 ق.ظ
تعمیر و سرویس سیستم پکیج فاضلاب مجتمع ا
مازندران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
15:00 ب.ظ
تهیه حمل نصب تست و راه اندازی بوستر پمپ
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:25 ب.ظ
نصب دو عدد سپتیک تانک
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:28 ب.ظ
وصل فاضلاب ساختمان مدیریت بانک به فاضلاب شهری
خراسان رضوي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:24 ب.ظ
اجرای سیستم تصفیه خانه بیمارستان
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
اجرای پروژه ساخت ایستگاه سرچاهی و نصب تاسیسات
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:11 ب.ظ
ساماندهی و اجرای سیستم هیدرانت در کارخانجات و دپوی برقی ایستگاه
آذربايجان شرقي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:19 ب.ظ
سرویس پمپ اب رسانی
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:24 ب.ظ
عملیات اجرایی اشعاب اب پست 20/63 کیلوولت
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:03 ب.ظ
برزورسانی تاسیسات حذف اهن روستای
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
سیستم تصفیه خانه فاضلاب
خوزستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:22 ب.ظ
21:13 ب.ظ
راه اندازی پمپ اب سه اسب
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:29 ب.ظ
تهیه و نصب فلکه سایز 48 و شفت و راه اندازی انها
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:07 ب.ظ
بازبینی تست و خرید شیرهای اتش نشانی همراه با خدمات
چهارمحال بختياري 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
اصلاح حوضچه فاضلاب جهت ذخیره اب فضای سبز
آذربايجان شرقي 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهید
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:55 ق.ظ
1398/04/19
19:26 ب.ظ
تغییر مسیر لوله های اب باران
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
نصب دریچه بازدید برروی اب باران های ساختمان شماره 9
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساخت و نصب منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
1398/04/18
13:34 ب.ظ
اجرای عملیات طرح ابرسانی به منطقه سرخه حصار
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
1398/04/17
18:18 ب.ظ
اجرای تعمیرات و بازسازی شبکه فاضلاب
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
اجرای لوله کشی فاضلاب دانشکده
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:13 ب.ظ
ساخت و نصب 1 عدد منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
12:32 ب.ظ
تعمیر شبکه ابرسانی و اجرای فضا سبز مجموعه تاریخی
کرمانشاه 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:18 ب.ظ
10:44 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری و سیستم ابرسانی محوطه فضای سبز
البرز 1398/4/13 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجرای انشعاب اب پست 20/63
فارس 1398/4/13 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تعمیر شبکه ابرسانی و اجرای فضا سبز مجموعه تاریخی
کرمانشاه 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:03 ب.ظ
شبکه فاضلاب بیمارستان
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
تعمیرات سرویسهای بهداشتی مجتمع فرهنگی هنری
سمنان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:18 ق.ظ
راهبری نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
13:31 ب.ظ
فاضلاب ابگرم فردوس
خراسان جنوبي 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
لوله کشی upc
لوله کشی upc... تاسیسات
هرمزگان 1398/4/9 تاریخ گذشته