1397/08/24
07:56 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز خانه تاریخی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
12:39 ب.ظ
لوله کشی گاز 2 واحد مسکونی و اداری پست دامپزشکی
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
عملیات لوله کشی گاز داخل پایانه بار
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:13 ب.ظ
لوله کشی گاز و لکه گیری و نقاشی ساختمان
کرمانشاه 1397/8/22 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
گازکشی ساختمان پزشکی قانونی
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اجرای گازرسانی به دانشگاه
همدان 1397/8/22 مهلت دار
09:35 ق.ظ
اجرای خط لوله 63 میلیمتری گازرسانی به طول 216 متر مجتمع
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:12 ب.ظ
لوله کشی گاز پست دامپزشکی
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ناحیه صنعتی
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
لوله کشی گاز زندان
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:23 ب.ظ
لوله کشی گاز اشپزخانه
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
1397/08/19
14:54 ب.ظ
مرمت و رنگ امیزی و گازکشی و ساخت وسایل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات لوله کشی گاز داخل پایانه بار
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:20 ب.ظ
لوله کشی شوفاژ و گازکشی و برقکاری بصورت جزئی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
گازکشی پاسگاه محیط بانی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
گازکشی مدارس
اردبيل 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
عملیات گاز کشی مراکز خدمات جهاد کشاورزی رجائی
قزوين 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:08 ق.ظ
اجرای گازرسانی به دانشگاه
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:04 ب.ظ
لوله کشی گاز و لکه گیری و نقاشی ساختمان
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
گاز کاشی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی
کرمان 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکز پی سی
کرمان 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان
کرمان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:26 ق.ظ
گازکشی مراکز جهاد کشاورزی
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:59 ب.ظ
گازکشی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
08:29 ق.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... تاسیسات
البرز 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:00 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:10 ب.ظ
لوله کشی گاز ساختمان
ايلام 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
لوله کشی گاز 160 متر و نصب کنتور G6
البرز 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
عملیات گاز کشی مرکز خدمات روستای حصار
قزوين 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:06 ب.ظ
گاز کشی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:32 ب.ظ
13:02 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکز
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجرای گازکشی
خراسان شمالي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:37 ب.ظ
خرید حمل و اجرای لوله کشی گاز ساختمان های اداری و مسکونی شهرستان
خراسان جنوبي 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
1397/07/28
12:44 ب.ظ
لوله کشی گاز ساختمان مرکز
کرمان 1397/7/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... تاسیسات
مركزي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:56 ب.ظ
اجرت گازکشی ساختمان با مصالح جهت ستاد مرکز بهداشت و
خراسان شمالي 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تهیه و نصب پکیج گازی جهت نصب در مرکز فنی PC
خراسان جنوبي 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
گازکشی اداره
البرز 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
لوله کشی گاز مدرسه عمران
البرز 1397/7/25 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
لوله کشی گاز و تهیه و نصب شیشه اداره شهرستان
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
تهیه و تعویض شیرالات معیوب شبکه گاز
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
عملیات لوله کشی گاز داخل پایانه
اصفهان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:03 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان
کرمان 1397/7/22 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان
کرمان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:11 ب.ظ
لوله کشی گاز و کنده کاری و تعمیرات ساختمان
خراسان جنوبي 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:21 ب.ظ
تعمیرات ساختمان - لوله کشی گاز - کنده کاری و خرید یک امتیاز گاز --
خراسان جنوبي 1397/7/19 تاریخ گذشته