1398/05/28
20:16 ب.ظ
احرای سیستم برودتی سالن بسته بندی مجتمع ملاصدرا
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:13 ب.ظ
1398/05/27
19:16 ب.ظ
ساخت و نصب داکت و دریچه های ضد انفجار
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
14:13 ب.ظ
اجرای کانال کشی دیزل
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
تعمیر برج خنک کننده ساختمان صلح
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
14:21 ب.ظ
ساخت کانال با ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
استاندار سازی سیستم گرمایشی مدرسه محلاتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی  مدارس
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
14:04 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
تعویض لوله ها و اتصالات و منبع های فرسوده
همدان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
19:00 ب.ظ
ساخت کانال کولر و کنده کاری و ترمیم و کنافکاری
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
ساخت کانال کولر
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
تعمیر ایرواشر سیستم گرمایشی سرمایش
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:31 ب.ظ
1398/05/20
18:59 ب.ظ
بهسازی نوسازی تاسیسات مرکز pc
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
18:24 ب.ظ
6 مرحله سرویس نگهداری 2 دستگاه تهویه 20 تن و 4 کندانسور
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:07 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی اجرای ریموت کردن و کنترل
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
اپوکسی کف سردخانه های فرودگاه امام خمینی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:48 ب.ظ
ساخت دریچه های ضد انفجار
آذربايجان شرقي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:02 ب.ظ
تاسیسات مدرسه ابن سینا
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات حرارتی و سرمایشی
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
10:01 ق.ظ
سرویس و نگهداری سردخانه های اداره کل
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:30 ب.ظ
تست هیدرواستاتیک دیگ بخار و اب گرم
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
تاسیسات مدرسه ابن سینا
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
بالانس اگزاست فن ها
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
1398/05/13
19:05 ب.ظ
سرویس نگهداری دستگاه های حرارتی دیزل ژنراتور تهویه
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
سرویس نکهداری تاسیسات حرارتی سرمایشی اب سرد وگرم
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
تعمیر دیگ شماره 1 موتورخانه مرکزی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
10:23 ق.ظ
تهیه و اجرای کانال گالوانیزه تاسیسات مکانیکی
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:44 ب.ظ
طراحی تعمیر راه اندازی تهویه سنگین
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
تعمیر عایق کانال
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
18:18 ب.ظ
تعویض لوله های اب گرم
البرز 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
اجرای کانال کولر ساختمان کلاسها دانشگاه همراه با مصالح
آذربايجان غربي 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
خدمات پیمانکاری نگهداری تاسیسات
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
جمع اوری لوله فن کوئل و ایجاد انشعاب هوا
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته