1398/05/24
18:19 ب.ظ
خرید و تعویض لوله
اردبيل 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:21 ب.ظ
اجرای سرامیک فرش و کاشی بدنه و لوله کشی و برق کشی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
تخریب و تعویض لوله های فاضلاب در محوطه اورژانس
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:28 ق.ظ
اجرای لوله کشی اب و فاضلاب ساختمان درمانگاه
آذربايجان غربي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:43 ب.ظ
نصب لوله کشی فاضلاب مدرسه دخترانه  به سیستم شبکه فاضلاب شهری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیرات اجرای و کاشی کاری- سرامیک و نصب اتصالات فاضلاب
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
اجرای لوله کشی سیستم گرمایش
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:07 ب.ظ
1398/05/12
18:58 ب.ظ
بنایی و لوله کشی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:40 ب.ظ
1398/05/06
19:13 ب.ظ
اصلاح لوله کشی و نصب شیر تقلیل فشار و قطعات و اجرا
خراسان جنوبي 1398/5/6 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
تهیه اجرای لوله کشی حفاری و اجرای سنگ
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
لوله کشی اکسیژن جهت جابجایی سانترال
مركزي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:08 ب.ظ
تخریب بدنه و کف سرویس های بهداشتی اجرای لوله کشی اب و فاضلاب
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
لوله کشی اکسیژن جهت جابجایی جایگاه سانترال
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تهیه اجرای لوله کشی حفاری و اجرای سنک
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:17 ب.ظ
لوله کشی و برق اجرای سرامیک و شیرالات
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تهیه نصب لوله تخریب اسفالت خاکبرداری
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:22 ب.ظ
اصلاح بخشی از لوله کشی پرخطر ساختمان شماره 3
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:56 ب.ظ
بهسازی لوله گازوئیل در مرکز PC سراب
آذربايجان شرقي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:29 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی کندانسور تا چیلر
خراسان شمالي 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
لوله کشی و نصب انشعاب فاضلاب
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
1398/04/22
14:28 ب.ظ
تهیه و نصب لوله و تخریب اسفالت و خاکبرداری
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
تهیه و نصب لوله کشی
اصفهان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:10 ب.ظ
خرید انشعاب و نصب و لوله کشی مدارس نور دانش
آذربايجان غربي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:39 ب.ظ
خرید خدمت لوله کشی و عایقکاری استنلس
مازندران 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:23 ق.ظ
لوله کشی
لوله کشی... تاسیسات
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
14:20 ب.ظ
فعالیتهای نصب تاسیسات
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خدمات برق کاری
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:37 ب.ظ
لوله کشی و نصب انشعلابات فاضلاب به اگو شهری
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
احداث ابخوری و نرده کشی
کرمانشاه 1398/4/15 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
لوله کشی و نصب انشعاب فاضلاب به اگو شهری ساختمان
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
07:55 ق.ظ
رفع ترکیدگی لوله های اطاق بازرسی
تهران 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:57 ب.ظ
لوله کشی upc
لوله کشی upc... تاسیسات
هرمزگان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:48 ب.ظ
لوله کشی upc
لوله کشی upc... تاسیسات
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
کندن چاله و لوله گذاری فاضلاب بمتراژ15متر
کرمانشاه 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
پی کنی و لوله گذاری ورزشگاه
يزد 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:12 ب.ظ
نصب پمپ لوله کشی upvc با فلنج های مربوطه
هرمزگان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:41 ب.ظ
رنگ امیزی و لوله کشی
کردستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
18:52 ب.ظ
اجرای لوله کشی روکار تاسیسات حرارتی
آذربايجان غربي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:59 ب.ظ
لوله کشی فاضلاب ساختمان
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
اجرای لوله کشی روکار و سایر فعالیت های تاسیساتی
خراسان رضوي 1398/4/3 تاریخ گذشته