1398/01/26
11:27 ق.ظ
لوله کشی و نصب کنتور اب
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
10:05 ق.ظ
بهینه سازی سیستم لوله کشی اب سرد و گرم تاسیسات و موتورخانه
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:41 ق.ظ
09:36 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:54 ق.ظ
انجام مرحله اول تاسیسات لوله کشی اب و فاضلاب
گيلان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:49 ب.ظ
پروژه : تعویض لوله کشی ساختمان - تعمیر سرویس بهداشتی
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
17:46 ب.ظ
لوله کشی اب و چاه فاضلاب و تانکر اب و اجرای فاضلاب
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید مصالح ساختمانی (لوله کشی)
گلستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
تاسیسات بهداشتی
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:34 ب.ظ
1397/12/23
06:02 ق.ظ
تخریب کف اشپزخانه - اجرای لوله کشی
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:29 ب.ظ
جمع اوری لوله های گالوانیزه و اجرای لوله کشی نیوپایپ
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
اجرای لوله کشی فاضلاب از سایز 90تا 400 به همراه حفاری و
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:56 ب.ظ
تعمیر سرویس بهداشتی پارک جنگلی
بوشهر 1397/12/18 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
1397/12/15
13:23 ب.ظ
ساخت ابخوری در اموزشگاه به صورت کامل تجهیز شده
خوزستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
لوله کشی جایگاه سوختگیری ریل باس
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
لوله کشی و شیرالات یک واحد ساختمان اداری مجتمع
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
15:04 ب.ظ
خرید و اجرای امور تاسیساتی
يزد 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:02 ب.ظ
تهیه و نصب ملزومات سرویس های بهداشتی
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
تغییر مسیر بازسازی و نوسازی لوله های اب باران
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای لوله کشی آب ساختمان اداره امور بوشهر
بوشهر 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
10:02 ق.ظ
لوله کشی pvc و نصب نازلها 1000 عدد ابیاری قطره ای
زنجان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/06
09:09 ق.ظ
انجام لوله کشی اب فاضلاب
فارس 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
12:40 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای لوله کشی اب ساختمان اداره امور
بوشهر 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:02 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب و فاضلاب
فارس 1397/12/2 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی سرد و گرم در زندان
تهران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/28
18:29 ب.ظ
1397/11/26
09:16 ق.ظ
اجرای و جمع اوری لوله کشی مجدد رایزر و
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:32 ب.ظ
لوله کشی طبقه تاسیسات
خراسان شمالي 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
لوله کشی فاضلاب
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/13
19:17 ب.ظ
اجرای سیستم لوله کشی
آذربايجان غربي 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نصب تاسیسات برق و لوله کشی اب و سایر تاسیسات
لرستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:34 ب.ظ
اجرای لوله کشی سردو گرم
گيلان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:03 ب.ظ
عملیات اصلاح  اجراء و تکمیل لوله کشی کابل کشی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
ساخت و نصب لوله های مسیر گندم  سیلوی
قزوين 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:45 ب.ظ
ساخت و نصب لوله های مسیر گندم مکان سیلوی
قزوين 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
21:58 ب.ظ
اجرای لوله کشی خطوط اصلی برج خنک کننده به همراه جوشکاری
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
13:36 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:26 ق.ظ
لوله کشی پروژه زیر زمین ساختمان دادگستری
آذربايجان غربي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:18 ب.ظ
20:03 ب.ظ
لوله کشی گرمایشی و اب مصرفی
قزوين 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:19 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:54 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:37 ب.ظ
اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته