1397/11/01
13:36 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
11:26 ق.ظ
لوله کشی پروژه زیر زمین ساختمان دادگستری
آذربايجان غربي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:18 ب.ظ
20:03 ب.ظ
لوله کشی گرمایشی و اب مصرفی
قزوين 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:19 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:54 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:37 ب.ظ
اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:15 ق.ظ
خرید و اجرای لوله کشی مسی گازی طبی اتاق سی تی اسکن
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:15 ب.ظ
حفاری مسیر لوله کشی تهیه مصالح و لوله کشی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:19 ب.ظ
اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:41 ب.ظ
اجرای سیستم برق رسانی و لوله کشی اب و فاضلاب
همدان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
لوله کشی گرمایشی و اب مصرفی
قزوين 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:31 ب.ظ
اجرای لوله کشی و نصب تجهیزات
اصفهان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:22 ب.ظ
اجرای لوله کشی و نصب تجهیزات
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجرای لوله کشی جدید در رایزر جانبی ساختمان از نوع معکوس
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
1397/10/10
13:49 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب سرد و گرم کارگاهها و محوطه و سالن اجتماعات
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:55 ب.ظ
لوله کش و برق کش جهت تعویض در مدرسه شهید
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:34 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
10:27 ق.ظ
تعمیر و سرامیک کف سرویس بهداشتی و انجام لوله کشی
فارس 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:45 ب.ظ
اجرای لوله کشی آب 160 متر سرویس بهداشتی با مصالح
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
نصب ابگرمکن + شیر مخلوط دوش حمام و تعمیرات لوله کشی
فارس 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:09 ق.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:01 ب.ظ
لوله کشی سرویس بهداشتی و حمام پلاستر کاشی بدنه و کف
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:30 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
لوله کشی سرویس بهداشتی حمام پلاستر کاشی بدنه و کف
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
انجام عملیات لوله گذاری و خرید کنتور گاز و متعلقات
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجرای 60 متر لوله کشی 13 متر عایق بندی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:56 ب.ظ
لوله کشی سرویس بهداشتی و تهیه و ساخت تابلو های برق
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:19 ب.ظ
تعمیر لوله کشی سرویس بهداشتی و تهیه و ساخت تابلو برق
فارس 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
لوله کشی و کنده کاری و برقکاری
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
1397/09/11
13:59 ب.ظ
لوله کشی اب
لوله کشی اب... تاسیسات
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:49 ب.ظ
لوله کشی پیست موتورکراس
خراسان جنوبي 1397/9/7 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
لوله کشی گرمایش ساختمان فرمانداری
ايلام 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:55 ق.ظ
تعویض لوله های فرسوده ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:50 ب.ظ
اجرای لوله کشی با لوله گازی 1.1 دوم کلیه لوازم 60 متر
خراسان جنوبي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:48 ق.ظ
لوله کشی فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی
آذربايجان غربي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:17 ب.ظ
خدمات مربوط به لوله کشی خط اصلی منازل
آذربايجان غربي 1397/8/29 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
جابه جایی لوله 5 لایه اهنی
يزد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:13 ب.ظ
لوله کشی و نصب شیرالات
خراسان شمالي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
15:03 ب.ظ
بازسازی و اب بندی و ایزوگام آبروها
زنجان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
لوله کشی 2 واحد ساختمان اداری و مسکونی
خراسان شمالي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
لوله کشی خطوط گازهای طبی و وکیوم بخش زایمان
اردبيل 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:25 ب.ظ
تعویض تاسیسات لوله کشی اب سرد و ایجاد
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:46 ب.ظ
لوله کشی شهرستان دلفان 200 متر ساخت یک دستگاه توالت فرنگی و
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:30 ق.ظ
لوله کشی تاسیسات مجتمع فرهنگی
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته