1397/08/24
12:58 ب.ظ
خرید تعداد 10 دستگاه رله فرکانسی
فارس 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/20
10:20 ق.ظ
خرید رله مدل MICOM 122
زنجان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:35 ب.ظ
خرید رله و کابل ارتباطی
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:59 ب.ظ
خرید رله بوخهلتس
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید رله های حفاظتی
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:48 ق.ظ
خرید رله و کابل راتباطی
هرمزگان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:59 ب.ظ
خرید رله های حفاظتی (رله جریان زیاد غیرجهتی)
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:47 ب.ظ
خرید رله دیفرانسیل و جریان زیاد جهتی
مازندران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:09 ق.ظ
رله دیفرانسیل طولی دیستانس باسبار
سمنان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:54 ب.ظ
خرید رله های حفاظتی رله افزایش ولتاژ
فارس 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/7/24 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
رله دیستانس راه کنترلی و تست پلاک
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:00 ق.ظ
خرید رله های حفاظتی رله افزایش
فارس 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
22:04 ب.ظ
رله حفاظت جریان
خوزستان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
23:17 ب.ظ
خرید رله های کمکی
مازندران 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
خرید رله حفاظتی پست برق فشار قوی
زنجان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:39 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/10
18:16 ب.ظ
رله تریپ و سوپرویژن و لاک اوت
مركزي 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
رله حفاظت جریان
خوزستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
15:01 ب.ظ
خرید یک دستگاه رله اضافه جریان و ارت فالت و
کرمانشاه 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:39 ب.ظ
رله بریکر فیلور یک امپر
خوزستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
رله حفاظت دیفرانسیل
خوزستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:02 ب.ظ
خرید رله های فیدر 20kv
يزد 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
3 دستگاه رله حفاظت فیدر 20kv
کرمان 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
100 عدد رله کمکی 110 ولت DC
کرمان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:22 ب.ظ
3 دستگاه رله حفاظت فیدر 20kv
کرمان 1397/6/26 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
رله حفاظتی حرارتی -
اصفهان 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:34 ق.ظ
خرید 10 عدد رله OC/EF
خراسان رضوي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
09:23 ق.ظ
1397/06/19
08:47 ق.ظ
1397/06/18
13:32 ب.ظ
خرید رله حفاظتی
خراسان شمالي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
14:50 ب.ظ
خرید رله حفاظتی
خراسان شمالي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:16 ب.ظ
خرید رله پست 230
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
01:12 ق.ظ
رله حفاظت جریان زیاد تکفاز ایرانی تعداد 2 دستگاه
زنجان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
14:33 ب.ظ
خرید رله - کابل شبکه - کارت خروجی - وایر شو
اصفهان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/01
09:05 ق.ظ
تعداد 100 عدد درب فلزی رله
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/29
13:17 ب.ظ
ترانس جریان 230
خوزستان 1397/5/29 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
رله اورکانت فالت زیمنس و
خوزستان 1397/5/29 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
رله تریژ و رله سوپرویژن ورله
مركزي 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:41 ب.ظ
خرید یک عدد رله حفاظتی زیمنس جهت
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/24
13:00 ب.ظ
رله حفاظت دیفرانسیل و بریکر فیلور
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تعمیر و تعویض قطعات برد رله
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
رله حفاظت دیستانس یک امپر
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:24 ق.ظ
خرید 3دستگاه رله دیستانس
کرمانشاه 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:37 ب.ظ
رله جریان زیاد ایرانی به تعداد دو دستگاه
زنجان 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
16:57 ب.ظ
خرید 15 عدد رله سوپرویژن
گيلان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/02
17:14 ب.ظ
خرید 2 دستگاه رله جریان زیاد جهتی
فارس 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/30
20:25 ب.ظ
خرید 30 دستگاه رله دایر کشنال اورکانت
کرمانشاه 1397/4/30 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
رله حفاظت دفرانسیل و رله دیفرانسیل
خوزستان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/24
10:23 ق.ظ
خرید رله های تریپ سیگنال TCS شرکت زیمنس
خراسان رضوي 1397/4/24 تاریخ گذشته