1397/10/26
20:45 ب.ظ
احیاء و بازسازی تعداد 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 مهلت دار
12:30 ب.ظ
احیا و بازسازی 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 مهلت دار
12:25 ب.ظ
رله
رله... برق
فارس 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/24
23:03 ب.ظ
خرید 2 دستگاه دیفرانسیل AQ- T257B
گيلان 1397/10/24 مهلت دار
11:32 ق.ظ
تعمیر گروپ های رله زیمنس
تهران 1397/10/24 مهلت دار
09:50 ق.ظ
رله حفاظت دیستانس
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:13 ب.ظ
رله حفاظتی دیفرانسیل مدل 7ut6xx
کرمانشاه 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید سوکت رله
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:29 ق.ظ
تعویض و نصب 10 دستگاه رله فرکانسی
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:18 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
رله حفاظتی حرارتی
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
رله جریان 20 کیلو ولت فونیکس برای تابلوهای
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید 3 عدد تریپ رله + پایه
سيستان و بلوچستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
رله حفاظتی CBF شدت جریان A30 مدل C60نام تجارتی GE
زنجان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:16 ب.ظ
خرید سه عدد تریپ رله به همراه پایه مربوطه
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
رله حفاظتی CBF شدت جریان A 30
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:00 ق.ظ
رله 8 پایه فیندر
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
رله حفاظت دیفرانسیل
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
رله بریکر فیلور 1 امپر
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:27 ب.ظ
18:24 ب.ظ
رله 8 پایه نوع اتصالpcb مدل 30 بسته پلاستیکی 20 عددی
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید 6 دستگاه رله جریان زیاد جهتی
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
رله بریکر فیگورbfیک امپر
خوزستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
رله حفاظت  دیفرانسیل
خوزستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
19:08 ب.ظ
رله بریکر فیلور BFیک امپر مدل SIEMENS 7VK6111-4YQ0
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
رله حفاظت دیفرانسیل
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
یک عدد رله
تهران 1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/08
13:16 ب.ظ
رله فیندر 8 پایه
فارس 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:07 ب.ظ
خرید 10 دستگاه رله فرکانسی
فارس 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:21 ب.ظ
رله حفاظتی
يزد 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید 4 دستگاه رله AVR
کرمانشاه 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:29 ق.ظ
رله جریان زیاد جهت دار + پورت اتصال به رایانه
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
خرید دو عدد رله حفاظت بریکر
خراسان رضوي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:36 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:03 ب.ظ
رله
رله... برق
مازندران 1397/9/27 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
رله حفاظتی تست هندل
هرمزگان 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید رله حفاظتی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:36 ب.ظ
1397/09/24
13:12 ب.ظ
رله فیندر 220 ولت
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:47 ق.ظ
خرید رله حفاظتی
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
10:55 ق.ظ
رله بریکر فیلور bf پنچ امپر
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید رله کنترل بی
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:50 ب.ظ
رله دیفرانسیل طولی مدل P541
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
رله حفاظت دیفرانسیل
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:47 ب.ظ
14:15 ب.ظ
رله حفاظتی مدیریت بریکر مدل 7vk87 نام تجارتیSIEMENS
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:01 ب.ظ
خرید 12 دستگاه رله حفاظتی F350
اصفهان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:59 ب.ظ
تامین تحویل  کارت رله  دیفرانسیل  طولی
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:14 ق.ظ
رله حفاظتی دیستانس - سوکت پلاستیکی  کاربرد تست بلاک
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته