1398/10/29
12:43 ب.ظ
رله حفاظتی جهت ترانس 800 کیلووات
خراسان رضوي 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
20:17 ب.ظ
1398/10/26
18:15 ب.ظ
رله حفاظتی بوخهلس رنج 25 جهت ترانس 800 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
22:05 ب.ظ
20:41 ب.ظ
رله 8 پایه شدت جریان a 10 ولتاژ  V250
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:59 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
سيستان و بلوچستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
رله حفاظتی 20 کیلوولت جریان و خطا زمین
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
14:25 ب.ظ
رله اضافه جریان زیمنس
خوزستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
خرید 2 دستگاه رله حفاظت ولتاژ
يزد 1398/10/22 مهلت دار
00:19 ق.ظ
رله حفاظتی جریانی
خوزستان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
23:55 ب.ظ
خرید رله دیفرانسیل 2 عدد و تست پلاک 20 عدد
گيلان 1398/10/21 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
خرید دو دستگاه رله حفاظت خط انتقال
يزد 1398/10/21 مهلت دار
13:01 ب.ظ
خرید دو دستگاه رله AVR
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید دو دستگاه رله حفاظت فیدر
يزد 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
11:21 ق.ظ
خرید دو دستگاه رله کنترل ولتاژ
يزد 1398/10/18 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
رله مشعل و فتوسل
قزوين 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
10:24 ق.ظ
رله حفاظتی جریانی
خوزستان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
20:44 ب.ظ
3 دستگاه رله
فارس 1398/10/16 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
RELAY DISTANS , MAICOM P444
خوزستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید دو دستگاه rtd box
يزد 1398/10/16 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
رله بوخهلتس KVa 1000
اصفهان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
11:10 ق.ظ
1398/10/14
10:14 ق.ظ
خرید دو دستگاه رله AVR
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
01:01 ق.ظ
رله ارت فالت جهت برق ورودی تابلو ام سی سی
البرز 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:42 ق.ظ
رله فتوسل 16A مدل MPS-16A نام تجارتی میکرو الکترونیک
قزوين 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:41 ق.ظ
رله پرایمر
قزوين 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
12:22 ب.ظ
خرید 3 دستگاه رله
فارس 1398/10/10 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
RELAY DISTANS: MAICOM P444-31SB7MOE08M
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:15 ق.ظ
خرید 2 دستکاه رله دیفرانسیل + 6 دستگاه تست سوکت
گيلان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:10 ب.ظ
خرید دو دستگاه رله دیستانس برای نصب
گيلان 1398/10/9 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
10:21 ق.ظ
رله حفاظتی جریانی - تست بلاک
خوزستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
13:11 ب.ظ
RELAY MAICOM P123 A00Z 11 2 EC 0
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/04
13:04 ب.ظ
رله حفاظتی بوخهلس رنج 25 با لوازم جانبی
خراسان رضوي 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
13:42 ب.ظ
خرید رله فتوسل
مازندران 1398/10/2 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
1 دستگاه رله REB ABB با اوردر
کرمان 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/30
18:57 ب.ظ
خرید رله و...
يزد 1398/9/30 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
سيستان و بلوچستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
رله کنترل و ولتاژ تکفاز 400 و 3 فاز 600
خراسان رضوي 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/26
10:33 ق.ظ
رله دیفرانسیل
فارس 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
20:22 ب.ظ
رله دیفرانسیل -رله اورکارنت
فارس 1398/9/25 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
خرید دو دستگاه رله AVR
سيستان و بلوچستان 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/23
12:43 ب.ظ
رله کنترل ولتاژ تکفاز400 و ربه کنترل ولتاژ سه فاز600
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:33 ب.ظ
رله کنترل ولتاژ تکفاز 400 و 3 فاز 600
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
رله تایمر
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
رله بوخهلتس 1000KVA  طول 16 16 سانتی متر و فلنج 10 سانتی متر
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:24 ب.ظ
رله با پایه کامل 11 پایه 10 امپر 250 وات 4عدد
هرمزگان 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید رله های ABB
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:57 ب.ظ
خرید رله با پایه کامل 11 پایه 110 امپر 250 ولت تعداد 4 عدد
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته