1398/01/28
16:19 ب.ظ
خرید باقیمانده مقره کامپوزیت خط63 کیلوولت
کرمانشاه 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/26
18:42 ب.ظ
خرید 2900 عدد مقره سوزنی سیلیکونی مناطق غیر الوده
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:44 ق.ظ
مقره بشقابی - سوزنی اتکایی
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:29 ب.ظ
زنجیره مقره های سیلیکونی
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:21 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:40 ق.ظ
مقره 120 کیلونیوتن سرامیکی
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:49 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی ویژه مناطق
سيستان و بلوچستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:25 ق.ظ
خرید 12 عدد اسپیسر بین فازی 132 کیلو ولت
خراسان رضوي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:30 ق.ظ
خرید مقره کامپوزیتی خط 63
يزد 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
09:28 ق.ظ
مقره سوزنی- بشقابی سیلیکونی
کردستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:26 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی برق ولتاژ 400-20 kv
اصفهان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
11:54 ق.ظ
280 مقره سرامیکی ایرودینامیکی تک پره 80 کیلونیوتنی
اصفهان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
13:14 ب.ظ
خرید انواع مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:05 ب.ظ
خرید 5000 عدد فیوز مینیاتوری 3 فاز 25امپر
سيستان و بلوچستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:08 ق.ظ
مقره سیلیکونی + کرونا رنگ مخصوص پست
اصفهان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:03 ب.ظ
خرید90 زنجیره مقره400 سیلیکونی به همراه کرونا رینگ
اصفهان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:58 ق.ظ
خرید 90 زنجیره مقره 400 سیلیکونی  به همراه کرونا
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
07:44 ق.ظ
مقره بشقابی سرامیکی 160kn مهی ولتاژ 1kvقطر 330 متر مربع
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:33 ب.ظ
1900 عدد مقره بشقابی - سرامیکی 160 کیلونیوتونی
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:09 ب.ظ
تعدادی مقره اسپیسر بین فازی کامپوزیتی سیلیکون رابر
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
19:07 ب.ظ
خرید انواع مقره های سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:32 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:04 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
10:01 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:02 ق.ظ
خرید 3000 عدد چترک مقره  خطوط فوق توزیع در
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:29 ب.ظ
13:46 ب.ظ
مقره سیلیکونی برق
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:02 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی
مازندران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:33 ب.ظ
مقره سیلیکونی  برق ولتاژ 400-20 کیلو وات
مازندران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:15 ق.ظ
لوازم برقرسانی 10 ردیف: کلمب مسی و مقره سوزنی و ....
خراسان شمالي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:01 ب.ظ
مقره اسیپیر بین فازی کامپوزیتی سیلیکون
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:19 ب.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:10 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت خط 230 کیلو ولت تغذیه کننده
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
1397/09/12
13:35 ب.ظ
خیر مقره پلیمری 20 کیلوولت ایران
گلستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:27 ب.ظ
خرید 3500 عدد مقره سیلیکونی سوزنی
لرستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:49 ق.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سلیکونی
آذربايجان غربي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:02 ب.ظ
خرید 2700 عدد مقره سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
08:16 ق.ظ
خرید مقره های بشقابی سرامیکی 120 کیلو نیوتنی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
12:31 ب.ظ
1397/08/14
12:16 ب.ظ
خرید 260 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:36 ق.ظ
خرید مقره بشقابی  سرامیکی  120 کیلو نیوتن
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:04 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سلیکونی
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
خرید مقره بشقابی  سرامیکی  120 کیلو نیوتن
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:18 ب.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:36 ب.ظ
خرید 62 عدد مقره  کات اوت  سیلیکون  رابر ولتاژ 24KV مدل CS20
کرمانشاه 1397/7/25 تاریخ گذشته