1399/03/12
14:04 ب.ظ
48 عدد مقره اتکایی فشار قوی
خراسان رضوي 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
20:50 ب.ظ
خرید پایه مقره راس تیر 75 سانتی
لرستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
17:15 ب.ظ
پایه مقره کناری و پایه مقره راس تیر
کردستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/02/31
18:51 ب.ظ
خرید  مقره چرخی دو شیار
کرمان 1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/21
18:48 ب.ظ
1399/02/17
13:04 ب.ظ
خرید 48 عدد مقره اتکایی فشار قوی
خراسان رضوي 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/16
17:46 ب.ظ
خرید مقره سیلیکونی و مقره کششی سیلیکونی
کرمانشاه 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/09
12:27 ب.ظ
مقره سنجاقی کامپوزیت
خراسان رضوي 1399/2/9 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
مقره کششی سیلیکون رابر
خراسان رضوي 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/07
19:22 ب.ظ
خرید مقره سوزنی
خوزستان 1399/2/7 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
خرید مقره سوزنی
خوزستان 1399/2/7 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
خرید انواع مقره پلیمری
گلستان 1399/2/7 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید انواع مقره پلیمری
گلستان 1399/2/7 تاریخ گذشته
1399/02/06
13:00 ب.ظ
خرید مقره کامپوزیتی 160 کیلونیوتن کششی
فارس 1399/2/6 تاریخ گذشته
1399/02/03
14:13 ب.ظ
خرید 80 عدد مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی
لرستان 1399/2/3 تاریخ گذشته
1399/02/01
18:12 ب.ظ
1399/01/31
11:31 ق.ظ
خرید اسپیسر فشار ضعیف و مقره چرخی دوشیار
کرمان 1399/1/31 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی پلیمری
قم 1399/1/31 تاریخ گذشته
1399/01/27
21:06 ب.ظ
خرید مقره سوزنی
خوزستان 1399/1/27 تاریخ گذشته
21:05 ب.ظ
خرید مقره سوزنی
خوزستان 1399/1/27 تاریخ گذشته
1399/01/26
14:28 ب.ظ
خرید مقره سوزنی
لرستان 1399/1/26 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
خرید مقره کششی
لرستان 1399/1/26 تاریخ گذشته
1399/01/25
19:48 ب.ظ
1399/01/23
10:50 ق.ظ
مقره کششی و سوزنی سیلیکون رابر
گيلان 1399/1/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید کسری مقره کامپوزیتی برای خط س
يزد 1399/1/23 تاریخ گذشته
1398/12/20
19:10 ب.ظ
خرید مقره 20 کیلو ولت میخی پلیمری پایه بلند
آذربايجان شرقي 1398/12/20 تاریخ گذشته
1398/12/17
13:39 ب.ظ
1398/12/12
21:01 ب.ظ
سرامیک مقره 30NF1000 بهمراه واشرهای ابندی مربوطه
خوزستان 1398/12/12 تاریخ گذشته
16:58 ب.ظ
10:52 ق.ظ
مقره سوزنی سیلیکونی
کردستان 1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/11
20:42 ب.ظ
خرید مقره رابر 230 کیلوولت
فارس 1398/12/11 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
14:33 ب.ظ
پایه مقره کناری
کردستان 1398/12/11 تاریخ گذشته
1398/12/07
12:49 ب.ظ
انواع مقره سیلیکونی
چهارمحال بختياري 1398/12/7 تاریخ گذشته
1398/12/06
20:07 ب.ظ
مقره سوزنی 24 کیلوولت سیلیکونی و مقره بشقابی 24 کیلوولت سیلیکونی
آذربايجان غربي 1398/12/6 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
مقره  ثابت سیلیکونی 10 عدد - تسمه حایل 36 عدد
زنجان 1398/12/6 تاریخ گذشته
1398/12/05
21:28 ب.ظ
550 زنجیره مقره سیلیکونی 63 کیلوات
اصفهان 1398/12/5 تاریخ گذشته
1398/12/04
14:04 ب.ظ
خرید مقره کششی و اتکایی پلیمری کیلو وات
خراسان جنوبي 1398/12/4 تاریخ گذشته
1398/12/03
18:16 ب.ظ
مقره پلیمری
گلستان 1398/12/3 تاریخ گذشته
1398/12/01
10:59 ق.ظ
مقره بشقابی و سوزنی سیلیکونی رابر
يزد 1398/12/1 تاریخ گذشته
1398/11/26
09:56 ق.ظ
مقره سیلیکون رابر  230 کیلووات
فارس 1398/11/26 تاریخ گذشته
1398/11/19
15:44 ب.ظ
پایه مقره راس تیر 70 سانتی مقره سیلیکونی
کرمانشاه 1398/11/19 تاریخ گذشته
1398/11/15
22:11 ب.ظ
مقره اتکایی پایه کوتله بای شبکه کابل فاصله دار
آذربايجان شرقي 1398/11/15 تاریخ گذشته
00:18 ق.ظ
1398/11/14
20:36 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و کششی 20 کیلوولت
لرستان 1398/11/14 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
خرید تعداد 5000 عدد پایه مقره راس تیر 75 سانتی
لرستان 1398/11/14 تاریخ گذشته
1398/11/13
11:41 ق.ظ
مقره 132 کیلو ولت اتکایی
خراسان رضوي 1398/11/13 تاریخ گذشته
1398/11/12
18:06 ب.ظ
خرید 5000 عدد پایه مقره راس تیر 75 سانتی
لرستان 1398/11/12 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
خرید پایه مقره راس تیر 75 سانتی دارای تاییدیه از شرکت
لرستان 1398/11/12 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید تعداد 2000 عدد مقره سوزنی و کششی 20 کیلوولت
لرستان 1398/11/12 تاریخ گذشته