1398/06/21
18:17 ب.ظ
مقره سیلیکونی
فارس 1398/6/21 مهلت دار
1398/06/20
18:33 ب.ظ
خرید 2900 عدد مقره سلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:12 ب.ظ
مقره سرامیکی
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/07
08:52 ق.ظ
خرید مقره سرامیکی
تهران 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/02
18:15 ب.ظ
مقره بشقابی  سرامیکی موردنیاز ترانس برق مرکزی
هرمزگان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:06 ب.ظ
قطعات مورد نیاز ترانس برق دانشگاه
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:48 ق.ظ
خرید3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:14 ب.ظ
خرید 3300 مقره سیلیکونی سوزنی مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:29 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیتی 230kv  و اسپیسر بین فازی 63kv
يزد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:32 ب.ظ
خرید3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:08 ب.ظ
خرید 3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق
سيستان و بلوچستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
خرید مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع 66 کیلوولت
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
12:26 ب.ظ
مقره سیلیکون رابر
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خرید مقره بشقابی پرسیلین
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:45 ب.ظ
400 عدد مقره سیلیکونی جهت اصلاح خط 63
مازندران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:53 ق.ظ
خرید مقره بشقابی پرسیلین
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:42 ب.ظ
خرید 3200 عد مقره بشقابی سرامیگی 120 کیلونیوتن
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:15 ق.ظ
خرید 2000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:11 ب.ظ
مقره اتکایی 63 کیلو ولت و ملحقات
هرمزگان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/28
09:29 ق.ظ
مقره استاندارد بشقابی 120 کیلونیوتن
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
خرید انواع مقره
آذربايجان غربي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:59 ب.ظ
خرید 2500 مقره کششی
لرستان 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
خرید 2500 مقره سوزنی
لرستان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:07 ق.ظ
مقره برق گیر و سایر اقلام
زنجان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:46 ق.ظ
39 قلم لوازم خطوط پست برق400/132 کیلوولت
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/17
07:51 ق.ظ
مقره سیلیکون رابر 350 عدد
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:41 ب.ظ
مقره برق گیر و سایر اقلام
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
مقره اتکایی و کلمب فلزی و تیر برق سیمانی
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:07 ب.ظ
خرید 2000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی
لرستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:05 ق.ظ
مقره سرامیکی 120 و 70 کیلو نیوتن
سمنان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:52 ب.ظ
لوازم برقرسانی به ایستگاه پمپاژ
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
خرید ریکلوزر با مقره پلیمری
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:51 ق.ظ
1398/01/28
16:19 ب.ظ
خرید باقیمانده مقره کامپوزیت خط63 کیلوولت
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:42 ب.ظ
خرید 2900 عدد مقره سوزنی سیلیکونی مناطق غیر الوده
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:44 ق.ظ
مقره بشقابی - سوزنی اتکایی
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:29 ب.ظ
زنجیره مقره های سیلیکونی
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:21 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:40 ق.ظ
مقره 120 کیلونیوتن سرامیکی
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:49 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی ویژه مناطق
سيستان و بلوچستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:25 ق.ظ
خرید 12 عدد اسپیسر بین فازی 132 کیلو ولت
خراسان رضوي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:30 ق.ظ
خرید مقره کامپوزیتی خط 63
يزد 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
09:28 ق.ظ
مقره سوزنی- بشقابی سیلیکونی
کردستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:26 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی برق ولتاژ 400-20 kv
اصفهان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
11:54 ق.ظ
280 مقره سرامیکی ایرودینامیکی تک پره 80 کیلونیوتنی
اصفهان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
13:14 ب.ظ
خرید انواع مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته