1398/09/17
14:11 ب.ظ
خرید فازمتر و سیم ارت و دستکش 20 کیلوولت و کپسول
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:48 ب.ظ
تهیه و نصب 2 دستگاه صاعقه گیر
مركزي 1398/9/16 مهلت دار
10:46 ق.ظ
برقگیر 230 کیلو ولت سرامیکی
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
13:48 ب.ظ
1398/09/13
19:36 ب.ظ
1398/09/12
10:48 ق.ظ
خرید صاعقه گیر جهت سیلوی
فارس 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:31 ب.ظ
تهیه نصب  2 دستگاه صاعقه گیر-
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
برقگیر 63 کیلوولت و کنتور برقگیر
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:32 ب.ظ
برقگیر 230 کیلوولت سرامیکی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید 420 عدد برقگیر سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:31 ب.ظ
خرید 75 عدد کنتور برقگیر
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:22 ب.ظ
تهیه و نصب دو دستگاه صاعقه گیر
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:23 ب.ظ
خرید 270 عدد برقگیر 10 کیلو امپر 24 کیلو ولت سیلیکونی
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
خرید تجهیزات ارتینگ
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
270 عدد برقگیر 10 کیلوامپر سیلیکونی
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:56 ب.ظ
خرید تجهیزات ارتینگ
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:18 ب.ظ
خرید تعداد 147 عدد برقگیر پلیمری فشار متوسط
گلستان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/23
19:29 ب.ظ
تهیه و نصب دو دستگاه صاعقه گیر
مركزي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:58 ب.ظ
کف پوش
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/15
17:01 ب.ظ
خرید برقگیر
تهران 1398/8/15 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:52 ب.ظ
برقراری حفاظت صاعقه تجهیزات رادیویی پست 63
گيلان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:24 ب.ظ
خرید لوازم ارت
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:36 ب.ظ
برقگیر پلیمری 20 کیلولت شبکه توزیع
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:21 ب.ظ
خرید 100 سری 300 عدد برقگیر سیلیکونی
لرستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
شمارنده برقگیر میلی امپر متردار
خوزستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/08
12:26 ب.ظ
دستگاه ارت الکترونیکی تک فاز 32 امپر تولیدشرکت
قزوين 1398/7/8 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید 7 دستگاه برقگیر رادیو
هرمزگان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:05 ب.ظ
خرید 30 دستگاه برقگیر 20 کیلوولت سرامیکی تابلویی
مركزي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
13:53 ب.ظ
تعویض ژنراتور شاک ویو زیمنس
لرستان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
15:33 ب.ظ
برقگیر تکفاز
آذربايجان شرقي 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:28 ب.ظ
سیستم اتصال زمین صاعقه گیر الکترونیکی
مركزي 1398/6/27 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
سیستم ارت بیمارستان
مركزي 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:12 ب.ظ
برقگیر تک فاز مدل ارستر پریزی
آذربايجان شرقي 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:03 ب.ظ
برقگیر33 کیلوولت- سرکابل
خوزستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/16
19:06 ب.ظ
خرید برقگیر
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/13
18:27 ب.ظ
اجرای گراندینگ در ایستگاههای استان
خراسان جنوبي 1398/6/13 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:23 ب.ظ
صاعقه گیر الکترونیکی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/11 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
سیستم اتصال زمین صاعقه گیر الکترونیکی
مركزي 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
15:22 ب.ظ
الکترودارت اتمایز
مركزي 1398/6/9 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی صاعقه گیر
فارس 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
19:07 ب.ظ
خرید 420 برقگیر پلیمری 20 کیلو ولت تزریق مستقیم
سيستان و بلوچستان 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/05
14:16 ب.ظ
اصلاح حفاظت الکتریکی خارجی و داخلی برج مراقبت
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
اصلاح حفاظت الکتریکی خارجی و داخلی
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:40 ب.ظ
کف پوش عایق ارت
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:54 ب.ظ
تهیه تجهیزات و بازسازی چاه ارت محتمع
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:30 ب.ظ
کابل ارت روکش دار 35
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
ارث تستر کلمپی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:27 ب.ظ
خرید برقگیر 20 کیلو ولت
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:32 ب.ظ
تهیه و اجرا ارت پارکینگ هواپیما
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته