1398/01/22
14:35 ب.ظ
کنترل فاز
هرمزگان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:40 ب.ظ
کنتور بازار برق
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:45 ق.ظ
کنتورMK6E
آذربايجان غربي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/22
11:36 ق.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش با دقت 0.2
آذربايجان شرقي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
11:48 ق.ظ
خرید کنتور MK6E
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:58 ب.ظ
کنتور دیجیتال سه فاز مدل 2MG310فرکانس HZ50
مركزي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:54 ب.ظ
قرائت و سرویس و نگهداری یکساله کنتورهای بازار برق
بوشهر 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
18:39 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش وپایش
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
کنتور هوشمند الکترو مغناطیسی 4 اینچ با ترانس ایزوله
همدان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:38 ب.ظ
16 دستگاه کنتور بازار برق
فارس 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:51 ب.ظ
کنتور 3 فاز برق دیجیتالی
مركزي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:39 ب.ظ
کنتور هوشمند برق -
خراسان رضوي 1397/12/8 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
کنتور 3 فاز برق دیجیتال
مركزي 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
شماره انداز کنتور برق تک فاز و کابل مخابرات 4 زوج جهت
خراسان جنوبي 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:29 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال 3 فاز
مركزي 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
کنتور اکتیو 3 فاز edmi
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
19:30 ب.ظ
خرید کنتور مرکز اندازه گیری دیسکرپنسی
آذربايجان شرقي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
13:30 ب.ظ
کنتور دیجیتال چندتعرفه سه فاز مدل gam300فرکانس hz50
خراسان شمالي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:13 ب.ظ
کنتور اب و برق هوشمند حجمی کاربرد نصب روش چاه کشاورزی
خراسان رضوي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:14 ب.ظ
کنتور هوشمند برق و اب
خراسان رضوي 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی با کلاس دقت 0.2
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:49 ق.ظ
خرید کنتور
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:40 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:02 ب.ظ
کنتور برق سه فاز شدت جریان A20
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:30 ب.ظ
کنتورهای الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:05 ق.ظ
خرید کنتور و ملزومات مرتبط با آن
آذربايجان شرقي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:38 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی با کلاس
آذربايجان شرقي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:29 ب.ظ
کنتورهای الکترو مغناطیسی سایز500 و سایز350
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/05
12:48 ب.ظ
کنتورهوشمند پایه فلزی با باطری 6 اینچ
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:16 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس با کابل
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:05 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال 3 فاز اولیه چند تعرفه
خراسان شمالي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:39 ق.ظ
خرید کنتور برق گیر
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:30 ق.ظ
کنتور برق گیر
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:32 ق.ظ
09:04 ق.ظ
خرید 55 دستگاه اندازه گیری دیجیتالی
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:39 ب.ظ
1 عدد کنتور mk6e
سيستان و بلوچستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
20 دستگاه کنتور برق دیجیتال 3 فاز ثانویه
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:05 ق.ظ
خرید 50 دستگاه کنتور برقگیر با نشاندهنده نشتی جریان
هرمزگان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:37 ب.ظ
خرید 50دستگاه کنتور برقگیر با مقدار
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
خرید کنتور برقگیر
بوشهر 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1397/10/11
13:27 ب.ظ
1397/10/05
11:35 ق.ظ
20 دستگاه کنتور برق دیجیتال 3 فاز
کرمانشاه 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:53 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور MK6E
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:15 ب.ظ
کنتور  برق سه فاز 230 کیلو ولت MK6
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:22 ب.ظ
خرید 920 عدد کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:29 ق.ظ
خرید 920 عدد کنتور  تک فاز  الکترونیکی  بدون فیوز
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته