1398/05/26
15:41 ب.ظ
خرید6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/17
08:35 ق.ظ
کنتور برق  هوشمند دیجیتال 3 فاز بهمراه سی تی
کرمانشاه 1398/5/17 مهلت دار
1398/05/15
12:19 ب.ظ
خرید 250  دستگاه کنتور هوسمند سه فاز ولتاژ
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید 6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:52 ق.ظ
کنتور برق سه فاز
زنجان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:03 ب.ظ
کنتور اب و کنتور برق سه فاز
زنجان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:15 ب.ظ
کنتور هوشمند 4 اینچ  پایه باطری wi به همراه نصب
زنجان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
10:14 ق.ظ
6 دستگاه کنتور  mk6e
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:41 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:18 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:15 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید 4 دستگاه کنتور برق جهت مصرفی داخلی نیروگاه
مركزي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
18:42 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:16 ق.ظ
5 دستگاه اندازه گیری دیجیتال
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:34 ق.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت 0.55
کرمانشاه 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/21
1398/02/19
10:07 ق.ظ
خرید کنتورهای دیجیتال
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:06 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری 10MK
کرمانشاه 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:57 ق.ظ
کنتور برق هوشمند 3 فاز غیر مستقیم ثانویه 12 عدد
خوزستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:28 ق.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری mk10 ایران
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:51 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری 10MK
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:35 ب.ظ
کنترل فاز
هرمزگان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:40 ب.ظ
کنتور بازار برق
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:45 ق.ظ
کنتورMK6E
آذربايجان غربي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/22
11:36 ق.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش با دقت 0.2
آذربايجان شرقي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
11:48 ق.ظ
خرید کنتور MK6E
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:58 ب.ظ
کنتور دیجیتال سه فاز مدل 2MG310فرکانس HZ50
مركزي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:54 ب.ظ
قرائت و سرویس و نگهداری یکساله کنتورهای بازار برق
بوشهر 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
18:39 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش وپایش
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
کنتور هوشمند الکترو مغناطیسی 4 اینچ با ترانس ایزوله
همدان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:38 ب.ظ
16 دستگاه کنتور بازار برق
فارس 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:51 ب.ظ
کنتور 3 فاز برق دیجیتالی
مركزي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:39 ب.ظ
کنتور هوشمند برق -
خراسان رضوي 1397/12/8 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
کنتور 3 فاز برق دیجیتال
مركزي 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
شماره انداز کنتور برق تک فاز و کابل مخابرات 4 زوج جهت
خراسان جنوبي 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:29 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال 3 فاز
مركزي 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
کنتور اکتیو 3 فاز edmi
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
19:30 ب.ظ
خرید کنتور مرکز اندازه گیری دیسکرپنسی
آذربايجان شرقي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
13:30 ب.ظ
کنتور دیجیتال چندتعرفه سه فاز مدل gam300فرکانس hz50
خراسان شمالي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:13 ب.ظ
کنتور اب و برق هوشمند حجمی کاربرد نصب روش چاه کشاورزی
خراسان رضوي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:14 ب.ظ
کنتور هوشمند برق و اب
خراسان رضوي 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی با کلاس دقت 0.2
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:49 ق.ظ
خرید کنتور
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:40 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:02 ب.ظ
کنتور برق سه فاز شدت جریان A20
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:30 ب.ظ
کنتورهای الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته