1397/11/01
14:16 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس با کابل
فارس 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/25
12:05 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال 3 فاز اولیه چند تعرفه
خراسان شمالي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:39 ق.ظ
خرید کنتور برق گیر
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:30 ق.ظ
کنتور برق گیر
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:32 ق.ظ
09:04 ق.ظ
خرید 55 دستگاه اندازه گیری دیجیتالی
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:39 ب.ظ
1 عدد کنتور mk6e
سيستان و بلوچستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
20 دستگاه کنتور برق دیجیتال 3 فاز ثانویه
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:05 ق.ظ
خرید 50 دستگاه کنتور برقگیر با نشاندهنده نشتی جریان
هرمزگان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:37 ب.ظ
خرید 50دستگاه کنتور برقگیر با مقدار
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
خرید کنتور برقگیر
بوشهر 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1397/10/11
13:27 ب.ظ
1397/10/05
11:35 ق.ظ
20 دستگاه کنتور برق دیجیتال 3 فاز
کرمانشاه 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:53 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور MK6E
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:15 ب.ظ
کنتور برق سه فاز 230 کیلو ولت MK6
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:22 ب.ظ
خرید 920 عدد کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:29 ق.ظ
خرید 920 عدد کنتور تک فاز الکترونیکی بدون فیوز
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرید ده دستگاه کنتور mk 6e
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/07/28
1397/07/25
12:57 ب.ظ
کنکتور A TVL
خوزستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:24 ب.ظ
کنتور MK6E
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:36 ق.ظ
خرید 10 عدد کنتور هوشمند دیجیتال
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:02 ب.ظ
خرید 10 عدد کنتور بازار برق
اصفهان 1397/7/10 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
940 عدد کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز اپارتمانی
مركزي 1397/7/10 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
860 عدد کنتور تکفاز الکترونیکی
مركزي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:56 ب.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:58 ب.ظ
خرید 10 عدد کنتوربازار برق
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:31 ب.ظ
1100 عدد کنتور تکفاز الکترونیکس بدون فیوز اپارتمانی
مركزي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:49 ب.ظ
30 عدد کنتاکتور سه فاز 85 امپر
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:15 ب.ظ
کنتور سه فاز ولتاژ ثانویه
خراسان رضوي 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:11 ب.ظ
کنتور اکتیو 3 فاز فرکانس HZ 50-60 شدت جریان
فارس 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:57 ب.ظ
کنتور الکتریکی چاه اب + نصب
هرمزگان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:09 ب.ظ
خرید 10 عدد کنتور بازار
اصفهان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
16:20 ب.ظ
خرید کنتور برقگیر
فارس 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
14:33 ب.ظ
خرید کنتور برقگیر
اصفهان 1397/6/5 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی MK6E
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/28
15:47 ب.ظ
خرید 10 عدد کنتور بازار برق
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
خرید کنتور برقگیر
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:55 ق.ظ
کنتور سه فاز دیجیتالی چند تعرفه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/04/24
15:54 ب.ظ
تعمیر 30 عدد کنتور سه فاز
خراسان رضوي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/19
13:03 ب.ظ
خرید 500دستگاه کنتور تکفاز هوشمند
اصفهان 1397/4/19 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید اقلام کنتور سه فاز دیجیتالی
هرمزگان 1397/4/19 اعلام نشده
1397/04/16
15:03 ب.ظ
کنتور برق - تربت جام
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:37 ب.ظ
کنتور برق 70 کیلووات -
خراسان رضوي 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/07
09:41 ق.ظ
خرید 500 دستگاه کنتور تکفاز
اصفهان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/30
08:14 ق.ظ
خرید و نصب کنتور حجمی هوشمند
خراسان جنوبي 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/27
22:25 ب.ظ
خرید کنتور و قالب
کردستان 1397/3/27 تاریخ گذشته